Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


Ooáza
Asi už brzy se zbavíš starostí.
oáza nacházet se v ní Zřejmě byste neměli polevovat ve své práci.
oáza opustit ji a jít pouští Před vámi je asi velmi těžká cesta.
oáza vidět Čeká vás příjemné odreagování.
obal na spisy Nepouštěj se do nebezpečných akcí.
obálka
Něco budeš muset utajovat.
opařit někoho Čekají tě nepříjemnosti.
opařit se Dávej pozor aby sis nespálil prsty pro něco.
občerstvení připravovat Spolehni se na vlastní síly.
občerstvení dávat nemocným, zraněným Jste obklopeni dobrými lidmi.
občanský úřad ve snech svobodných dívat se na svatbu na úřadě Svatba po které toužíte se neuskuteční.
občanský úřad vidět V nejbližším období budete mít rodinné problémy.
obdarovat někoho Budeš šťastný.
obdivovat něco O tvou přízeň se budou ucházet lidé, kteří si ji asi až tak příliš moc nezaslouží.
obec vidět Pravděpodobně nejistá budoucnost.
obec vidět chudou Asi budeš někomu pomáhat.
obec vidět hořet Asi tě čeká dobré období.
obec bydlet v ní Spokojený život.
obecenstvo mít Neodhalí lidem svou pravou tvář.
obecní úředník
V životě si uděláte pořádek.
oběd
Budeš mít dobrou pohodu.
obědvat s jinými Zlepšíš si postavení.
obědvat sám Zatoužíte za společností.
obelisk
Ztrácíš důvěru, ale vydrž, neboť po neštěstí zase přichází štěstí. Nebo náznak neuspořádaného života.
oběšenec
Brzy půjdeš na sňatek.
oběsit, oběšení
Procházíte jistým vývojem.
oběsit, oběšení být oběšen, viset Přinese vám úspěch a čest.
oběsit, oběšení sám Zlepší se vaše situace.
oběsit, oběšení vidět Naznačuje štěstí.
oběť přinést Uděláš dobrý skutek.
oběti přinášet Asi se seznámíš s dobrým člověkem.
obětiště obětiště Nevěř příliš lidem, co te chtějí získat lichocením. A nebo smutek.
obchod jít kolem obchodu se zbožím Zmeškáte příznivou situaci.
obchod jít kolem prázdného Úspěšně překonáte ztrátu a nepříjemnosti.
obchod mít Čeká vás námaha a strasti.
obchod vlastnit obchod se zbožím Přinese vám hmotné zabezpečení.
obchod vyjít z prázdného Měli byste se vzdát beznadějné záležitosti.
obchodní místnost prázdná Ztratíš mnohem více, než by sis zasloužil.
obchodní místnost plná lidí žít v blahobytu.
obchodní místnost v plamenech Hrozí ti nouze.
obchodní místnost s rybami Pokud nebudeš mírnější v zábavách, vyjdeš na mizinu.
obchodní knihy vidět, pracovat s nimi Zahrne vás spousta starostí.
obchodník, kupec být jím Osamostatnil se.
obchodník, kupec dostat od něj dopis Měli byste splatit své dluhy.
obchodník, kupec vidět Přinese vám zisk v obchodování.
obchodník
Nevinně tě poženou před soud.
obchodník se střižným zbožím Je nejvyšší čas, aby si byl štědřejší k slabým a opuštěným.
obilí kupovat Přinese vám starosti.
obilí setkat se s obchodníkem Obchodní záležitosti se vám podaří příznivě vyřídit.
obilí vidět Pokud ho vidíme hodně přináší hojnost, pokud málo přináší chudobu.
obilí vidět obilní lan Přináší užitek a štěstí.
obilí sklízet, svážet Blíží se čas když se vám skončí starosti.
objetí
Můžete se dostat do nebezpečí kvůli lži.
objetí vidět Měli byste být opatrní protože jste ohrožováni bezcharakterním člověkem.
objev udělat Dozvíte se něco nového.
objednávku dostat Asi dostaneš dopis, který tě potěší.
objednávku udělat Lidé tě nemají moc rádi, protože máš nepříjemné chování.
objímat někoho Spojíš se s někým, abys pomohl třetí osobě.
oblak Čekají tě mrzutosti.
oplatka Je na čase náležitě se nábožensky připravit a jít na svaté přijímání.
oblek nový Pýchou a nemírnou hrdostí odpuzuje od sebe lidi.
oblek starý Kdybys byl trpělivější, nemusel bys štěstí závidět jiným.
oblek roztrhaný Vlastníma rukama se přičinil o své štěstí.
oblek černý Někdo ti zemře.
oblek bílý Budeš mat spokojený život.
oblek kupovat si Budeš mít mnoho známých, ale málo přátel.
oblek šít si nechat Starosti ti přerostou přes hlavu.
oblek převlékat Vaše tajemství budou odhaleny.
oblékat sebe Vaše tajemství budou odhaleny.
oblékat vidět jiných oblékat se Neodmítnete pomoc cizímu člověku.
olizovat něco Never příliš lichotník.
obloha jasná Bude se ti dařit v práci.
obloha zamračená Potrápí tě překážky.
obloha v ohni Konečně se dožiješ skutečně velké radosti.
obloha vystupovat k ní Asi se staneš významným člověkem.
okno
Budeš chtít nahlédnout do tajemství jiného.
okno otevřený Asi si oblíbený pro svou extrovertní povahu.
obluda
Někdo tě velmi překvapí.
obnažit se
Nezraňuj city jiných lidí!
obočí
Budeš zdravý a silný.
obočí mít silné Přináší radost.
obočí řídké, vypadávající Pozor na hrozící ztráty.
obojek Musíš uposlechnout svého šéfa, ačkoli s ním nesouhlasíš.
obor
Dostaneš příjemnou zprávu.
obor
Mužský symbol související s pudy.
obor mít ho za přítele Máte zajištěn úspěch.
obor ohrožuje, pronásleduje Akce se skočná úspěšně.
obor vidět Dosáhnete velký úspěch.
obrácení, náprava
Povzbuzuje k vytrvalosti v práci.
obraz vidět Šťastně se oženíš.
obraz jako zrcadlo, fotografie Snažíte se najít sami sebe.
obraz vidět obraz žen, dětí Přinese vám nové zprávy ..
obraz vidět obraz lidí pro které jsme trpěli Přinese vám úzkost a nejistotu.
obraz vidět obraz zesnulých rodičů, přátel Vysvobodíte se z těžké situace.
obraz vidět vlastní Přináší štěstí.
obraz vidět mnoho obrazů Dostane se vám cti a uznání.
obraz
Seznámíš se s vysokými osobnostmi.
obraz, malba
Snažíte se najít sami sebe.
obraz, malba kupovat Přináší mrzutosti.
obraz, malba prodávat Přináší štěstí v podnikání.
obruč
Měli byste hledat nové známosti.
obroučka
Šťastně najdeš zalíbení.
obušek
Dostaneš se z těžké situace.
obušek dostat bitvu Váš nepřítel nic dobrého nechystá.
obušek držet v ruce Dospějete k pevnému rozhodnutí.
obušek bít ním někoho Zkusíte porazit nepřítele.
obuvník
Poškodíš si svou nerozvážností.
obuvník dát mu zakázku Přítel vám pomůže na těžké cestě.
obuvník vidět ho při práci Měli byste se dobře připravit na důležitou cestu.
obuv nová Po dnech mrzutostí zažiješ něco příjemného.
obuv stará Získáš víc, než jsi čekal.
obvaz
Velmi se ti usnadní.
obvaz zkrvavený Varuj se před neupřímný přáteli.
obzor růžový Čekají tě pěkné dny.
obzor bouřkový Neuskutečňuje cestu, na kterou si se těšil.
obžaloba
Budeš svědčit u soudu.
obžaloba podat Vaše naděje bude zmařena.
obžaloba být obžalovaný Přinese vám nečekané mrzutosti.
obytný dům koupit nebo mít Ačkoliv žiješ v dostatku, nebudeš šťastný, neboť se takovým nevíš cítit.
oči modré Někdo tě velmi miluje.
oči černé Číhá na tebe faleš.
oči plačící Přežiješ těžší časy.
oči šilhavý Svět tě brzy pokoří.
oči slepé Čekej dobré zprávy z ciziny.
oči vypíchnuté Utrpět velkou ztrátu.
očistec
Kráčíš vstříc velkému nebezpečí.
očkování vidět očkovat malé děti Ochráníte člověka před chybami.
ocet
Něco vám nevyjde tak jak jste plánovali.
ocet dávat obklady Budete se snažit napravit chybu, kterou ještě více zhoršíte.
ocet používat v kuchyni Budete mít neshody v manželství.
ocet vidět Závist jiných vám způsobí nepříjemnosti.
odbourávání
Máte strach z nejisté budoucnosti.
odcestovat
Vyhneš se velkým nepříjemnostem.
oddělení v železničním vagónu jít v něm, sedět Čeká vás dobrá zábava.
oddělení v železničním vagónu
Pohyb ve vagónu přináší uklouznutí v životě.
oděv mužský Získáš dobře placené místo.
oděv ženský Chraň se nerozvážnosti.
odjezd
Znázorňuje osud, který si člověk vytváří sám.
odjezd autem, vlakem, letadlem Uniknete hrozícímu zlu.
odjezd vidět odcházet sebe samého Asi se chcete vyhnout odpovědnosti.
odliv
Doufej v život. Velmi klikatými cestami dojdeš k cíli.
odliv pozorovat na moři Přinese vám zisk nebo dědictví.
odliv příliv, odliv Pozor na nestálé štěstí.
okap
Zlo, které jsi udělal se ti vrátí is úroky.
okap lézt po ní nahoru Stanovený cíl dosáhnete zakázanou cestou.
okap uklouznutím při lezení Zakázaný plán se nezdaří.
odlomit větvičku Tvé vyhlídky na úspěch se zmenšují.
odměnu dostat Zbaví tě starostí.
odmítnout někoho při schůzce Zažijete nepříjemné setkání
odpadky
Váš majetek se zvětší.
odpadnutí od víry Čeká vás špatná budoucnost.
odpočinek
Před vámi je šťastná a úspěšná budoucnost.
odsoudit někoho Neklid v duši.
odsouzen být Zažiješ útrapy.
odstřihnout látku Čekají tě velké pocty.
odstřihnout stužku nebo nit Navzdory závisti, která ti způsobí nepříjemnosti dosáhneš svého cíle.
odzemek tančit Vykonáš hrdinský čin.
odzemek vidět Tvou sílu budou obdivovat.
odvaha jiného Budeš svědkem zbabělého skutku.
odvaha mít Dosáhnete vliv a úctu.
oheň založit Budeš se zabývat zlými myšlenkami.
oheň jasně hořící vidět Radost ti naplní život.
oheň s velkým kouřem Nedočkáš se vytouženého klidu.
oheň v kamnech Budeš se těšit ze života.
oheň z nebe tokaj nepříjemné útoky.
oheň uhasit Budeš se muset něčeho zříci.
ohniště
Dobře se hospodařilo.
ohniště, sporák bez ohně Budete opuštění.
ohniště, sporák s ohněm Přinese vám blahobyt.
ohlávka
Pozvou tě na hostinu a cestu do ciziny.
ohluchnout
Dostaneš se nepříjemností.
oholit se Půjdeš na bohatou hostinu.
pomlouvat někoho Svým chováním si získáte špatnou pověst.
ohnivé znamení
Přijde drahota.
ohňostroj
Budeš se muset trochu potrápit, aby se ti znovu šťastně dařilo.
ohňostroj vidět Přináší zklamání.
ohrada
Máš před sebou dobré znamení.
ohreblo
Rozčílí tě svár.
ohryzek
Smutnější časy. konec bezstarostnosti.
okusuje něco Začne to jít s tebou z kopce, budeš se muset vzchopit.
ohýbat se
Lidé tě mají rádi a chtějí ti pomoct.
ochranu proti dešti hledat Někdo bude žádat abys ho podplatil, protože jinak se ti pomstí.
ochranu hledat proti pronásledovatelům V krátkém čase se tvůj zármutek skončí.
ochrana hledat ji proti pronásledovatelům V krátkém čase se tvůj zármutek skončí.
ochrnutí, onemocnění
Varovný sen, který upozorňuje na obtíže, které nemůžete překonat. Musíte pouze počkat.
oj vidět Vydáte se na cestu.
oj vidět rozbité Váš plán se nedá uskutečnit.
oj
Překvapivě dosáhneš svého cíle.
oka vidět Sen vás varuje před pastí, kterou vám někdo nastraží.
oka zaplést se do nich Zapletete se do vlastních intrik.
oklika jít oklikou K cíli se dostanete pomalu.
okno otevírat Budeš mít strach před lidmi, kteří tě chtějí poškodit.
okno zavírat Stráň se falešných druhů.
oknem vycházet Pronásledují tě špatné myšlenky.
okno vypadnout z něj Pokud se nechceš dočkat hodně špatných chvil, pečlivě stráž svá tajemství.
okno vlézt do něj Malá nehoda tě přivede k rozumu.
okno dívat se z něj Dostaneš zprávu o příznivé změně.
okno bez skla Hrozí ti, že poslechnou špatnou radu.
oko
Budeš obdivovat čistotu duše.
oko na zvěř Budeš odolávat velkému pokušení.
okopávat
Zbav se pokory, neboť máš být na co hrdý.
okovy nést Získáš lepší postavení.
okrasa
Budeš vážený pro svou statečnost.
okoun
Štěstí, které teď prožíváš, je velmi prchavé.
okurka
Symbol se sexuálním významem.
okurka jíst Nemocným přináší rychlé uzdravení.
okurka jíst kyselé Zažijete špatnou zkušenost.
okurka pěstovat Těžká a neužitečná práce.
okurky
Kopa nepříjemnosti.
okurky nakládat Získáš pověst dobrého hospodáře.
olej
Čistota tvé cti se stala terčem pomlouvače.
olej
Toužíte po klidu ale sami si ho nemůžete zajistit.
olej kupovat Přináší zisk.
olej pít Někdo ve vás vzbudí odpor.
olej pracovat s ním Podaří se vám odstranit překážku.
olej vidět V nejbližší budoucnosti vás čeká klidný život.
olej vidět hořet čistým plamenem Váš život se dostane do klidných kolejí.
olej vidět hořet hustým kouřem Váš klidný život bude narušen nějakou událostí.
olivy jíst Čeká vás tajný milostný zážitek.
olivy olivová ratolest Přinese vám pokrok do života.
olivy olivový strom Přinese vám štěstí.
olivy trhat Neměli byste věci urychlovat.
olivy vidět jako jejich trhají Varovný sen, který upozorňuje na falešnou lásku.
olivy vidět na stromě Slibuje vám úspěch v lásce.
olivy vidět spadnout na zem Přinese vám méně hodnotný milostný zážitek.
olivy vidět v obchodě, ve stánku Před vámi je milostná aféra spojená s finanční situací vašeho partnera.
olivy
Nesvornost ti zapříčiní mnoho zla.
olovnice
Přináší pokles obchodů.
olověné koule
Lichotníci se spikli, aby tě dostali o tvou pravdu.
olovo vidět Dávejte si pozor na klepy.
olovo lít Budeš velmi zvědavý.
olovo nést Zrušíš svůj nynější vztah a nadviažeš vážnější spojení.
oltář
Víra a zbožnost ti pomůže překonat duševní krizi.
oltář pokud klečí před ním někdo jiný Přítel bude potřebovat tvou pomoc.
oltář kráčet před ním Tvá touha se splní.
oltář pro svobodné Přinese vám štěstí v manželství.
oltář pro ženaté a vdané Možná hrozící rozvod.
oltář modlit se při něm Splní se vám přání na které jste dlouho čekali.
olymp vidět Měli byste začít věřit v Boha.
olympiáda být přítomen jako divák Několik lidí má stejný cíl jako vy.
olympiáda při závodech nedosáhnete rozhodující výsledek Podaří se vám vyřadit vašich soupeřů ze hry.
olympiáda účastnit se jako závodník Dávejte si pozor abyste nepodlehli svému rivalovi.
omamný jed Dostaneš se na křivé chodníčky.
omdlít
Budeš poskytovat první pomoc.
omládnout
Dočkáš se radosti.
omyl
Bojíte se lží přitom lžete sami sebe.
oněměl
Najdeš zalíbení se do jazyčnice.
onuce
Po období napětí přijde úleva.
opaskár vidět při práci Budete mít bohatého partnera v životě.
opálit se Asi nějaká bolest ti pokazí chvíle radosti.
opálený člověk Budeš se strachovat o člověka, neboť mu hrozí nemoc.
opařit se Budou ti závidět šikovné prsty.
opařit někoho Nepříjemnosti, které tě velmi překvapí.
opasek nosit Mezi ženami budeš velmi oblíbený.
opasek ztratit Nevystatuj se svou mužností.
opat
Tví blízký lidé jsou v nebezpečí.
opatrovny
Máš sklony k marnotratnosti.
opera poslouchat Pozor na neupřímnost od druhých.
opera být v ní Budete dobrým hercem, pozor na odhalení.
operace
Vyvázl s velmi těžké situace.
operace
Varovný sen před bolestivým zásahem.
operace překonat ji Pomůžete druhým v tísni.
operace zúčastnit se Pozor na blížící se těžkou ránu osudu.
opereta slyšet Před vámi je radostná zábava.
opereta účinkovat v ní Stavíte si vzdušné zámky.
opevnění budovat Čeká vás dobrodružství.
opice vidět Vyhýbej se pochlebníky.
opice vidět jak se hrají se do nenormální situace.
opice dráždit Někdo ti chce ublížit.
opice pokud tě ukously Někdo zraní tvé city.
opice zabít Zvítězíš nad nepřítelem.
opít se Pohádal se s manželkou.
opilého vidět Vyhraješ boj s odpůrci.
opilý
Sen varuje před ušními chorobami.
opilý být opilý Čekají vás příjemně strávené chvíle.
opilý být opilý na maškarním plese Budete terčem posměchu.
opium
Nebudeš mít lehké dny, neboť ses příliš zavázal.
opium užívat Snadno podlehnete podvodům a lžím.
opium vidět Pozor na ústupky.
opium vidět jiných užívat Pozor na lehkomyslných lidí.
oplecko vyšívané Pro svou pýchu ztrácíš oblíbenost.
oplecko nosit Dožiješ se vysokého věku.
opojení
Uklidni se falešnými nadějemi.
otéct něco Zarmoutí tě smrt blízkého člověka.
opravit něco Měl bys být trochu šetrnější.
opuštěný být Nemáš právo stěžovat si na opuštěnost.
opuštěnost pociťovat Ztrácejí se asi životní radovánky.
orání
Dobrá úroda, dobré příjmy, dobrý užitek, užitek.
orat sám orat Úspěch si budete muset zasloužit vlastním úsilím.
orat vidět Nabídnou vám úspěšnou práci je ale na vás zda ji přijmete nebo ne.
orba
Odmění vás za dobře vykonanou práci.
ořech strom Měl bys žít cílevědomější.
ořech najít prázdný Přinese vám zklamání.
ořech rozlousknout Budete mít práce nad hlavu.
ořech vidět ořechový strom Měli byste počítat s obtížemi.
ořechy jíst Budeš velmi zdravý.
organ
Získáš lásku a s ní šťastný život.
organ
Toužíte po vnitřní harmonii.
organ varhaník Přinese vám dobré zprávy.
organ slyšet Zúčastníte se významné události.
organ vidět Předzvěst důležité události.
orgie vidět Varuje vás před špatným chováním.
orgie zúčastnit se Budete mít špatnou pověst.
orchestr hrát v něm, dirigovat Vstoupíte nebo založíte nějakou organizaci.
orchestr vidět Zúčastníte se představení.
orchidej
Budeš žít v prostředí harmonie a krásy.
orkán
Až po mnoha bojích a velkých obětech dosáhneš úspěchu.
ornament zhotovit Vaše okolí vás bude obdivovat.
ornament vidět Budete mít známost s umělcem
orel vidět ho Lehká nemoc.
orel letící do výšky Po dobré práci sklidíš úspěchy.
orel kroužící Nehledej dobro a štěstí v cizině.
orel pokud něco nese Asi čekejte přírůstek v rodině.
orel bílý Zdědil po neznámém člověku.
orel pokud útočí Zažiješ ostudu. Ponížení.
orel pokud tě ohrožuje Silou vůle překonáš potíže.
orla zastřelit Utrpí větší ztrátu.
os na voze Naznačuje příjemné cestování.
osa (na voze) skřípající Vaše obchody budou stagnovat.
os tiše se točící Obtížná situace dostane dobrý průběh.
osa když štípne Stihne tě něco nemilé.
osa vidět Z přítele se stane nepřítel.
osa
Je znakem lenosti a škody. Protikladem včely.
oslepnout
Budeš mít bídu.
osel (osel)
Je znakem přehnané trpělivosti.
osel (osel) bít osla Máte tvrdé srdce vůči bližním.
osel (osel) jít na něm K cíli se dostanete pomalu.
osel (osel) jít na voze, který táhne osel Jste snadno ovlivnitelní.
osel (osel) krmit ho Snažíte se dělat dobře člověku, který za to nestojí.
osel (osel) slyšet ho hýkat Vaše práce vyjde nazmar.
osel (osel) vidět ho běžet Přinese vám potíže.
osolit jídlo Odpočinout si a načerpá š nové síly.
ospalý člověk Brzy se dočká š myrtový věnce.
ošliechať někoho čistou vodou Díky tvé opatrnosti se dotyčný vyhne nemoci.
ošliechať někoho špinavou vodou Asi způsobíš někomu úraz nebo ho nakazit nemocí.
osten, trn vidět Ochočíte tvrdohlavého člověka.
osten, trn zranit se o něj Někdo vás toužebně očekává.
ostnatý drát vidět Máte mnoho obdivovatelů.
ostruhy nosit Chcete se vyhnout něčemu čemu nemůžete.
ostruhy vidět Přinese vám překážky a problémy.
ostrov pustý Lidé ti předloží své návrhy.
ostrov kvetoucí Máš dobrý cíl, směle jdi za ním.
ostrov procházet se po něm Tvé štěstí opravdu vzbuzuje údiv.
ostrov pokud jsme na něm sami Bezpečnost budeš hledat v kolektivu.
ostrov opustit Asi půjdete po nejisté cestě.
ostrov vidět Pozor na samotu a smutek.
ostruhy
Snaž se o to, aby si nikdy neztratil svou čest.
ostrostřelec
Seznámíš se s nebezpečným člověkem.
ostružiny jíst Čeká vás radostný výlet.
ostružiny vidět Přináší radost.
ostružiny sbírat Poznáte člověka, kterému na vás záleží.
ostrý nůž
V těchto dnech buď velmi opatrný.
ošetřovatel
Někdo ti bude zavázán vděčností.
oštěp
Rozpadne se vám přátelství.
otčenáš modlit se Přinese vám úspěch.
otec
Máš před sebou zaručeně dobrou budoucnost.
otec pokud tě líbá Klid a smír v rodině.
otec pokud odchází z domu Utrpěl škodu, kterou už nenahradíš.
otec pokud někoho trestá Budou tě chválit pro spravedlnost.
otec slyšet ho mluvit Chovej se vždy slušně.
otec vidět ho umírat Věřitelem se neubráníš.
otec vidět ho mrtvého Tvou rodinu čeká velká změna.
otec chudých
Splní se vám přání.
otiepka slámy Nepříjemné události.
otiepka dřeva Kontroluj svá slova.
otoman
Za píli a námahu tě čeká klidná stáří.
otrava
Budeš muset být velmi opatrný.
otrávit někoho Nikdy nepředstírej smutek, pokud ho opravdu nemáš.
otrávit se Neměli byste ze žertu trápit lidí.
otrok
Po velkém utrpení tě čeká příznivá změna.
otrok být jím Svůj cíl se budete snažit dosáhnout a nebudete se při tom dívat na následky.
otruby
Buď trpělivý, oj na tvé dveře zaklepe štěstí.
otvory ve stěně K tvému domu se připlížil zármutek.
ovad pokud tě štípne Nepříjemnosti v práci.
ovar jíst Buď trpělivý a doufej.
ovar vidět na stole Nevážíš si svá slova.
ovce
Budeš pokořen.
ovce bílé Najdeš si dobrých přátel.
ovce černé Máš nepoctivých, velmi vypočítavých přátel.
ovce na paši Šťastný domov a zdravá rodina.
ovce hlídat Budou si tě asi vážit jako spravedlivého člověka.
ovce pokud jejich stříhá někdo jiný Dosáhneš vyšší příjmy.
ovce stříhat Tvá věrnost podstoupí zkoušku.
ovčák
Pokud se chceš vyhnout mrzutostem v těchto dnech, neovplyvňuj jiných.
ovčí vlna
Budeš pevný, sebevědomý, hrdý a díky tomu tě nepokoří.
ovčinec
Dostaneš se mezi statečných a upřímných lidí, kteří ti budou velmi pomáhat.
ovoce zralé Zažiješ příjemné chvíle.
ovoce hořké Máte problémy uskutečnit svůj plán.
ovoce sladké Váš plán bude úspěšný.
ovoce nabízet Snažíte se získat si přízeň svého okolí.
ovoce jíst nezralé Pozor na nemoc.
ovoce na stromech Získáte blahobyt.
ovoce zavařovat Vaše výdaje budou ušetřeny.
ovocná zahrada procházet se v ní se ti bude dařit.
ovocná zahrada bez ovoce Doplatíš na víru v přítele.
ovocný strom s ovocem Dobrý život.
ovocný strom v květu Štěstí v soukromí i zaměstnání.
ovocný strom pokud ho vítr houpe Budeš mít škodu.
ovocný strom vyschlý Bez práce se k ničemu nedostaneš.
ovocný strom padat vidět Utrpěl škodu a hanbu.
ovocný trh
Braň se proti špatnému pokušení.
oves mlátit Bude se vám dařit v obchodech.
oves
Pro hospodáře (zemědělce) dobré znamení, pro ostatní většinou špatné.
oves
Máš neuskutečnitelné plány.
ozbrojení lidé Pokud budeš dostatečně pevný, můžeš počítat s nečekaným úspěchem.
ozbrojený být Svár v rodině.
ozbrojit se Musíš být opatrný!
ozdoba
I pro tebe platí: Kdo nosí hlavu příliš vysoko, může se zakopnout o kamínek.
ozdůbky kupovat Malichernosti tě připraví o mnoho času.
ozdoby vidět Ztratíš někoho z blízkých příbuzných.
ozubená dráha
Dobře uvažuj, abys neprovedl nějakou hloupost.
ozvěnu slyšet Navštíví tě člověk, který ti způsobí radost.
ozvěnu neslyšet Tvůj dobrý přítel bude potřebovat pomoc.
ozvěna v lese Budete osamělí.
oženit se
Máš jít na dalekou cestu. Ale dobře si rozmysli, jestli se na ni vydáš.
oženit se za velmi mladou Může to naznačovat velké výdaje.
oženit se za starší Tvá trpělivost bude asi vystavena velké zkoušce.
oženit se z trucu Měli byste si více vážit svých rodičů.
ožebračit někoho Trest vás nemine.


královská koruna
Snář
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R/Ř S Š T U V Z Ž
Zkusit hledání:

home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online