Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


Hhábit kněžský Asi tě pochválí.
hacienda
Příliš mnoho čteš nebo koukáš filmy.
háčkovat
Čeká tě práce, do které se ti nechce.
had
Pozor, asi nějaká zrada. Ti, kterým nyní věříš tě zradí ve chvíli, kdy to nebudeš čekat.
had pokud tě pronásleduje Lidé si na tobě rádi brousí jazyk.
had pokud tě štípl Zrada a faleš ti způsobí velké starosti.
had zabít ho Uděláš dobrý čin, ale nečekej pochvalu.
hada zabít
Uděláš dobrý čin, ale nečekej pochvalu.
hádanka
Dostanete novou informaci.
hadice
Nezoufej, pokud onemocníš, neboť v neštěstí nikdy nejsi sám.
hádat se s někým V příštích dnech opatrně zvaž každé slovo.
hádka
Domluvíš se se svými protivníky.
hádka zažít Přináší smíření s člověkem, kterého jste nenáviděli.
házet do někoho Špatné znamení.
házet něco do vody Někoho urazíte.
házená
Pokud nechceš, aby si lidé dělali z tebe legraci, nesmíš být "kam vítr, tam plášť".
háj pustý Předzvěst nemoci.
háj zelený Budeš mít velkou radost.
hajný Asi se ocitneš v nebezpečí.
hájovna
Pozvou tě velmi veselí lidé.
hajzl
Poctivou prací nejdál dojdeš.
hák
Počítej s tím, že není každý katem, co ti vadí.
halena
Budeš muset být skromný, protože ti, co na skromnost mají, nemohou se zabývat takovými malichernostmi.
haléře
Nikdy se nezabývej spořením natolik, aby si zapomněl, že máš obědvat.
halušky s brynzou Budeš se těšit dobrému zdraví.
halušky se zelím Připrav se na mrzutosti.
hanba
Zjistíš, že přátelství je hvězda, která svítí nejjasněj tehdy, když je noc nejtmavší.
haluz suchá Asi přijde nemoc.
hanba stydlivost Máte dobrou povahu.
hanba vidět Bavíte se na vážné věci.
hanba zažít Přinese vám dary.
hadry, cáry
Symbolizuje podnět k zamyšlení.
hadry, cáry být do nich zabalen Ve společnosti nejste oblíben.
hadry, cáry vidět někoho do nich zabaleného Přinese vám asi dědictví.
hadry, cáry vidět, sbírat, obchodovat Přijdete k penězům neobvyklým způsobem.
harfa
Sen varuje před problémy s nervy.
harfa vidět jak někdo na ní hraje Zamilujete se asi do nesprávné osoby.
harfa vidět, hrát na ní Přináší zklamání.
heřmánek
Tvé zdraví je v nebezpečí.
hasiči
Prohlubuje si studnu, aby se ti neztratila voda.
havran
Přináší temné myšlenky.
havran slyšet Krak Přináší špatné zprávy
havran poletují kolem, sedají na vás Váš život bude v ohrožení.
havran vidět Dávejte si pozor na krádež a zpronevěru.
havran vyplašit Musíte být ve střehu abyste věděli čelit nebezpečí.
helma nosit ji Najdeš vlivného ochránce.
herec
Usiluj o to, aby se tvé srdce nestalo otrokem vášní.
herec bavit se s ním Zklamání v lásce. Nebo dobrodružství.
herečka
Usiluj o to, aby se tvé srdce nestalo otrokem vášní.
herna vidět Nebezpečí podvodu a klamu.
herna hrát v ní Všechno dobré.
herna pokud prohráváš v ní Různé starosti.
herkules
Budeš velmi silný. Ale mocnější bys byl, kdyby sis na síle nezakládal.
hlad
Nedělej si žádné starosti, neboť po hladu ti bude i kůrka vzácná.
hlad hladový být Hodně nabudeš, pokud mezitím vše neztratíš.
hladový být
Hodně nabudeš, pokud mezitím vše neztratíš.
hlad hladem zahynout Nepokoušej se hodnotit podle mínění světa, vždyť mu i tak nikdy v ničem nevyhovíš.
hladem zahynout
Nepokoušej se hodnotit podle mínění světa, vždyť mu i tak nikdy v ničem nevyhovíš.
hlasatel
Pokud chceš lhát, musíš mít výbornou paměť.
hlásná trouba
Lidé ti nebudou věřit, pokud o něčem budeš velmi přesvědčovat.
hlava s vlasy Buď spokojený, pro lásku neošedivieš.
hlava raněná Máš dobré celkem plány, ale špatné podmínky, čeká tě proto velmi těžká práce.
hlava mít ji obrácenou Vyhýbej se nerozumným činem.
hlava ostříhaná Stihne tě špatná nehoda.
hlava holá Přijdeš o všechno, pokud si budeš myslet, že rozum je jen pro právníky.
hlava velká Bude tě pronásledovat strach.
hlava mýt si ji Donutí tě, abys vzal no sebe cizí chyby.
hlava hlavu zvířete mít Chraň se pokrytců.
hlavu zvířete mít
Chraň se pokrytců.
hlava Hlava státu mít Buď opatrný, neboť někdo ti chce provést něco nepříjemného.
Hlava státu mít
Buď opatrný, neboť někdo ti chce provést něco nepříjemného.
hlavu od seknout někomu Buď trpělivý, neboť tvůj cíl je takový skromný, že se nikdo za ním nepožene.
hlavy namalované V povolání máš úspěch u žen.
hlídka policie, vojáci Přináší sklony k nedisciplinovanosti.
hlídka vidět Záměr narazí na překážku.
hlína
Postupoval bys rychleji, ale lidé ti neupřímně radí, že pomalu dále dojdeš.
hlinišť
Si velmi lehkomyslný, bylo by tě třeba pokárat.
hlína hlínu mísit Tok dlouho budeš přestupovat na jednom místě, dokud tě neobviňuje, že děláš totéž, co jiní.
hlínu mísit
Tok dlouho budeš přestupovat na jednom místě, dokud tě neobviňuje, že děláš totéž, co jiní.
hluchý být
Budeš mít nové názory, ale řeknou ti, že děláš vítr s tím, co se vůbec nemůže pohnout.
hluk
Obklopí tě podvodníci, kteří to s tebou vůbec nebudou myslet dobře.
hlupáka vidět
Budou tě přesvědčovat, že cílem je cesta a cesta že je cíl.
hloupost
Dočkáte se cti a uznání.
hledat něco Tvá touha se nesplní.
hmoždíř, krátké dělo vidět Nepříjemné zprávy přinesou neklid.
hmoždíř, krátké dělo vystřelit z něj Vědomě, lze taktéž nevědomě rušíte štěstí a klid kamaráda.
hmyz
V uměleckém snažení budeš mít úspěchy.
hmyz
Máte výčitky svědomí.
hmyz být popíchání velkým hmyzem Přináší nemoc nebo ztrátu.
hmyz vidět Přijdete do styku s lhářem.
hmyz vidět drobný neškodný Přináší úspěch a zisk.
hmyz zabít Váš problém bude vyřešen.
hnědý smíšená barva Přechodné stadium, které nevede k dobrému.
hnědý nosit hnědé šaty Hrozí vám nebezpečí.
hnědý vidět barvu Klamavá naději.
hnědý hnědé oči Přijdete do kontaktu s falešným člověkem.
hněv
Přináší nevýhodné obchody.
hnis
Vášeň často přivolá zármutek.
hnízdo prázdné Spěcháš se snad daleko a dlouho se nevrátíš.
hnízdo s vajíčky Budou tě vábit do světa, ale zůstaneš, protože se nerad vzdaluješ z domu.
hnízdo s ptáčky Dosáhneš úspěch v práci.
hnízdo hadí Dostaneš se mezi lidi, kde tě stihne neštěstí.
hnízdo vybrat Dej pozor, neboť svědomí tě varuje před neopatrnými činy.
hnízdo vzít ze stromu Chraň se, abys jinému nešel do zelí.
hnojiště
Si velmi sobecký. Nejkrásnější ctností člověka je láska k bližnímu.
hnůj cítit ho Neprodlévej o pokus se o štěstí e v loterii.
hnůj vidět ho Važ si své zaměstnání, protože lépe nenajdeš.
hnůj nakládat Dočkáš se studu o posměchu.
hnůj vézt no pole Pokud budeš pilnější, lenoši ti budou závidět.
hnůj hnojem být zašpiněn Pokud budeš tlustý, velmi málo dosáhneš.
hnojem být zašpiněn
Pokud budeš tlustý, velmi málo dosáhneš.
hoblík
Dobré věci přicházejí v pravý čas.
hoblovat
Budeš hodně pracovat, ale jen málo získáš.
hoblovat vidět někoho Budeš svědkem smutku přítele.
hoboj
Zbytečně neříkej, neváhej a nevzkládej ruce do klína.
hodinová ručička vidět Přijde rozhodující okamžik.
hodinová ručička posunout dozadu Změna přijde dříve než jste čekali.
hodinová ručička posunout dopředu Vaše přání se splní jen musíte být trpěliví.
hodiny
Symbolizuje strach z rychlého uplynutí času.
hodiny slyšet bít Máte před sebou důležité životní rozhodnutí.
hodiny vidět Změna přijde dříve než jste čekali.
hodiny vidět zastaveno Přijde konec vztahu nebo známosti.
hedvábí
Si velmi ústupná. Musíš být tvrdší, abys odolal odpůrcům, kteří ti nepřál.
hedvábí barvit ho Budou tě obtěžovat věřitelé.
hedvábné punčochy
Pro samolibost ti unikají hodnotnější věci.
hedvábí hedvábná látka Lidé ti lichotí. Neber každé pěkné slovo vážně.
hedvábná látka Lidé ti lichotí. Neber každé pěkné slovo vážně.
hody zúčastnit se Přicházejí radostné chvíle.
houpací kůň Máš trochu směšné vlastnosti, které tě znevažují.
houpačka
Děláš chybu, když si myslíš, že všechno snadno preskáčeš.
houpačka
Střídání dobra a zla v životě.
houpačka sedět na ní Nevíte se rozhodnout mezi dvěma city.
houpačka vidět Jste nerozhodní.
houpat někoho Pro svou nerozhodnost znovu utrpí škodu.
holič pokud holí nebo mýdlem Číhají na tebe Podfukáři.
holič pokud poranil kůži Nedbají na špatné pomluvy.
holit dát se jinému Budeš mít pocit, že ti křivdí. Ale zamysli se nad sebou.
holit se sám V životě mnoho ztratíš, ale ještě více získáš.
holit druhých Nebuď falešný k těm, kteří tě mají rádi.
holubník
Pokud nechceš trpět, dbej více na pořádek.
holub, holubice
Symbol erotického sblížení.
holub, holubice holubník Přináší zisk a výhru.
holub, holubice krmit Pokud pomůžete svým známým budete za to odměněni.
holub, holubice obchodník s holuby Blíží se radostné časy.
holub, holubice plašit, chytat, zabít Přijdete o přízeň známých.
holub, holubice slyšet hrkútať Sjednocení dvou milujících se lidí.
holub, holubice vidět dva holuby cukrovat se Čeká vás šťastná láska a přátelství.
holub, holubice vidět letět Získáte nové důležité kontakty.
holub, holubice vidět hodně holubů Přináší štěstí v domácnosti.
holubice chytit ji Čeká na tebe tvá milovaná.
holubi létající Zažiješ příjemné události.
holubi na střeše Dostaneš dobré zprávy, které tě poučí, co máš dělat.
holý být
Dej si pozor, abys nepadl do trní.
holý vidět ho Velmi se ti nebude dařit, ale jsou i tací, co jsou na tom hůře.
holý utíkat Vášním velmi neholduj.
hon na zajíce Budeš šikovný a všechno se ti bude dařit.
hon na zvěř Musíš být vytrvalý, pokud chceš dosáhnout úspěch.
honička Asi ti selžou nervy.
hořec vidět, trhat Blíží se nepříjemnosti.
holý jít po ulici Snadno překonáš překážku, která ti je v cestě.
hořčice
Za sladkými řečmi není vždy sladké srdce.
hořčice
Čekají vás nevýhodné obchody.
horečka
Žiješ v nervózním okolí, které tě svádí k hádkám a rvačkám.
horečka
Varovný sen. Pozor na zdraví.
horečka mít Přináší nestálosti v lásce a přátelství.
horečka vidět nemocného s horečkou Opustí vás partner.
horníci vidět jak opouštějí šachtu Zlepšení situace.
horníci vidět horníka Budete mít štěstí.
horská dráha
Tvé milostné záležitosti se příznivě vyřeší.
horský hřeben
Nešplhám se výše, pokud ti na to nestačí síly a znalosti.
horský průvodce
Pokud si nedáš pozor na některé lidi, snadno zabloudí.
horská túra na jaře při slunečním svitu Jste plní nadějí a věříte v úspěch.
horská túra během deště Blíží se starosti.
horská túra dělat S velkou námahou překonáte potíže.
horské slunce ozařovat se jím Chcete se změnit.
hory
I když je asi těžko schůdná, nespouštěj se z té cesty, kterou sis určil.
horami být obklopen Ještě je čas, aby si se vymotal ze špatné situace.
hory projít Mol bys lépe znát cíl, který chceš dosáhnout.
hory vylézt na ně a nevládní dále Čeká tě neúspěch, ale ten nepodlomí tvou víru.
hory být na jejich temeni Tví nepřející se zlobí, že si dosáhl více než oni.
hora vidět jak chrlí oheň Pozor na nebezpečí.
hora vidět horu se zámky Přicházejí dobré finanční časy.
hora vidět kymácet se Čeká vás nepřátelství a pronásledování druhými.
hora vidět se zříceninami Pozor na blížící se stáří.
hospoda
Utratíš peníze.
hospodský
Oklamou tě.
hospodská
Jednej správně a to ostatní přijde samo od sebe.
hospodářské nářadí
Pokud chceš zametat cizí dvůr, svůj musíš mít čistý.
host
Nauč se šetřit, jelikož přijdou na tebe zlé časy.
host
Cítíte se osamělí a opuštění.
host mít hosta Přijde k vám návštěva ze zahraničí.
host být hostům Čekají vás nečekané výdaje.
hostina
Tvůj zármutek nepotrvá dlouho.
hostinec
Potřebuješ odpočinek.
hostinský, hostinská, hostinec vidět Váš plán bude podpořen vašim přátelům.
hostinský, hostinská, hostinec
Přináší spoustu peněz.
hotel
Změníš bydliště, ale nebudeš spokojen.
hotel
Utíkáte sami před sebou.
hotel hotelová hala v níž sedíte Chcete se přátelit s důležitými lidmi.
hotel vidět Skrýváte svou lásku před jinými.
houbička Zažiješ hanbu a pokoru.
hovězí maso Rád rozdáváš dobré myšlenky, ačkoliv se zřídka setkáváš s povděkem.
hovno vidět Dostaneš peníze. Budeš mít finanční zisk.
hra
Lehkomyslnost vám nepomůže dostat se k cíli.
hra kulečník Narazíte na velké problémy.
hra hazardní hry Přináší zklamání.
hra kostky Utrpíte ztrátu kvůli lehkomyslnosti.
hra karty, skat Berete vážně bezvýznamnou věc.
hra míčová hra, zábavná hra Budete terčem vtipů a žertů ..
hra šachy, domino Přináší spory s přítelem nebo partnerem.
hrabě
Začni se už starat o svou domácnost.
hrabě, hraběnka být Máte vysoké nároky.
hrabě, hraběnka vidět Žijete v nebezpečném pokušení
hrabě, hraběnka vydat se, oženit za hraběte Navážete nové kontakty.
hračka
Dej si pozor, protože lidé to nemyslí vždy s tebou vážně. Bylo by lepší, kdybys byl uzavřenější
hrad
Ochrana. pod kterou stojíš, není příliš pevná.
hrad zamčený hrad Přináší něco nečekaného.
hrad vidět, být v něm Hrozící nebezpečí.
hrad vidět hořící v kouři Přináší nepokoje v zemi a těžkou situaci.
hrada chodit po ní Pokud se chceš dožít úspěchu, nesmíš být příliš kolísavý.
hrada sklouznout se z ní Vyhneš se nepříjemnostem.
hradba
Neváhej! V tomto případě skutečně platí, že stará láska nerezaví.
hradní stráž Lidé tě chtějí přinutit k určitému činu.
hráz
Před problémem neutíkej. Neboť bez jejich vyřešení nic nedosáhneš.
hráz zničena Vyhýbej se nepřátelům.
hráz překročit ji Budeš mat špatný den.
hrách
Pouze v práci najdeš své štěstí.
hrách vidět ho kvést Úspěšně dokončíš své dílo.
hrách počítat ho Na jednáních se drž rozumu, neboť jen rozum je dobrým poradcem.
hrách jíst ho Budou ta pomlouvat.
hranice
Přílišné sebevědomí ti velmi škodí.
hranice sám budovat, něco na ní spalovat Zpronevěra své názory, z nichž vyplynou důsledky.
hranice vidět budovat Měli byste si své myšlenky nechat pro sebe jinak budete muset čelit důsledkům.
hranice vidět hořet Za své názory budete čelit nedůvěře.
hraniční závora otevřená, otevírající se Nějaká překážka vám připraví problémy.
hraniční závora vidět Narazíte na překážku.
hraniční závora vidět zavřenou Překážku snadno překonáte.
hrát na hudebním nástroji Pokud si chudý, dosáhneš úspěchu. Pokud si bohatý, očekávej ztrátu.
hrb
Nenaříkej, protože máš v zásobě ještě jedno dobré řešení.
hrbáč mluvit s ním Přináší štěstí v loterií.
hrbáč být Hrbáč Přináší dobré zdraví.
hrbáč vidět ho Přináší výhody.
hrdlo vidět, mít Udělat dobrý tah.
hřebčinec vidět Bohatství ti nepřinese žádné štěstí.
hřebec mít ho Budou obdivovat tvou sílu a šikovnost.
hřebec
Pro ženy sexuální symbol. Pro muže naděje v splnění přání.
hříbě
Budeš se těšit dobrému zdraví.
hřeben
Hádky a roztržky ti nedají klidu.
hřeben kupovat Vaše záležitosti se dají do pořádku.
hřeben ztratit Přináší hádky, spor.
hřeben používat Čeká vás životní zápas
hřeben vidět špinavý Vaše snaha vyjde nazmar.
hřebík
Rozbiješ, co sis velmi cenil.
hřebík kout Mysli více na sebe a nedej se tolik využívat.
hřebík zatloukat Ustupuje ve velmi vážné věci.
hřebík narovnat Dostaneš se do situace, z níž ti pomůže pouze rozvážnost.
hřiby sbírat Drž se hesla: Bez práce nejsou koláče.
hřiby jedovaté Máš špatnou vlastnost, protože tě znepokojuje štěstí druhého člověka.
hřiby jíst Tvůj život se pomalu zlepšuje
hrnec vidět Vaše přítelkyně / přítel se zasnoubí.
hrnek Asi se ti rozroste majetek.
hrnek rozbít Nastanou zlé časy.
hrob
Symbol konfliktů, nejistoty a bezradnosti.
hrob vidět náhrobní kámen Požehnané manželství a blahobyt.
hrob vidět náhrobek Vrátí se přítel, který byl dlouho pryč.
hrob vidět náhrobní nápis Ztratit přítele.
hrob vidět zřítit se Neštěstí a nemoc v rodině.
hrob
Pomohou ti nečekané rozuzlení.
hrob kopat Získáš srdce milované.
hrob zahazovat Buď opatrný, hrozí ti nemoci.
hrob být do něj hozen Unikneš nepříjemnostem a potěší tě pěkná děva.
hrob otevřený Dostaneš se do nové společnosti, která tě povzbuzují v tvé činnosti.
hrobník
Přátelství, které uzavřeš při víně, potrvá tak krátce jako opojení.
hrobka
Špatným zprávám never vždycky.
hrobka sestoupit do ní Budete podvedeni.
hrobka ležet v ní Smrt známého člověka.
hrobka vidět hloubit Obdržíte zprávu o smrti přítele.
hrobka vidět na ní napsáno vlastní jméno Pozor na zdraví.
hroch
Pokládají tě za neogabaného, ale brzy spatří, že si hodnotný člověk.
hrom, hřmění
Přináší kladné i záporné ovlivnění vašich plánů.
hrom, hřmění s tmavou oblohou Přináší nepokoje v zemi.
hrom, hřmění hrom a blesk Radostné setkání po dlouhé době.
hrom, hřmění udeření blesku Ztratíte přítele.
hrom, hřmění slyšet Přinese spor a starosti.
hromobití
Znamená překvapivou útěchu, ale také neúspěchy, které pak budou následovat.
hrozba, vyhrožování dostávat Máte strach z budoucnosti.
hrozba, vyhrožování mířit na někoho Rozčilují vás.
hromy a blesky Setkáš se s někým, kdo tě velmi rozveselí.
hrozen
Nezapomínej, že pýcha i sebevědomí i mají být úměrné schopnostem.
hrozen vidět Dočkáte se cti a vážnosti.
hrozny
Nechci dosáhnout všechno hned. Krůček za krůčkem je cesta nejmoudřejších.
hrozny nezralé Pozor, nedej se strhnout hněvem.
hrozny, hrozen hroznů jíst Příjemně strávíte den.
hrozny, hrozen hroznů vidět na keřích Musíte vynaložit mnoho úsilí při dosahování svých cílů.
hrozny, hrozen hroznů trhat Najdete si novou známost.
hrtan vidět otevřený Toho kdo vám říká pravdu považujete za lháře.
hrtan vidět otevřený u zvířete Pozor na hrozící nebezpečí.
hrubý být, hrubý zboží Bojíte se závisti.
hrušky
Pro neopatrnost budeš pykat.
hrušek hodně Zkoumej myšlenky jiných lidí, neboť tak dělá každý moudrý člověk.
hrušky jíst Pokud chceš klidně spát, plň sliby své.
hrušky červivé Buď opatrný, protože lidé chtějí využít tvou lehkomyslnost.
hrušky setřásat ze stromu Můžeš mluvit o štěstí, pokud si se už vyhnul nebezpečí.
houba
Pozor na svádění.
houba jíst Čeká vás postup v práci.
houba jíst jedovatou Hrozba velkého neštěstí.
houba vidět Pozor na své přátele.
houba vidět jedlé houby Máte vlivných přátel.
houba vidět jedovaté houby Pozor na úskoky druhých.
houba sbírat Své štěstí najdete ve vnitřním světě.
hudba
Asi tě čeká zklamání.
hudba smuteční Asi tě zakrátko čeká svatba.
hudebníci
Drž se poučení: Neskákej do hluboké vody, pokud neumíš plavat.
Hulan
Pokud projevíš lítost nad chybou, kterou si udělal, směle to požádej i od jiných.
humidovat O tomto snu nikde nic neříkej. O tom se nemluví. Ani tady o tom nic neřekneme.
humor
Připrav se, čeká tě hostina.
humus na něm ležet Vše, co nemá ve svět trvání: krása, pravé štěstí a hrdinství, přichází nepozorovaně.
humus vozit V těchto dnech neudělej chybu, protože štěstí se o tobě ani neotrie.
humus skládat I ty máš své výhody, jen a nich nikdy mnoho neříkej.
husar
Budeš mít úspěch v lásce.
husí peří
Dostaneš nějakou zprávu, která tě asi příjemně překvapí.
husy
V životě mnoho dosáhneš a právem se bude o tobě říkat, že jsi dítětem štěstí.
husy řezat Chystej se platit daně, nebo budeš dědit.
husy péct Dostaneš do domu hosta.
husy škubat Dej pozor, protože tě někdo ošmekol.
husy kupovat Každý ví, jen ty ne, že se ti lidé smějí.
husy pást Měl by ses změnit, protože lidé o tobě nedobře smýšlejí.
housle
Vrátí se ti, co si už měl a více nečekal.
housle
Symbolem potence.
housle kupovat Čekejte něco dobré.
housle slyšet hrát Stanete se oblíbencem ve svém okolí.
housle poškodit, vidět poškozené Pokazíte si štěstí vlastní vinou.
housle hrát na nich Blíží se radostné časy.
housle vidět jiných hrát na housle Čekají vás nepříjemnosti.
huspenina
Zachováte si dobré zdraví.
hůl
Sexuální symbol, sen odráží přání, sní se hlavně ženám.
hůl být ní bitý Dostanete vyučenou, i když nemusí být zasloužená.
hůl vidět Varování před nespolehlivostí jiných lidí.
hůl zlomit Znamená konflikty, rozbroje.
hůl
Buď rozvážný, neboť tvůj nepřítel je silnější, než se domníváš.
hůl turistická Nespoléhej se natolik na pomoc a podporu jiných.
hůl opírat se o ni Potrápí tě nemoc.
holí bít někoho Svou pravdou získáš převahu nad odpůrci.
housenky
Budeš mít radost, neboť odhalíš podvod.
housenky zabíjet Někdo na tebe za zády nadává.
hvězdář
Potkáš moudrého člověka.
hvězda
Něco tě velmi potěší.
hvězda
Rozšíříte si vaše životní cíle.
hvězda vidět na nebi Čekají vás úspěšné dny.
hvězdy
Dočkáš se malého dědictví.
hvězd hodně Úspěch přijde přes noc. Dej pozor, aby si ho přes den nepromrhal.
hvězdné obrazy Užiješ radost, kterou si vůbec nečekal.
hvizd slyšet Setkáte se s dávným přítelem.
hyacint Přesvědčíš se o něčí nevinnosti. Také to naznačuje lásku a manželství.
hyacint dostat jako dar Jste naplněni velkou vnitřní láskou.
hyacint vidět Přináší dárky.
hyacint vonět ho Zažiješ příjemné chvíle.
hyacint vidět zvadlý Přináší zklamání.
hydroplán
Lidé tě budou často obdivovat.
hyena ohrožován ní Dostanete se do zoufalé situace.
hyena vidět Pozor na loupežná přepadení.
hyena vidět hodně hyen Přináší katastrofu do země.
hyena zabít Vyviaznutie z nebezpečí.
hýl Asi najdeš zalíbení.
hymna Čekají tě problémy.
hypnóza být v hypnóze Nevíte co děláte.
hypnóza někoho hypnotizovat Někdo bude pod vaším vlivem.
hypnóza být hypnotizovaný Někdo vám způsobí peněžní ztrátu.
hypotéka platit Vysvětlení nedorozumění.
hypotéka vzít si Naznačuje pouze nejistý výdělek.


královská koruna
Snář
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R/Ř S Š T U V Z Ž
Zkusit hledání:

home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online