Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


Ppád padat nebo vidět někoho padat Realizování určitého záměru se asi přibrzdí.
padací most vidět V nějaké věci budete odkázáni na pomoc jiných lidí.
padák
Nebezpečí, které vás očekává, snadno překonáte svou odvahou.
padák použít Velká událost, kterou plánujete, se podaří pouze pokud ji uskutečníte v dalším šťastném období.
padák vidět Bezdůvodně se vystavíte nebezpečí.
padák vidět několik parašutistů Znamená předzvěst masových hnutí v zemi.
padat zvysoka Velmi se přeceňovat.
padat ze schodů Utrpí finanční škodu.
padat do příkopu Asi tě budou trápit nějaké drby.
padoucnice Pravděpodobně něco vyhraješ.
Pagáč Neurčité dobré znamení.
pagoda
Asi tě velmi vyčerpá boj proti silám, které se tě snaží zničit.
pacholek být jím Budete závislí od nemilosrdných lidí.
pacholek hádat se s ním Nějakým lží budete poškozen.
pacholek vlastnit paholhkov Jste obklopeni nevěrnými osobami.
pacholek vidět Poukazuje na podvod.
pacholek
Někdo tě zklame svou nespolehlivostí.
pahorek
Štěstí máš na dosah ruky.
hromada žhavého popela
Možná konie lásky.
pach
Raději nepokračuj v litispendence, doba ti nepřál.
pach příjemný Budeš mít úctu.
pájecí
Lidé si vás budou málo vážit.
páka
Překonáte potíže.
paklíčem najít Zabráníte krádeži.
paklíčem vidět Budete okradeni.
palačinky péct Lehké událost, ale bez dlouhého trvání.
palác
Sen vyvolá momentálně obtížná situace, vždy následuje špatné probuzení.
palác bydlet v něm Zažijete špatný pád nebo těžké probuzení.
palác zdědit Dostanete se do problémů nebo těžké situace.
palác vidět Znamená ztrátu osobní svobody.
palác zdržovat se v něm Dostanete se do závislosti na druhého člověka.
palác
Dostaneš se do nádherného prostředí.
palác vlastnit Budeš závislý od jiných.
palác Rozborem Ztratíš dobré postavení.
palác dostat oko dar Zažiješ radostné dny.
palec
Nemusíš si dělat hodně starostí, vše se dobře skončí.
pálenice
Vyvoláme velké pohoršení.
pálenka
Pokud se nevzpamatoval, ztratíš úctu a vážnost.
pálenka prodávat Máte špatné úmysly vůči druhým lidem.
pálenka rozlít Varování před lehkomyslným krokem, který chcete udělat.
pálenka vidět, pít Vlastním zaviněním utrpíte škodu.
paleta prázdná Ve vážných věcech nebudeš dost rozhodný.
paleta s barvami Buď laskavý o pozorný k trpícím.
paličkované krajky
Zahořel velkou láskou.
pálivá paprika
Moc tě budou mrzet nerozvážně slova.
palma
Chápe se jako sexuální symbol, zdůrazňuje mužskou sílu, často se sní ženám.
palma pokojová palma Asi budeš nespokojen s vývojem určité záležitosti.
palma vidět venku Splní se vám dávné přání.
palmový háj Štěstí tvůj dům nikdy neopustí.
památník
Uskutečníte nejeký plán nebo práci.
památník vidět, stavět Znamená radost z pokroků.
památník vidět pomník nějaké osobnosti V práci postoupíte vlastní zásluhou.
památník vidět pomník známého Budete se podílet na úspěchu někoho jiného.
památník vidět svůj pomník Zesměšněte se.
památka
Pozvou tě na slavnost.
koblihu jíst Nauč se trpět bez reptání.
koblihu péct Povrchnost tě připraví o šlechetné srdce.
pan zaměstnavatel Budete mít dobrý příjem.
pan být vznešeným Budete snášet urážky.
pan dobře oblečený Lidé se tě budou snažit pokořit.
pana hrát Věřitelé se znovu ozvou.
panák
Přežiješ velkou radost s dětmi.
panenka vidět ve snech ženy Čekej nový přírůstek do rodiny.
panenka vidět ve snech mužů Upozornění, vzdáte se nestálých zálib a zvyků.
panenka
Životní touhy se asi prosadí a stanou se realitou.
pancíř nosit Navzdory nepřátelským útokem dosáhnete svého cíle.
pancíř vidět Dávejte si pozor na špatně smýšlejícího nepřítele.
pancíř vidět obrněný vůz Ukryjte se do bezpečí před zlomyslným člověkem.
pancíř vézt se v obrněném voze Připomíná nemilou povinnost, která na člověka těžce doléhá.
pancíř
Lidé pochopí, že nejsi příliš zásadový.
punčocha
Je chápána jako sexuální symbol, vztahuje se k podvazku. Tento sen vyjadřující přání.
punčocha podvazek Znamená milostné štěstí.
punčocha ztratit Chvíle milostných radovánek se naruší nebo budou mít za následné neklidné dny.
punčocha vidět Značí šťastné milenecké chvíle.
paní
Zrada, klepy, nedorozumění.
panna
Znak vnitřní proměny, první stupeň je dosažen.
panna vzít si ji za ženu Příslib dobré domácnosti.
panna toužit aby se stala vaší ženou Přijdete vhod.
panna urazit ji nevhodnou poznámkou Budete potrestáni.
panna zůstat pannou Přináší odříkání.
panna vidět ji Zkouška se ti dobře podaří.
panna s květinami na hlavě Lidé se ti budou klanět.
pannu líbat Chraň se zklamání.
panna oženit se s ní Máš zabezpečenou budoucnost.
Panna Maria Většinou dobré znamení. Také možná najdeš pomoc a ochranu v nebezpečí.
panoptikum vidět, navštívit Zažijete něco děsivé, ale nebude to mít žádné následky.
panter pronásleduje nebo napadne vás Budou vás pomlouvat.
panter zkrotit ho V určitém ohledu si odpočinete.
panter vidět Varování před falešnými lidmi.
pánev
Znak zcela otevřené sexuality bez jakéhokoliv
pánev vidět Potkáte starých známých.
pánev
Vášnivě se pustíš do uskutečnění velkých myšlenek.
pánské šaty Lepší by se ti vedlo, kdyby ses neztrácel v maličkostech.
panství
Využiješ příznivé okolnosti a dosáhneš svého cíle.
pantomima
Asi budeš svědkem jako z nějakého nešvary vznikne velké nepřátelství.
papoušek
Chraň se samolibosti.
papoušek vidět, slyšet vyprávět Někdo prozradí vaše tajemství.
papež vidět Vaše chyba vám bude odpuštěna a budete ušetřen od nepříjemných následků.
papež
Asi přineseš lidem štěstí.
papír
Je nutné vybavit si nějakou neuzavřenou věc.
papír papírny Znovu získáte to, o co jste přišli.
papír popsat Určitá soukromá záležitost vás vnitřně velmi zaměstná.
papír roztrhat nebo spálit S nějakou věcí uděláte krátký proces.
papír strhihať Znamená rozchod, rozpad.
papír vidět jiných psát Zaměstnává vás cizí záležitost.
papír vidět kopy papírů nebo nepopsaných listů Závažnou roli sehraje důležitá písemnost.
papír vidět popsané listy nebo kopy papírů Znamená hodně bezpředmětná korespondence.
papír vidět role papírů Předzvěst velkého procesu - bílý papír znamená výhru, barevný prohru.
papír
Buď opatrnější, neboť utrpět ztrátu.
papír bílý Budou se ti muset omlouvat.
papír černý Chystají se tě zesměšnit.
papír popsat Tvá naděje se splní.
papír řezat Svůj cíl dosáhneš, pokud budeš houževnatější.
papír roztrhat Zvítězíš nad lidmi, kteří tě chtěli ponížit.
papír létající ve vzduchu Nenáviděl člověka, kterého si měl rád.
papírna
Dostaneš hosta, který naruší klid tvého domu.
paprika
Znepokojili tě pálivé, zlomyslné řeči.
paprsky vidět Přinese vám dobré zdraví.
pantofel
Svědčí o materiálním postoji, který dává přednost prospěchu před vlastní touhou.
pantofel dostat Pro svobodných: rané zasnoubení nebo svatba. Pro ženaté a vdané: budete se muset podrobit vůli partnera.
pantofel dřeváky Hrozí vám, že se stanete svévolnými.
pantofel kupovat Uděláte nějakou hloupost.
pantofel nosit Čekejte nepříjemnou domácí scénu.
pantofel vidět Nenechte se ovládat někým jiným.
tlama Nepříjemnosti.
pár vidět šťastný pár Budete se cítit nešťastní.
pára
Když se dopustíš chyby, nevychvaľuj se svými ctnostmi.
pára nad hrncem Radost a spokojenost v domě.
pára ze stroje Odcestuje k příbuzným.
pára vidět Vaše práce provedena s čestným úsilím byla marná.
pára vidět páru z lokomotivy Děláte si příliš velké plány.
pára vypařující se voda na sporáku nebo kamenech Naznačuje neshody v rodině.
paráda
Nedaruj velkodušně své štěstí, protože si připravíš velké utrpení.
rajče
Budeš úspěšně pokračovat v započatém díle.
párat
V boji buď tvrdší, ale k přátelům měj vždy otevřené srdce.
paragraf
Zradí tě přátelé.
parfém darovat Úsilí o přízeň druhého bude korunováno úspěchem.
parfém dostat do daru nebo přivonět Někdo před vámi něco skrývá.
parfém kupovat, vonět se Toužíte získat přízeň druhého, ale nedokážete skrýt své slabosti a chyby.
park
Vyjadřuje touhu po odreagování a klidu.
park procházet se Čeká vás nějaká oslava, dostanete se do styku s prieteľskými lidmi.
park vidět Slibuje blahobytných přátel.
park vidět Oblibu si samotu.
park procházet se v něm Toužíš po lásce.
park bez laviček Tvůj život se změní.
parník vidět Vydáte se na cestu.
parník vézt se na parníku Vaše situace se zlepší.
parník
Půjdeš za hlasem své touhy, ale ani v dálce nenajdeš klid a smír.
parní stroj
V hledání štěstí nepopúšťaj ze své horlivosti.
paripa
Budeš hrdý na své úspěchy.
parní lázeň sedět v něm Po velké námaze dosáhnete svého cíle, avšak zjistíte že se nevyplatí.
parní stroj V hledání štěstí napopúštaj ze své horlivosti.
parohy
Nikdo nemůže říct, že je šťastný, pokud to štěstí opravdu nepřežije.
parohy mít nasazené Nehodnoť ženy podle úsměvu.
parohy vidět u jiných Překvapivá změna.
parohy
Obava manžela nebo milence, který se podceňuje.
parohy vidět Nešťastné manželství nebo láska.
paruka nosit Trápí vás pocit méněcennosti.
paruka vidět Nenechte se oklamat.
paruka
Pokud nechceš být zklamaný, sni pouze s otevřenýma očima.
paruka nosit ji Za svým štěstím musíš jít cílevědomější.
pas
Ujasníte si nutné východisko.
pas pasová kontrola Budete mít omezenou svobodu pohybu.
pas vidět cizí Budet mít problémy s úřady nebo starosti v souvislosti s cestou někoho jiného.
pas vidět vlastní Vydáte se na cestu.
pás
Snaž se, abys byl spokojený sám se sebou.
pás nosit Příliš pohodlně přemýšlíš.
pás najít Odvolají slova, kterými ti křivdili a veřejně prohlásí, že si měl pravdu.
pás ztratit Pro skrivodlivosť ztratit přátel.
pás, pásek, pásek
Atribut moci, který platí jako erotický symbol ve snech žen i mužů.
pás, pásek, pásek najít Získáte si důvěru nějakého člověka.
pás, pásek, pásek nosit Předzvěst brzkého spojení.
pás, pásek, pásek ztratit Nedbalost v nějakém záměru.
pás, pásek, pásek vidět poškozený Znamená neštěstí.
pás, pásek, pásek vidět starý Znamená marnou snahu.
pás, pásek, pásek vidět zlatý Je symbolem úspěchu.
past barvit Lidí znepokojují tvé nepřímé úmysly.
past vidět Vyhneš se pasti, kterou ti připravuje tvůj nepřející.
past dostat se do ní Zůstaneš svobodný, ale pocit svobody nezískáš.
past na myši Dej si pozor na faleš a zákeřnost.
past na myši vidět prázdnou Někdo se snaží nastavit vám past.
past, past dostat se do ní Zamilujete se do člověka, který není hodný vaší lásky.
past, past chytit do ní někoho Splní se vám něco, na co jste dlouho čekali.
past, past
Varovný sen, který je třeba brát v úvahu.
past, past vidět Znamená to, že jste v bezpečí.
pásový traktor vidět Pokročíte v těžké věci.
pastýř
Při péči o rodinu si na sebe berete hodně starostí.
pastýř bez stáda Značí ztrátu majetku.
pastýř být pastýřem velkého stáda Znamená dobré obchody.
pastýř být pastýřem malého stáda Znamená hmotné problémy.
pastýř být pastýřem hus a kachen Budou vás pomlouvat za zády.
pastýř být pastýřem koní Zažijete nějakou divokou radost.
pastýř být pastýřem ovcí Znamená příchod nevinných zábav.
pastýř být pastýřem skotu Přinese vám štěstí.
pastýř být pastýřem prasat Přinese vám zisk.
pastýř vidět, mluvit s ním Objevíte nějaké důležité tajemství.
pastýř vidět pastýře se stádem Znamená majetkový přírůstek.
pastvina
Pokud si zemědělec, čeká tě velká radost.
pastýř bez stáda Podpoříš lidí, ale vděku se nedočkáš.
pastýř se stádem Budeš mat klidný rodinný život.
pastýř s libovým dobytkem Navštíví tě starost a zármutek.
pastýř s kravami Dobře si zasel, dobře budeš sklízet.
pastýř s kozami Sníš o životě v přírodě, asi.
pastýř s voly Budeš mít spor s tvrdohlavými lidmi.
pastýř s prasaty Kráčíš vstříc štěstí.
pastýř s husami Zbytečně se ponižuješ.
pastýř s divokými zvířaty Snaž se ještě lépe ovládnout své vášně.
pastýřka ovcí Dočkáš se velkého štěstí.
pastýřka s píšťalkou Umar se tajnou láskou.
pastýřská píšťala pískat na ní tě potěší zpráva z ciziny.
paša turecký Trpíš sebeklamem.
pašovat něco Nepouštěj se do nepoctivých věci.
pašijové hry poslouchat Po trampotách zažiješ radost.
paštika jíst Pokud budete při všem dodržovat správnou míru, čeká vás zdraví a pohoda.
paštika připravovat Uděláte si nějakou radost.
paštika vidět Čeká vás nějaká zábava.
patent získat Napadne vám dobrá myšlenka, kterou byste měli uskutečnit.
patent zabývat se cizím V jisté záležitosti se opozdíte a utrpíte újmu.
patent
Dožiješ se velkého uznání.
patent ukrást Budeš překonávat pocit méněcennosti.
páter
Zachráníš svého odpůrce, který se později stane tvým přítelem.
patrick
Náboženství - víra je důležitá. Má důležitou roli.
patrola
Postarej se, aby v tvém domě vládl klid, pořádek a smysl pro čestnost.
páv
Znamená hledání nové cesty, která bude úspěšnější než ta dosavadní.
páv vidět ho Setkáte se s krásnou ženou, která dokáže skrýt svou pýchu za laskavost.
páv vidět více pávů Přijdete do styku s vysoce postavenou osobou.
páv slyšet ho křičet Buďte opatrní při výzvě kterou dostanete.
páv paví pero Znamená marnivost.
paví pero Rád se vynáší nad své okolí.
páv slyšet ho křičet Budeš mít nepříjemnosti.
páv pokud roztahuje křídla Tvé záležitosti se příznivě vyřeší.
páv pokud běží Budeš se pyšnit cestou k váženým osobnostem.
pavilon
Štěstí se ti ukáže až poté, když samota vyčerpá všechny tvé síly.
pavučina vidět Skrytě jemná vlákna, které vás spojují s jinou osobou před cizími očima.
pavučina zničit Vlastní nedbalostí si zničíte vlákna utkané mezi vámi a jinými.
pavučina
Zaplete se do nepříjemných záležitostí.
pavučina odstranit Rozloučit se s láskou a dočkáš se jiných radostí.
pavouk
Buďte opatrní při kontaktu se ženami.
pavouk vidět Štěstí visí na hedvábných nitkách.
pavouk
Dlouho si čekal, ale přece jen se dočkáš lepších časů.
pavouk křižák Úspěch v práci zásadně změní tvůj život.
pavouk pokud jsme ho zabili Čekají tě příznivější chvíle, ale jen po trpkých zklamáních a dlouhém odříkání.
pažitka Asi přijde nějaká možnost výdělku.
pěst zvednout proti někomu Toužíte stát v popředí.
pěst vidět sevřenou před svou tváří Nějaký nepřítel chystá nepříjemné překvapení.
pěst sevřít ruku v pěst Znamená spory.
pěst
Budeš se muset bránit.
pata
Obava z odhalení nějaké slabosti.
pata mít bolístku na patě Ostatní zneužívají vaši slabost.
pata vidět Nepřináší nic dobrého.
pata bolavá Chystej se na cestu.
pec
Symbol týkající se potence.
pec čistit a zašpinit se přitom sazemi Vaše pověst utrpí v důsledku milostného nebo přátelského vztahu.
pec čistit troubu od pece a zašpinit se přitom sazemi Vaše pověst utrpí v důsledku milostného nebo přátelského vztahu.
pec chtít se ohřát a zjistit, že je studená Čeká vás zklamání v milostných záležitostech.
pec topit v peci Když se oheň rozehřívá, znamená to hezké časy doma, když oheň nechce hořet, znamená to spory a hněv.
pec popálit se při peci Milostný vztah vás přivede do velkých potíží.
pec vidět studenou Předpovídá styky s nepřátelskými lidmi.
pec vidět troubu od pece Potrvá ještě dlouho, dokud si najdete klidný a útulný domov.
pec ohřívat při peci Najdete člověka, který vás bude mít rád.
pec vidět rozkúrenú Najdete útulný domov.
pec topit do ní Tvé plány se ti šťastně splní.
pec vejít do ní Budeš potřebovat více odvahy a víry ve vlastní síly.
pecen chleba Blahobytný život tě neopustí.
pečeť
Dostaneš dary, o jakých se ti nikdy ani nesnilo.
pečeť pečetit něco Určitou věc dovedete do úspěšného konce.
pečeť pečetní vosk nebo lak Budete mít hodně práce se zakázkami.
pečeť vidět Nepřináší nic dobrého.
pečení chléb Znamená štěstí.
pečení koláč Vaše situace se změní k lepšímu.
pečení sladkosti Některé vaše přání se splní.
jaterního knedlíčky
Pokud chceš něčeho dosáhnout, musíš být klidnější.
pečeně jíst Příznivé obchody a zisky.
pečeně vidět, připravovat Brzy dostanete pozvání.
pečené věci O úspěchu v práci nemusíš vůbec pochybovat.
pečárka houba Život ti zpříjemní milý zážitek.
pečivo jíst, připravovat Čeká vás velký zisk.
pečetní prsten
Budou si tě vážit i takoví lidé, kteří tě donedávna nenáviděli.
pedagog
Raději nebuď lehkomyslný.
pedál
Dokážeš upřímný vztah a lásku k bližnímu.
pihy
Budeš mít drobné starosti.
pěchota
Zbytečně neutrácaj peníze, protože brzy se ti ohlásí nouze.
pekáč čistit špinavý pekáč Budete spokojeni s určitým akcí.
pekáč vidět na ohni při přípravě jídla Čeká na vás zisk.
pekáč vidět prázdný Starosti vám začnou ubývat.
pekař
Máš možnost, aby si změnil svůj život k dobrému.
pekař přátelit se s ním Máš před sebou velmi dobrý rok.
pekař pokud se na tebe usmívá Tvůj dům nepozná bídu.
pekař bez chleba Asi budeš muset sáhnout na úspory.
pekař
Vzpomínka na dětství.
pekař být v pekárně Značí štěstí, úspěch a spokojenost.
pekař pekařka Znamená pevné zdraví.
pekař pekařství Budete mít požehnaný rok
pekař vidět Ubude vám starostí.
pekařství
Bezstarostný život.
peklo
Zanedlouho se zbavíš velkého trápení.
peklo dostat se do něj Hněv a mrzutosti.
peklo vysvobodit se z něj Zachráníte se před nějakým nebezpečím.
peklo bez čertů Tvoje výstrahy nikdo nebere vážně.
peklo být v něm Budete týraný nepřáteli.
peklo vidět Znamená změnu poměrů.
pěna
S láskou zacházej jemně, protože je velmi křehká.
pěna šlehat ji Dbej, abys vždycky říkal jen pravdu.
peněženka plná Vypracuješ se k příjmům, které ti zajistí blahobyt.
peněženka prázdná Tvé přání se nesplní.
peněženka
Je symbolem existence, nikdo o ni nechce přijít.
peněženka dostat ukradenou peněženku Jistý člověk z blízkého okolí má špatné úmysly.
peněženka najít Odhalíte cizí tajemství.
peněženka najít peněženku s penězi Toužíte přijít k penězům bez práce, co se vám však nepodaří.
peněženka ztratit Vaše tajemství bude prozrazeno.
peníze
V mužských snech symbolizují výkonnost v lásce a životě, v ženských snech znamenají erotickou spekulaci.
peníze dát žebrákovi Čeká vás velký zisk.
peníze měnit Nestálost v obchodování.
peníze najít Ochrání vás před velkou ztrátou.
peníze počítat Váš výdělek bude velmi vysoký.
peníze vidět Čekají vás velké výdaje.
peníze vidět cizí měnu Chystáte se pustit do riskantního akce.
peníze vyhrát Nevěstí to nic dobrého.
peníze vyplácet Dostanete odměnu.
peníze vydělávat Budete mít štěstí v lásce.
peníze dostat Počítal s menší ztrátou.
peníze najít Pokusíš se o štěstí ve hře.
peníze počítat Získáš vyšší mzdu.
peníze falešné Toužíš po věcech, které ti nepatří.
peníze vypůjčit si Ztratíš hodně z toho, co máš.
peníze vydat Dobré příjmy.
peníze ztratit Přechodné ztráty se ti obrátí na zisk.
pepř
Dozvíte se nepříjemnou zprávu.
pergamen vidět, najít Znamená odhalení cenného objevu.
perleť
Pokud chceš, aby tvé štěstí bylo pevnější, nesmíš bezdůvodně podezřívat a žárlit.
perleť vidět Čekají vás zlé časy.
perla
Bohatství, klid, láska.
perly
Znamenají slzy.
perly
Zdánlivý lesk slibuje jen málo naděje.
perly darovat Dobře myšlený čin bude mít negativní odezvu.
perly dostat Vzácný dar přinese trápení a starosti.
perly nosit I když to tak navenek nevypadá, budete uvnitř trpět.
perly vidět Přináší slzy a pláč.
peřina
Nebuď požitkářům.
perlová šňůra Slzy štěstí a radosti.
perlička slepice Seznámíš se s dobrou společností.
perlorodka
Hrozí ti velké nebezpečí.
peří černé Budeš nešťastný.
peří bílé Přestanou tě podezřívat.
peří pokud létá Splní se ti přání.
peří škubat Dobrý výdělek nebo výhra.
peří ozdobné Budeš cestovat.
perník
Vůbec netušíš, že se ti posmívají.
pero na psaní Dostaneš příjemnou zprávu.
pero za kloboukem Půjdeš na ples.
pero, pírko
Ve snu se odráží pýcha. Pouze bílé pera jsou symbolem nevinnosti a úsilí.
pero, pírko černé Přinášejí dlouhotrvající zármutek.
pero, pírko nosit na klobouku Uspokojí se vaše žádostivost.
pero, pírko ozdobit se jím Čeká na vás velká cesta.
pero, pírko peřiny z peří Znamenají mrzutost.
pero, pírko kupovat peřiny z peří Znamenají dobré hospodaření.
pero, pírko psát perem Brzy dostanete dobrou zprávu.
pero, pírko pracovat s prachovkou z peří Znamená šťastný rodinný život.
pero, pírko vidět bílé Budete zbavený falešného podezření.
pero, pírko vidět poletovat Štěstí se jen tak rychle nezjeví.
peřiny vidět Znamená mrzutost.
peřiny kupovat Znamená dobré hospodaření.
pes hravý Někdo se chce s tebou udobřit.
pes který kouše Nepříjemnost pro ztracené peníze.
pes pokud na někoho útočí Přijdeš do nebezpečí.
pes pokud někoho honí Dbej, abys vždy šel pouze správnou cestou.
pes pokud štěká Hněv a nevůle v tvém okolí.
pes zavíjajúci Hrozí ti těžká nemoc.
pes pokud se s ním hraješ Poměr se s nepřítelem.
pes zběsilý Příliš mnoho povyku a starostí v rodině.
pes pokud ho dráždil Tví nepřející přejdou do útoku.
pes pokud si ho uvazovat Dej pozor, v domě jsou zloději.
pes pokud si ho honil Znechucuje lidí, kteří to s tebou myslí dobře.
pes černý Pomlouvají tě lidé, kterým důvěřuješ.
pes bílý Poznáš někoho, kdo ti bude velmi příjemný.
psa zabít Budeš litovat svou krutost.
pes
Upozorňování instinktu, normální reakce přání a pudu, která se projevuje v podobě psa.
pes napadení psem Třeba být opatrný.
pes pokousání psem Dávejte si pozor na nemoci.
pes hrát si s ním Přináší nevýhody a mrzutost.
pes Huck psa na někoho Očekávej nepřátelství.
pes slyšet štěkat Buďte bdělí.
pes psí bouda Vyjedete na mizinu.
pes vidět bít se psi Začnou rozbroje v kruhu rodiny kvůli dědictví.
pes vidět běžet psa Značí darebáctví.
pes bílý pes Navážete příjemnou známost.
pes černý pes Váš přítel vás zradí.
pes mrtvý pes Asi se pohybujete mezi nepřátelsky smýšlejícími lidmi.
pes přítulný pes Někdo na vás chystá past.
pes zuřivý pes Neodůvodněná obava před něčím.
pes zlý pes, který kouše Znamená podvod.
petrolej
Neprahni za tím, co dosáhli jiní.
petrolej rozlít Vaše známost se rozpadne.
petrolej vidět Nějaká známost bude užitečná, ale ne příjemná.
petrolej zapálit, přilévat do ohně Nebuďte lehkomyslní.
petržel
Vydáváte se napospas nekalým spekulacím.
pevnost
Nadřízení nebudou s tebou spokojeni.
pevnost hořící Musíš se lépe starat o své zdraví.
pevnost ostřelování Buď citlivější k lidem a jejich problémům.
pevnost
Znamená strach před útokem a překážkami.
pevnost vidět Znamená nepřátelství.
pevnost rozestavěná Politická krize v zemi.
pevnost rozbourání Přináší smutné vzpomínky.
pátek
Zažiješ radostnou chvíli.
píseň
Čeká tě šťastná pohoda.
píseň
Vynořují se dávné vzpomínky a zážitky.
píseň slyšet Veselá píseň znamená něco příjemné, pokud je píseň smutná, měli měli byste se vyvarovat přílišné bujarosti.
píseň zpívat smutnou píseň Oddáváte se neužitečnému hloubání.
píseň zpívat ošklivou píseň Nemáte čisté svědomí.
píseň zpívat veselou píseň Máte čisté svědomí.
piano mít Šťastně se oženíš.
piano slyšet Znepokojují tě sváry u sousedů.
piano zlámané Začneš vyhledávat samotu.
písek
Dostaneš zprávu, která tě nepotěší.
písek rozhazovat Nejisté finanční poměry.
písek suchý Očekávej něco špatného.
písek smíšený se zemí Zneužijí tvou upřímnost.
písek s cementem Pousiluj se, aby rodina netrpělo nouzí.
písek
Je něco jako půda, ale mrtvý, protože mu chybí základ.
písek ležet v něm Je ohrožena vaše existence.
písek vidět Značí nejisté poměry.
písek písečná bouře Zhroutí se to, co jste dosud dosáhli.
písek přesýpací hodiny Máte čisté svědomí.
píchání v boku Dej pozor, aby si nepykal pro svůj není usazen život.
pijan
Příliš hazard se svým zdravím.
pijavice
Pauza styky se všemi nohsledy.
pijavice
Pro nemocné znamená uzdravení, pro zdravé nemoc.
pěnkava
Budou tě obtěžovat pomlouvači sousedé.
pít z láhve Darmo se snažíš ukrývat svá tajemství.
pila
Tvé úsilí podpoří vlivní lidé.
pila fabrika Budeš vést svědomitý, statečný život.
pila
Sen má sexuální až perverzní podtón.
pila tupá pila Nevíte se zbavit člověka, který je na obtíž nebo vymanit se z bezútěšného vztahu.
pila řezat s ní Zbavíte se člověka, který je vám na obtíž.
pila vidět Čeká vás rozchod, který bude pro vás výhodou.
pila vidět druhých pracovat s pilou Ztratíte ostatních z dohledu.
pila piliny Znamená nečestnost.
pila osadzovačka
Provedete dobrou práci.
pilíř
Máš pevnou půdu pod nohama. Jdi vytrvale svou cestou.
pilíř
Utvrdíte si své stanovisko.
pilník vidět Napomenutí, že je třeba lépe chovat.
pilulky (antikoncepční) užívat Budete muset vyvodit důsledky z určité chyby.
pilulky (antikoncepční) vidět Měli byste napravit chyby, které jste provedli.
piknik
Překonáš starosti, dokud dosáhneš svého cíle.
pilulky užívat Pokud chceš získat, neváhej.
pilulky dělat Dáš se strhnout špatnými myšlenkami.
pěnkava slyšet zpívat Očekávejte dobré poselství.
psací stroj
Spor, do kterého ses dostal, se šťastně skončí.
psací stroj psát na něm Budete mít úspěch na nových cestách.
psací stroj vidět Vaše postoje jsou příliš staromódně.
psací pero psát ním Brzy přijde dobrá zpráva.
psací potřeby mít bez inkoustu Odskáčete si vaši zapomnětlivost.
psací potřeby vidět Vybavte si důležitý dopis.
písař
Zaplete se do choulostivé situace.
psát
Buď trpělivý, tvůj osud se brzy změní.
psát
Neměli byste zůstat jen u dohodách.
psát
Nevažte se příliš, abyste to později nelitovali.
pískat slyšet někoho Lidé si budou z tebe dělat legraci. Pokud je chceš odzbrojit, směj se s nimi.
pískat sám Mol bys se chovat slušnější.
písmeno
Bez prostředků se k cíli nedostaneš.
písmeno psát abecedu Dejte si věci do pořádku.
písmeno vidět, učit se Domácí štěstí.
písemka Asi budeš litovat své chování.
pisoár Důvěrným rozhovorem si získáš svého šéfa.
piškot vidět Jste mlsný.
piškot jíst Po něčem toužíte, nevíte však ještě celkem po čem.
piškot péct Oslava nebo zásnuby v kruhu rodiny.
píšťala hrát na ní Bojíte se o blízkého člověka.
píšťala vidět někoho hrát, slyšet Varování před nějakým nebezpečím.
pistole střílet z ní Intriky a pomluvy ze strany nepřítele, který se bojí vystoupit proti vám otevřeně.
pistole vidět Spory a nepřátelství.
pít
Uklidňující sen vyjadřující touhu.
pít z hrnce Nastanou chudé časy.
pít ze sklenice nebo hrnku Vyzdravění se z nemoci nebo blahobyt.
pitka Budeš se cítit mizerně.
sklep
Je základ domu, symbol nohou a spodních partií těla.
sklep nosit z ní uhlí Značí klid v domě.
sklep vidět Nashromáždíte si velké úspory.
sklep sedět v tmavém sklepě Nepříjemnosti a neúspěchy vás neminou.
sklepmistr
Rozroste se vám majetek.
pivní sud vidět Čeká vás radostná nálada.
pivní sud pít z něj Potřebujete rozptýlení.
pivo
Pivo spolu s medovinou je symbolem klidu a zdraví.
pivo pít Výdělek, zdraví, dobrá pohoda.
pivo rozlít Svatba a křtiny.
pivo pít s někým Máte dobrých přátel.
sklep vstoupit do ní Cokoliv podnikneš skončí úspěchem.
sklep pokud se z ní nemůžeš dostat Vždy mysli i na následky.
pivoňka
Máš upřímnou lásku, snaž se ji udrzení.
pivoňka darovat V lásce byste neměli být takový váhaví.
pivoňka dostat Máte tajného ctitele.
pivoňka vidět kvetoucí Potká vás štěstí v lásce.
pivoňka vidět povadlost Náklonnost ochladne.
pivoňka zlomit Láska vyprchá.
plakát vidět Něco vás rozčílí.
plachta ložní Chystej se přivítat nevěstu.
plachta na lodi Štěstí ti velmi přeje.
plachta v bouři Ještě si potrpíš. dokud se dostaneš k cíli.
plachta odnášena větrem Ještě netušíš, že štěstí se začíná s tebou loučit.
plachtění
Jako blesk z jasného nebe přijde k tobě překvapující pověst.
plachetnice být na ní, když se se převrhne Pro uskutečnění vašeho plánu přinesete příliš velké oběti.
plachetnice být na ní v bouři Pouze za předpokladu velkých obětí budete moci uskutečnit vaše plány.
plachetnice plavit se Velké plány budete moci uskutečnit díky mimořádné příležitosti nebo příznivým okolnostem.
plachetnice plavit se v bezvětří Váš velkolepý plán se nedá uskutečnit.
plachetnice vidět kotevní Velkolepé plány do budoucna.
plachetnice vidět s napjatými plachtami v bezvětří Nepříznivé období pro uskutečnění plánů.
plachetnice vidět plavit se se spuštěnými plachtami Příznivé období pro uskutečnění plánů.
plachetnice vidět převrhnout se Určitý plán se časem ukáže jako neuskutečnitelný.
plachetnice vidět v bouři Nějaké nepříznivé okolnosti vás asi budou brzdit při uskutečňování záměrů.
plachta, prostěradlo vidět velkou Znamená vážné onemocnění někoho z blízkých nebo vás.
plakat
Máš před sebou týdny štěstí a radosti.
plakat
Příslib smíchu v bdělém stavu.
plamen
Znamená trvalé štěstí.
planina vidět rozkvetlé V jisté věci máte poslední naději.
plášť roztrhaný nosit Budou mít s tebou soucit.
plášť ztratit Naděláš si starosti.
plášť velký Budeš mít zármutek.
plat dostat Máš před sebou několik spokojených dní.
plat ztratit Budeš mít smůlu.
plátat něco Chudoba.
platba uskutečnit Přináší peníze.
platba dostat Dostanete účet.
plátno hrubé Dostanete výbavu.
plátno jemné Čeká vás blahobyt.
plátno bílé Začíná se pro vás příznivé období.
plátno špinavé a roztrhané V práci se vám nebude dařit.
plátno vlastnit Příslib peněz a všeho dobrého.
plátno vyrábět Úspěch v práci.
plavba
Dostaneš příjemnou zprávu od milované osoby.
plavat vidět někoho Iv těch nejnepříznivějších podmínkách si zachováš duševní rovnováhu.
plavat a dostat se k cíli Čekají tě pocty a uznání.
plavat a nedostat se k cíli Budou tě podvádět.
plavat a být ohrožen bouří překonat mnoho překážek.
plavat a bojovat s rybou Ohrožuje tě bezpráví.
plavat a utopit se Pouze pomocí lsti zvítězíš nad nečestnými nepřáteli.
plavat a bojovat s člověkem Vysvobodíš se z nástrahy, kterou ti připravili.
plavat v kalné vodě Vlastním přičiněním se dostaneš ze špatné situace.
plavat v čisté vodě V krátkém čase ti někdo pomůže.
plavat ve vlnobití V boji proti svým nepřátelům zdolat mnoho těžkých překážek.
plavat a někoho zachránil Pokládají tě za velmi šlechetného člověka, neboť tvá láska k bližnímu nezná hranic.
plavat a být napadán zvířaty klidný život narušují drby.
plavat sám plavat Propracujete se k cíli.
plavat vidět plavat jiných Samou věc musíte projednat s jinými.
kůň plavý
V krátké dobře příchod dobrého přítele.
plaz
Musíš být upřímnější k lidem, kteří si tě váží a ctí.
pláž
Budeš mít veselou společnost.
plážové koupaliště vidět Změna v blízké budoucnosti.
plech
Pokud nechceš zažít zklamání, nesnívaj tolik o nedosažitelných věcech.
plech vidět, zpracovávat Člověk se vysiluje bezcennými věcmi.
ples, bál navštívit Hledáte zábavu.
ples, bál tančit na něm Čekají vás brzké zásnuby.
plešatost
Bojíte se odhalení vlastního nitra.
pleš
Starosti z nezřízeného života.
pleš mít V kruhu učených lidí sklidíte úspěch.
pleš vidět někomu Přinese seznámení s vážným člověkem.
plesnivět
Pomoz si sám, protože lidé nemají pro tebe čas.
pletení
Jelikož si příliš pomalý, z tvých plánů mají užitek jiní.
pleť, kůže bílá Představuje radost.
pleť, kůže dotýkat se jí něžně Někdo vám bude oponovat.
pleť, kůže mít hnědou či černou Máte špatné úmysly. U žen znamená cizoložství.
pleť, kůže žlutá V jisté věci jste příliš úzkostlivý.
pletený včelí úl vidět Šťastný domov.
pletený včelí úl vidět zničený Nedorozumění a smůla.
pleny
Budeš trpět pocitem méněcennosti.
pleny vidět Každá mince má dvě strany.
plést sám plést Komplikovaně vyřešit jednoduchou věc.
plést vidět Budete zatažení do zdlouhavé věci.
plevel
Sen, jehož cílem je varování před okolím.
plevel vidět Seznámíte se s nedůvěryhodným člověkem.
plevel vytrhávat Zlepšení ČDP.
plná moc dát I když se budete vzpírat nějaké věci, nepomůže vám to.
plná moc dostat Bude se od vás očekávat, abyste se vystavili nebezpečí za někoho.
plnicí pero
Proces nemá vyhlídky na úspěch.
plnicí pero vidět, psát Seznámíte se se spisovatelů, který sehraje ve vašem životě významnou roli.
plody sbírat Štěstí tě nezradí.
plody sladké Ve společnosti budeš velmi oblíbený.
plody kyselé Dostaneš se mezi nepříjemných lidí.
plody kupovat Co nejrychleji si najdi lepší společnost.
plot
Měl bys omezit své návštěvy.
plot stavět Znamená jistotu, bezpečnost.
plot prolézat Z těžké situace najdeš východisko.
plot přeskakovat Překonáš menší překážky.
plot zbořit Ochraňuj si lépe svůj majetek.
plot
Pokud vynaložíte velké fyzické úsilí, můžete odstranit všechny překážky.
plot Nemoct prolézt na druhou stranu Určitý záměr se vám nepodaří dosáhnout v důsledku vnějších okolností. Jejich změna není ve vaší kompetenci.
plot lézt Překonáte všechny překážky.
plot přelézat a zůstat viset, zranit se nebo roztrhnout si oděv Sice dosáhnete svého cíle, ale úspěch jste si představovali jinak.
plot vidět Čeká vás nějaká překážka.
plsť
Máš před sebou menší starosti.
pluh
Tvé spojení je trvalé a udělá tě šťastným.
pluh vidět polámaný Špatné znamení pro zamýšlenou roli.
pluh vidět Budet pilní v práci.
pluk
Musíš se zříci povrchního, pohodlného života.
plukovník
Pokud budeš v samotě hledat krásu, nebudeš se cítit opuštěný.
plukovník být jím, mít s ním kontakt Znemená dobré postavení v práci.
plíce raněné Příliš snadno napadá, vyslovovat urážlivá slova.
plíce jíst Naznačuje snadnější nemoc.
plíce mít silné, zdravé V blízkém období vás čeká námaha.
plíce mít slabé Na roli, která vás čeká, jste ještě nedorostly.
plíce jíst Znamená poškozené zdraví.
plivat na někoho Přestavuje zlobu, značí finanční újmu.
plivat být plivnutí Znamená úspěch a štěstí.
plyn
Znovu se dočkáš nevděku.
plyn
Cítíte nespokojenost, hledáte vysvětlení stavu věcí.
plyn cítit Pomocí lži se snažíte někomu něco předstírat.
plyn vařit na plynu Určitý sklon ochladne.
plyn vidět prasknout balón naplněný plynem Někdo se bude na vás zlobit.
plynové světlo
Odhalíš nějaké tajemství.
plýtvat
Falešní přátelé tě využívají.
pneumatika
Zdolat překážky a rychle postoupíš.
poběhlice
Snové překonání monogamie. Vyjádření sexuální touhy.
pobožnost být na ní účasten Čeká vás radostná budoucnost.
počasí krásné Čekej příjemné zážitky.
počasí špatné Budeš mrzutý pro nepříjemnou zprávu.
počet
Znamená štěstí. Pokud ho poslechnete, přinese vám štěstí v hře.
počet vidět Uzavřete sázku v loterii.
počítadlo, počítací tabulka počítat pomocí něj Nespoléhejte se na ostatních ale jen sami na sebe.
počítadlo, počítací tabulka vidět V jisté věci se přepočítate.
počítat
Najdete východisko ze špatné situace.
poddůstojník vidět, stýkat se s ním Určitý člověk bude od vás chtít, abyste skákali jako on píská.
podušky
Pro dlouhou nemoc ztratíš peníze i majetek.
podkova najít Očekávejte nepříjemnosti.
podkova podkúvať koně Budete mít zabezpečenou stáří.
podkova snímat koni podkov Štěstí se nedá vynutit.
podkova vidět Vydáte se na cestu.
pod kovu najít Štěstí v soukromí i v práci.
podkovu přibít Lidé ti přejí zkázu.
podkovu vidět Rychlé změníš své rozhodnutí.
podlaha ležet na ní Měli byste dávat větší pozor na své zdraví.
podlaha vidět ji a běhat po ní Přináší radost i utrpení.
podlaha sedět na ní Narůstá ve vás nejistota.
podnebí
Budete asi požívat zaslouženou úctu.
podobiznu
Znamená hledání obrazu sebe samého nebo někoho jiného.
podpírat se
Tvé myšlenky získají podporu.
podsekávať něco Tvé záměry se neuskuteční.
podstavec
Nedoufáš nadarmo, nakonec se ti všechno podaří.
pods oděv podšívkou, kožešinou
Slibuje život v blahobytu.
podvazek
Velké a příjemné překvapení.
podvod
Odstraníte nepravdivé fámy.
podvodník
Ztratíš leccos, co ti bylo cenné.
podvodník nachytat ho při hře Za něco se někomu pomstě.
podvodník nechat se nachytat jako podvodník Znamená dobrý postup.
podvodník setkat podvodníka Zažijete milostné dobrodružství.
podvodník
Znamená, že se to děje i v životě. Když hledáte lásku, najdete podvod, pokud doufáte v čestnost, buďte raději opatrní.
podvodník, lhář, hochštapler být jím Naroste vám majetek i peníze.
podvodník, lhář, hochštapler být s ním v kontaktu Utratíte spoustu peněz.
podzemní chodba
Lidé mají před tebou tajnosti.
podzemní chodba v ní zabloudit Dostaneš se na šikmou plochu.
podzemní dráha vézt se v ní V jisté věci dospějete k ineému výsledku než jste očekávali.
pohádka
Moudře se poučíš.
pohár, číše
Pohár představuje život. Jeho zachování znamená život a štěstí.
pohár, číše dostat do daru Dostanete dědictví.
pohár, číše odmítnout pohár s nápojem Životní pád, zhroucení.
pohár, číše pít ze zlatého nebo stříbrného poháru Přinese vám vyzdravění.
pohár, číše rozbít ho Znemená nemoc.
pohár
Nerozhází ze den, což by ti mělo stačit i na zítra.
pohár pít z něj Příznivý vývoj situace, v níž se nachází.
pohlavní orgány
Sen přináší úlevu a uvolnění.
pohlavek dát někomu Snaha vypořádat se s mrzutostí mimoprávní prostředky situaci zhorší.
pohlavek dostat Chybné řízení se pomstí.
pohlavní orgány
Uvolňuje potlačené půdy a přání.
pohoda
Máte čisté svědomí.
pohoří rozbít ho Potrápí tě hříchy v domě.
pohoří pokud je přeplněný Ani s dobrým úmyslem nepřenáhlete.
pohoří
Znemená neklid.
pohřební průvod
S uznáním budou mluvit o tvém štěstí.
pohřeb vidět V rodině bude sňatek.
pohřeb
Na nějaký čas duševně něco odumřelo.
pohřeb být na cizím pohřbu Váš přítel se dostane do problémů nebo neštěstí.
pohřeb být na pohřbu přátel Znemaná mrzutost, pohoršení.
pohřeb být na pohřbu neznámých Dostanete dědictví.
pohřeb vidět vlastní Obecně je to dobré znemená.
pohřeb vidět pohřeb nějaké osobnosti Rýsuje se politická změna.
pohřeb
Přírůstek v rodině nebo rozmnožení majetku.
pokousání, rána po pokousání od zvířete Znamená žárlivost.
pohyblivé schody vidět Čeká vás úspěch díky ochotné pomoci někoho jiného.
pohyblivé schody vézt se na nich Čeká vás náročná schoôzda.
pochodeň hořící Zdraví a dlouhý život.
pochodeň vidět dohořívat Znepokojuje tě menší škody.
pochodeň pokud prudce svítí Dbej, abys byl samostatnější.
pochodeň nést V krátkém čase zjistíš, že o lásku se zbytečně neusilují.
pochodeň
Pravděpodobně vás čeká změna vašeho bytí.
pochodeň nést Asi vás někdo miluje.
pochodeň pozoravať tanec s pochodněmi Čeká vás hodně štěstí v cizině.
pochodeň vidět Prozradí vám tajemství.
pochodeň vidět hořící za jasného dne Dosáhnete něco, co jste už téměř vzdali.
pochodeň vidět padat z nebe Dozvíte se špatné zprávy.
pochodeň vidět planout Vnesete světlo do tajemné záležitosti.
pochodeň uhasit Rozpadnutí príjemnéo poměru.
pochodeň vidět vyhaslou Nesplnění přání a nadějí.
pochodňový průvod
Dočkáš se uznání a cti. 10
pochodovat
Zvítězíš v těžkém, vyčerpávajícím boji.
pochoutka jíst Ovlivní vás lichotníci.
pojištění uzavřít Škoda nebo ztráta.
pokání
Připrav se, že budeš ponížen.
pokání dělat Nevyhnete se urážce.
pokání vidět někoho kát se Znemená příchod špatných zpráv.
poklad hledat Ženeš se za vidinami a zdánlivým štěstím.
poklad kopat Za svým cílem jdi rozvážně a opatrně.
poklad najít Úspěch tě překvapí tam, kde si ho nehledal.
poklad shromažďovat Zbytečně se trápíš.
poklad ztratit Bojuj proti povrchnosti.
poklad
Zamyšlení nad tím, zda se vyplatí žít.
poklad hledat ale nenajít Ušetříte si hrozící zklamání.
poklad najít Ochuzení, velká finanční nebo hmotná ztráta.
poklad vidět hledačů pokladu Ve vašem okolí se objeví zrádce.
poklad vidět pokladnu Najdete si skvělých přátel.
poklad zakopat nebo skrýt poklad Zradí vás dobrý přítel.
pokladna vidět Dejte si pozor, abyste nezadĺžili.
pokladna mít prázdnou Splatíte dluh, o kterém jste si mysleli, že se nebude dát splatit.
pokladna počítat, sčítat Omezte své výdaje.
pokladna číst v novinách o krádeži pokladny Buďte opatrní.
pokladna sestoupit do podzemní pokladny Dozvíte se tajemství.
pokladnu vidět Zlí lidé tě chtějí zničit.
pokladna plná Hrozí ti, že ztratíš duševní rovnováhu.
pokladna prázdná Tvá situace vzbuzuje soucit a politování.
pokladna prase v ní Štěstí se ti nevyhýbá.
pokladna a v ní rybka z akvária Ztratíš spoustu peněz.
pokladna pokud ji vylamují Snaž se nepozorovaně dosáhnout svého cíle.
pokladnu vylomit Každou nespravedlnost si těžko odpykáš.
pokladník
Nevelká, ale jistá mzda.
pokladní
Tvé poměry se zlepší.
pokladní
Není o vás dobrá mínění.
poklonit se
Znemená ponížení.
pokleknout si Tvrdohlavost tě velmi poškozuje.
poklopec Pravděpodobně se ti rozroste rodina.
pokoj
Konečně se splní tvůj dávný sen.
pokoj být v něm Asi konec života přežiješ v cizině.
pokoj jasně osvětlen Pozvou tě na nějaké oslavy.
pokoj zametat Asi ti někdo vymete kapsy.
pokoje mnoho pokojů mít Naznačuje to možné bohatství.
pokožka čistá Velká o upřímná láska.
pokrývač
Výhodné styky budeš muset správně využít.
pokrývka na postel Povrchnost je tvým velkým nepřítelem.
pól
no tebe příznivě zapůsobí.
polární krajina
Měl bys krotit své city.
pole
Pokud trpíš a zříkat se, máš naději na odměnu.
pole neúrodné Dej pozor, aby hněv a vášně neznehodnocovali tvé dobré skutky.
pole najít na něm cenné předměty Trápíš se myšlenkami, které se ti nemohou splnit.
pole najít na něm špatné předměty Vždy si vše pečlivě rozvážet, neboť u tebe je návrat nemožný.
pole
Poukazuje na budoucí činnost.
pole ladem ležící Stagnace nějakého podniku.
pole orat Přinese vám mnoho práce.
pole sít, vysazovat, obdělávat Předzvěst bídy a války.
pole zpustlé Naznačuje smutnou budoucnost.
pole vidět obilné Dosáhnete vrcholné štěstí.
pole zelenající se Značí dobrý výdělek.
polibek dát Vaše prosba bude zamítnuta.
polibek líbat zem Přináší starosti a pokoru.
polibek dát muži Někdo se s vámi rozloučí.
polibek dát staré osobě Čeká vás milostné zklamání.
polibek líbat ženu Jste oblíbení u opačného pohlaví.
polibek dostat Lidé si vás váží.
polibek chtít políbit ale nesmět Očekávejte smutné myšlenky.
polibek polibek na tvář Očekávejte úspěch.
polibek polibek na ruku Budete mít štěstí v lásce i v přátelství.
polibek vidět druhých líbat Přináší smutek a starosti.
policista
Hrozí ti vězení, nějaké uvěznění, případně lze jen záchytka.
policie
Na tvé cestě je mnoho rozporů a mrzutostí.
policie
Dbejte na mravní zákony. Vzpoura duše proti vlastní ničemnosti.
policie mít s ní něco do činění Omezování vám bude ztrpčovat život.
policie přijmout její pomoc Nepříjemná záležitost nakonec dopadne dobře i když se bude rozmazávat.
policie vidět Varování před nekorektností.
policie volat ji mě pomoc Pokud se hodláte s někým vypořádat, udělejte to mezi čtyřma očima.
polévka
Pokud ji nemáte rádi, znamená to že musíte něco dokoce až do hořkého konce.
polévka vidět, vařit, jíst Čekají vás bezstarostné dny.
polévku jíst Nebuď smutná při loučení, protože brzy budeš oslavovat setkání.
polévku vařit Spoléhej se více na své síly jako na šťastné náhody.
polévku prosolit Zapletou tě do konfliktů.
půlměsíc pokud z něj ubývá Budeš se loučit se svou milou.
půlměsíc pokud přibývá Získáš věrnou lásku.
polnice
Čekej bohatou úrodu v sadě.
poledne
Je symbolem plynoucího života. Ráno je mládí, poledne zralost, odpoledne znamená kráčet k propasti, večer znamená blížit se ke konci.
polít někoho Vyjdeš na posměch.
polštář vidět Toužíš po odpočinku.
polštář roztrhaný Pokud si sám pomůžeš, pomohou i jiní.
pomáda
Nebuď příliš pyšný, protože svou pýchou provokují pád.
pomáda
Velmi lhostejně odpouštíte.
pomáhat někomu Pochválí tě za statečnost.
pomeranče
Pevně as rozvahou se postav proti lidské zlomyslnosti.
pomeranče kupovat Buď zdvořilejší, neboť hrubostí si děláš nepřátele.
pomeranče obírat Dobrá zvěst povzbudí tvoje naděje.
pomeranče jíst Dostaneš hosty, které vůbec nesnášíš.
pomeranče na stromě vidět Návštěva milých socializaci.
pomeranče
Chápou se jako sexuální symbol.
pomeranče
Více dbejte o své zdraví.
pomeranče jíst Očekávejte zlepšení zdraví.
pomeranče mít klid, odpočívat Týká se dobrého zdraví.
pomeranče trhat Štěstí stojí na vratkých nohách.
pomeranče vidět Chtěli byste cestovat.
pomazání olejem Představuje uzdravení.
památnost
Asi změníš prostředí.
pomatenci vidět, být v kontaktu Milujete pravud a zažijete radost.
pomlázka Velikonoční veselé šibání dívek Zažiješ radostnou událost.
pomlázka slyšet plíšku Pravděpodobně nějaký zisk.
pomněnka trhat, darovat Máte pocit, že na vás lidé zapomínají.
pomněnka vidět, dostat Vzpomenete si na starou lásku.
pomník vidět Ačkoliv se ti dostane patřičné úcty, přece nebudeš spokojen.
pomocník být jím Budou vás zneužívat.
pomocník mít pomocníka Dávejte si pozor.
pomocník nechat se obsluhovat pomocníkem Pociťujete únavu.
pomocník vidět Budete ve velké finanční závislosti.
pomocným být
Zdá se, že bez nepříjemností vůbec nevíš žít.
pomocného vidět Svár v rodině.
pomsta
Nevyhnete se nepříznivému osudu.
ponorka
Odhalíš nedobré tajemství.
poskytovat na koupi
Čeká vás štěstí v obchodě.
poplach
V tvém okolí je příliš mnoho utrpení.
poplach
Trápení, starosti, bída.
poplašný zvon
Nesnaž se potlačit výčitky svědomí.
popel
Hazardovat se svou budoucností, neboť se příliš spoléháš na své štěstí.
popel sbírat Získáš menší částku peněz.
popel sypat Zlo, které zapříčiňují, ti připraví mnoho neklidných nocí.
popel chodit po něm Jelikož chceš hodně, nezískáš vůbec nic.
popel pokud padá Očekávej, že tě postihne menší ztráta.
popel
Značí smrt a zklamání.
popel sypat Smutná událost v blízké době.
popel vidět Trpce se zklamete nebo vás něco raní.
popel sbírat Rozmnoží se váš majetek.
popraviště
Tvé podnikání bude ze dne na den úspěšnější.
poprava
Tví nepřátelé se v tobě velmi přepočtou.
poprava
Rekapitulace dosavadních postojů k určitým věcem.
poprava někoho blízkého nebo přítele Rozchod s milým člověkem.
poprava být popraven Bolestivá poprava znamená nemoc, v opačném případě znamená, že zažijete stud a ponížení.
poprava sám provést Pokud je krvavá, vyhrajete nějaký proces, pokud je nekrvavá, nebo popraven ožije, nemůžete odstranit nepřítele z boje.
poprava vidět Získání nového nepřítel.
popruh
Nevíte zhodnotit své znalosti.
poprsí (busta) Tvou ctižádost lidé často kritizují. Měl by si být skromnější a ohleduplnější.
porcelán rozbít Nějaká nečekaná urážka.
porcelán vidět Takový sen naznačuje možný blahobyt.
porcelán koupit Asi si budeš zařizovat domácnost.
porotce být jím Ztráta času.
patrový dům Představuje změnu stavu.
poslanec
Vaše naděje na něco se splní jen zčásti.
poslední večeře Páně
Nějakým zvláštním způsobem se osvobodíte od starostí.
poslední večeře Páně účastnit se na ní Zbavíte se trápení a starostí.
poslední večeře Páně vidět Štěstí, požehnání a čest.
poslední pomazání přijmout Značí těžkou chorobu.
posměch
Zažijete ponížení.
posel
Je nositelem překvapení, které zklamou vaše očekávání.
posel nese list Přinese nepříjemné zprávy.
posel přináší něco jiného Přinese příjemné překvapení.
postel
Vyjadřuje potřebu odpočinku.
postel ležet v čisté posteli Znamená spokojenost.
postel ležet ve špinavé posteli Znamená neskpokojnosť.
postel ležet v ní s dítětem Splní se vám nějaká naděje.
postel Nemoct v ní usnout Znamená nejednostnosť.
postel stlát Představuje domácí štěstí.
postel vidět prázdnou postel Případ úmrtí.
povlečení prát Dejte si do pořádku své záležitosti.
povlečení spát v bílém nebo bohatě zdobeném Vaše situace se zlepší.
povlečení spát ve špinavém Trpíte pocitem méněcennosti.
postroje pro koně dát koni postroj a uzdu Zažijete něco nového.
postroje pro koně vidět Změna v práci nebo v postavení.
pošta
Měli byste prozkoumat co čtete.
pošta setkat doručovatele peněz Budete mít zbytečné výdaje.
pošta setkat pošťáka Dostaví se důležité zprávy.
pošta setkat pošťáka, který nosí balíčky Slibuje dary.
pošta vidět poštu U kávy nebo piva se dozvíte spoustu novinek.
pošta vidět poštovní vůz Čeká vás svatební cesta.
pošťák
Znamená dobré zdraví.
pot
Nemocní mohou očekávat uzdravení.
potápěč být jím Příslib velkého prospěchu v důsledku statečného rozhodnutí.
potápěč vidět Čeká vás závažné rozhodnutí.
potit se
Tvá cesta životem bude vystlaná trním a bodláčím.
potkan
Zničení životní síly.
potkan chytit nebo zabít Trápení v lásce.
potkan vidět pobíhat Někdo vás vřele miluje.
potkan vidět chyceného Ve vašem okolí je nevěrný přítel nebo přítelkyně.
požár
Dožiješ se velkého štěstí.
potok s čistou vodou Tvá budoucnost se bude utvářet velmi příznivě.
potok prudce tekoucí Mnoho rozličných překážek a nejeden přechodný neúspěch.
potok brodit se v něm Znamená štěstí ve hře.
potok koupat se v něm Brzy se uzdravíš z nemoci.
potok s kalnou vodou Očekávej škodu.
potok s krví Pomocí rozumu zvítězíš a dosáhneš vytoužený cíl.
potok vyschlý Nezoufej, pokud ti na lásku sedne mrak.
potok
Představuje bohatství a nepřízeň života.
potok koupat se v potoce Znamená uzdravení.
potok s čistou vodou Uzavřete dobré obchody.
potok s divokou vodou Neštěstí, zlý osud.
potok s rybami Hodně štěstí.
potok s kalnou vodou Nečekají vas dobré obchody.
potomstvo
Prožijete spokojený život.
potrat
Strach ze života v důsledku nutkavých představ.
potrat
Je znakem nejistoty plánů a poniknutia chybného kroku.
potrat dítěte Nové podnikání, čin nebo skutek.
potrat překonat Nebojte se obávaného zklamání, nepřijde.
potrat vidět Zažijete zklamání.
potřeba mít Potupa, pohana.
potvora
Mrzutost pro malichernosti.
poučení přijímat Setkáte se s moudrými lidmi.
poučení dávat Značí dobré postavení.
pouliční boj
Děláš si zbytečné starosti.
povidla Náznak nemoci.
povoz
Odcestuje k příbuzným.
prádlo věšet na usušení Přináší užitek.
prolomit dřevo Znamená problémy.
prolomit Sklo a porcelán Přinese vám štěstí.
prolomit železo Plánovaná velká událost se podaří.
provaz
Spokojenost a štěstí.
provaz táhnout Zlé časy, které tě čekají, přežiješ dobře.
provaz chodit po něm Tvoje štěstí je křehké jako sklo.
provaz ovázat si kolem sebe Zanedlouho požádáš o pomoc a dostaneš ji.
provaz kroutit ním Štěstí se postupně od tebe odvrací. Pokud si z něj aspoň kousek nezachráníš, už nikdy se k tobě nevrátí.
provaz rozřezat Pokud se nevzpamatoval, hrozí ti trest.
provaz
Znemená vazbu, která buď zachraňuje nebo spoutává.
provaz
Sliby se mají plnit.
provaz
Pozorováním na zlo se sami dostáváte do jeho vleku.
provaz mít jako bižuterii Milují vás a ctí si vás.
provaz přetrhnout Zažijete velké zklamání.
provaz provázat balík Čeká vás překvapení.
provaz rozmotávat Budete se muset přihlížet zlu.
provaz vidět v klubku Prožijete něco nudné.
provaz vidět zamotaný Složité poměry.
provazochodec být jím Je ohrožena vaše duševní rovnováha.
provazochodec zřítit se jako provazochodec Překonáte duševní konflikt.
provazochodec vidět Vyvarujte se riskantních činů.
provazochodec vidět ho zřítit se Riskantní čin nemusí dopadnout dobře.
pozoun chtít na ní hrát Čeká vás posměch.
pozoun hrát na ní Někoho uděláte odpovědným.
pozoun vidět několik Třeba si splnit povinnosti.
pozoun vidět, slyšet Čeká vás zúčtování.
pozdravení od dětí V kruhu rodiny zažijete šťastnou událost.
pozdravení od osoby, kterou nemáte rádi Nepříjemná návštěva.
pozdravení od vysoce postavené osoby Očekávejte příjemnou návštěvu.
pozemek obrobený Úspěšná žeň.
pozemek neobrobeného Neúspěch v povolání pohroma.
pozemek rovnoměrně porostlý Značí štěstí a radost.
pozemek pustý Znamená zklamání a rozhořčení.
pozemek politý močůvkou V jisté věci očekávejte dobrý průběh.
pozlacení
Znak blahobytu a cti.
pozvání
Budete osamělí.
požehnání
Znamená buď dlouhý život nebo může znamenat, že se dostanete k penězům.
požár založil Přichází čas budeš muset hodně věci litovat.
požár s kouřem Lidé tě oklamou.
požár hasit Z nepřátelství utvoří dobrý vztah.
požár
Nejistota a potřeba pomoci.
požár
Špatné znamení je pokud shoří krov.
požár s kouřem Má dobrý význam.
požár se světlými plameny Znamená velkou radost.
požár vidět Představuje blahobyt.
požár vidět ve vlastním bytě Pokud vidíte jasné plameny bez kouře, čeká vás zlepšení situace. Pokud se tvoří hustý kouř: opak.
požár založit ho Protest proti špatnému osudu je marný.
požárníci
Ocitnete se v nouzi.
půjčit
Najdete východisko z prodělaného pokušení.
půjčovna vidět Vystavujete se pokušení.
půjčovna vlastnit Budete zatažení do potíží jiných.
půjčovna využít Jste na špatné cestě.
porod
Sen naznačuje, že se brzy dostanete do cíle.
porod
Lze jej chápat jako jistý způsob očisty, představuje úlevu pro tělo i orgány.
porod být při cizím porodu se špatným koncem Nečekejte žádné úspěchy.
porod být při narození děvčete Bolestné zkušenosti.
porod být při narození chlapce Bude se vám dařit v obchodech.
porod být při nešťastném porodu Smutek a žal.
porod být při šťastném porodu Značí štěstí a radost.
porod být při šťastném porodu jiné ženy Znamená úspěchy přátel, z nichž budete mít prospěch i vy.
porod porod mrtvého dítěte Znamená zármutek.
porod
Pro ženu: symbol nového postoje k životu. Pro muže: brzy se vám splní velké plány.
porod přežít nešťastný V určité záležitosti, která se již zdála být ztracena, pospejete navzdory obtížím do úspěšného konce.
porod prožít svůj šťastný porod Dosáhnete stanovený cíl.
porod vidět Pro muže značí rozchod s manželkou, pro chudé má dobrý význam, pro bohaté špatný význam.
porod vidět porod zvířete Čeká vás příznivé období.
porod vlastní bolestný nebo nešťastný porod Znamená nemoci.
porod vlastní porod Pokud vidíte narozené dítě, znamená to zisk.
požární poplach
Si velmi citlivý a duševně rozervaný.
porodní asistentka
Přemýšlej, aby si se později, netrápil pro čin, který chceš udělat.
porodní bába pokud vás vyšetřuje Vaše svědomí není čisté.
porodní bába mluvit s ní Křtiny nebo narození dítěte.
porodní bába být s ní S jistou věcí se příliš spěcháte.
porodní bába vidět ji Odhalení tajemství.
porodní bolesti
Znamenají starosti a bolest.
půst
Dlouhodobé onemocnění.
původce
Bohatství, které nebude dlouho trvat.
práce
Úspěch získaný vlastní zásluhou.
práce provádět Očekávejte příliv peněžních prostředků.
práce vzdát se jí Znamená zisk.
preclík vidět prodávat na ulici Zlepšení situace.
preclík vidět, kupovat, jíst Znamená zábavu.
prádelna
Tvá nevina se dokáže.
prach
Půjdeš na návštěvu která tě velmi potěší.
prach
Počítejte s nerpríjemnosťami.
prach prášit Někomu pokazíte radost.
prach polykat prach, zaprášit Budete mít do činění s mrzuté lidmi.
prach vidět Nečekají vás radostné dny.
pracháreň
Nevkládej vše na jednu kartu.
prachové peří
Budou ti závidět tvé nadání.
pramen čistý Budeš poznávat radosti života.
pramen stlučení I ty znáš, že na iluzích nelze stavět.
pramen na louce Tvé naděje nevyjdou nazmar.
pramen v bytě mít Získáš příznivé obchodní I spojení.
pramen koupat se v něm Zarazil pomlouvačné řeči.
pramen pít z něj Ubránil své výhody.
pramen vyschlý Snaž se, aby se o tvých znalostech dozvěděli i jiní.
pramen
Souvisí s duchovními hodnotami, záleží na tom, zda je voda čirá nebo zakalená.
pramen pít čistou vodu z pramene Dostanete se do kontaktu s neupřímný lidmi.
pramen vidět pramenit Velké štěstí. Pokud vidíte kalnou vodu, hrozí hádka.
pranýř
Svých bližních si velice nevážíš.
praotec Budeš mít asi štěstí ve hře.
prarodiče dostat od nich dar Dostanete dědictví.
prarodiče sedět s nimi za stolem Znamená dlouhý život.
prarodiče vidět Znamená brzké úmrtí.
prase
Pohostil příjemných a velmi vlivných lidí.
prase
Závěry o sobě samém nebo o druhých.
prase
Budete mít úspěch.
prase
Přináší štěstí, obzvláště ve hře.
prase
Znamená hmotný úspěch, který však ohrožuje váš vnitřní klid.
prasata kupovat Mysli i na budoucnost, neboť tvé štěstí je velmi proměnlivé.
prasata prodávat Zbytečně se budou snažit, aby tě oklamali.
prasata zabíjet Sám si přivoláš neštěstí.
prasata zdochýnajúce Konec příznivých podmínek.
praskání
Počítej s mnoha starostmi.
poškvrna černá
Změň své názory, neboť z nepříjemností se nikdy nevymoceš.
prášky z lékárny Přílišné rozptylování velmi oslabuje tvou vůli.
prášek na spaní užívat Donutí vás rychle skoncovat s nějakou záležitostí.
pravda
Znamená poctivost.
právo
Dostaneš se do konfliktů.
právník
Budeš mít opletačky s úřady.
právník být s ním v kontaktu Spory, rozpory.
prázdnota
Přežiješ šťastné dny v samotě.
prázdniny
Odcestovat ze příjemnou společností.
proběhnout k nepříteli Vaše jednání bude zbabělé.
probodnout člověka Překonáte velké překážky.
probodnout být probodnutý V blízké době se zamilujete.
probodnout zvíře Znamená velký zisk.
probuzení
Znamená úspěch.
přebytek mít, užívat Budet konat zbaběle.
prodat
Uděláte špatnou výměnu.
předpokoj čekat v ní Zbytečně trpíš komplexem méněcennosti. Buď odvážnější a sebevědomější.
předehra slyšet Předzvěst životního úspěchu.
předek
Nedůvěřivost v lásce.
předsíň
Měli byste být více skromní.
představen vidieťho, stýkat se s ním Předzvěst žalu.
prohlížet něco a obdivovat to Uspokojená ješitnost.
prohlížet sám sebe Budou vás litovat kvůli nehodě.
prohlídka vidět Nutnost dodržování sebekázně.
prohlídka účastnit se na ní Díky přísné disciplíně se dopracujete k úspěchu a uznání.
projít být obětí srážky Někdo vás dostane do rozpaků.
projít někoho projít Zbytečné výdaje v důsledku nedbalosti.
proklít
Budete špatným soudcem.
překvapení
Opatrnosti nikdy není nazbyt.
překvapen být Díky své duchapřítomnosti unikneš velkému nebezpečí.
prelát vidět Znamená srdečnost.
přeměněn být Asi opustíš domov, nebo dostaneš se do nepříjemné situace.
přemýšlení
Nenechte se zmást.
pronajmout něco Pravděpodobně se vášnivě najdeš zalíbení.
pronásledovat být pronásledován Někdo, kdo vám ublížil se to snaží napravit.
pronásledování snášet Brzy se zbavíš starostí.
pronásledovat někoho, nebo být pronásledovaným Zkuste napravit chybu, které jste se dopustili.
prominutí
Vaše prosba bude vyslyšena.
propadnutí
Překonáte nepříjemnosti.
propadlý být Okradou tě o to co ti je nejdražší.
propadnout se
Tvé perspektivy jsou stále slibnější.
probošt
Odpustí se vám přestupky.
propuštění dostat Znamená starosti.
přerušování
Narušení plánů. Vzdání se všech nadějí na možnost znovuobjevení něčeho ztraceného.
přerušování
Obava, že jiní zmaří vaše plány nebo poškodí vaše dobré jméno.
prosolit
Konflikty v rodině budeš chtít řešit odchodem do ciziny.
prostěradlo
Budou ti projevovat soucit.
prosolit něco prosolit, jíst přesolené Někdo vás tajně miluje nebo vy sami se tajně zamilujete.
přesýpací hodiny
Pokud pod jednou střechou žije mnoho lidí, třeba se připravit na mnoho nepříjemností.
přetéci vidět něco závodit Přináší škodu.
převoz přes řeku Značí štěstí a požehnání.
převrat
Nejsi dost opatrný a rozvážný.
převrátit
Doplatíš na neopatrnost.
příst na kolovrátku Tvá čilost by se měla projevovat ve vážnějších věcech.
přítel
Rozhovor s tebou je každému příjemný.
přítel
Přátelé ve snu představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra nebo dvojníka.
přítel být s více přáteli Navštíví vás lidé, které rádi vidíte.
přítel hádat se s ním Nevěrnost přítele.
přítel mít přítele Prozradíte své tajemství.
přítel navštívit, setkat ho Znamená srdečnost.
přítel pomoci mu Dostanete pomoc.
přítel smát se s ním Znamená brzký rozchod s ním.
přítel vidět zesnulého Přinese nečekané novinky.
přátelství uzavřít Znamená věrné přátelství.
přátelé
Dbej na své zdraví.
přátelé radovat se s nimi Blíží se loučení.
přátelé ztraceni Vzdálený přítel myslí na tebe.
přátelé mrtví Dostaneš příjemnou zprávu z ciziny.
přibít desky Upevnění vztahů.
přibít podlahu Úspěch na dobře zajištěných základě.
přibít něco Znamená mrzutost.
příbuzní
Tvá upřímnost se ti nevyplatí, neboť často říkáš pravdu lidem, kteří ji nesnášejí.
příbuzní pokud umírají Máš tajnou lásku.
příbuzní vidieťň Znamená dlouhověkost.
příbytek
Očekávej příznivou změnu v životě.
příkaz dostat Přijde vám dopis s dobrým obsahem.
příkaz dát Děláte ze sebe neoblíbeného člověka.
příkop
Cíl, který chceš: dosáhnout, je příliš nejasný.
přikrývka
Přikrývka má zakrýt to, za co se zlobíme.
příliv
Je to negativní jev, proti kterému se člověk musí postavit.
příliv pozorovat příliv a odliv Znamená proměnlivé štěstí.
průsmyk
Často vidíš nebezpečí i tam, kde ho není vůbec.
přikovaný řetězem Dostaneš dobrou myšlenku, jejíž uskutečnění ti přinese užitek.
příliv
Způsobí ti bezpráví.
princ vidět ho Přislíbí štěstí.
princ mluvit s ním Splní se vám nějaké přání.
princezna vidět ji, mluvit s ní Získáte přízeň nějaké ženy.
příroda
Krotit svou prchlivost a před každým činem dobře přemýšlej.
přísaha
Nacházíte se v tísni nebo sevření. Většinou je to špatné znamení.
přísaha být členem spiklenců, vidět jejich Zapletení se do politiky vám přinese škodu.
přísaha někdo přísahá, aby vás zachránil před nepříznivým osudem Vaši přátelé vám pomohou v každé situaci.
přísaha falešně přísahat Snažíte se zbavit nepříjemné záležitosti nezákonnou cestou.
přísaha skládat přísahu na záchranu nevinného Dostanete nečekané dědictví.
přísaha provést přísahu Budete zatažen do nějakého procesu.
přísežný dostat se s ním do sporu Předzvěst vážného konfliktu.
přísežný vidět ho, mluvit s ním Zbavíte se nějaké starosti.
přístav nakupovat v přístavu Po velké námaze vás čeká zasloužené štěstí.
přístav vidět ho, mluvit s ním Znamená bezstarostnou stáří.
přístav vyplavit se z přístavu Splnění nějaké naděje.
přístřeší
Míváš proměnlivou náladu a bohužel nic si neděláš z toho, že tě začínají odsuzovat.
přístřešek hledat a najít Budete muset začít nový život.
přístřešek sen vyjadřující tíseň Znamená, že člověk si sám neumí zajistit základní životní potřeby.
přístřešek ztratit V určité věci neklesejte na mysli, všechno dopadne dobře.
přístřešek, útulek, ubytovna být správcem noclehárny Těšíte se dobré pověsti.
přístřešek, útulek, ubytovna být v něm Setkání s věrným přítelem.
přístřešek, útulek, ubytovna najít Přináší klid a spokojenost.
přístřešek, útulek, ubytovna vidět opuštěné Opustí vás přátelé.
příšera vidět Značí riskantní známost.
příst na kolovrátku Znamená svatbu.
propast padat do ní Počítejte se zármutkem a trápením.
propast stát na okraji propasti Přiblížení se k nebezpečnému období v životě.
propast vidět Nebezpečí čeká na toho, koho ve snu vidíme.
propast vidět v ní někoho Člověk kterého tam vidíte se ocitne v katastrofální situaci.
propast vidět příkop s malým můstkem Obdržíte radostnou zprávu.
průsmyk překročit Poznáte skryté vlastnosti člověka.
průsmyk vidět Překonáte nějakou potíž, která vás velmi brzdila.
přízemí bydlet v něm Pravděpodobně tě čeká klidné žití.
proces
Stalo se vám nico nepříjemné a bojíte se, že získáte dalších nepřátel.
proces někdo vás zažaloval nebo zavlekl do procesu Utrpíte škodu v důsledku egoistického chování a budete mít nevýhody.
proces přehrát Uzmierte se se svým protivníkem.
proces proti někomu vést Po tvrdém boji se vám splní nějaké přání.
proces vyhrát Nějaká věc dopadne jinak než si myslíte.
procesí značí vnitřní omluvu Naději, že všichni jednají tak jako vy.
procesí vidět Osvobození od dotěrných myšlenek.
procesí zúčastnit se Připomíná povinnost, na kterou jste zapomněli.
program
Asi doplatíš na svou zvědavost.
projekt
Zřejmě prosadíš své plány.
promenáda
Dobré a pevné zdraví.
promenáda procházet se po ní Setkání s přítelem nebo přítelkyní.
promenáda setkat na ní někoho známého Druhá strana nedodrží dohodu.
promenáda vidět ji před sebou Přislíbí pěkných chvil.
prorok
Můžeš se pokládat za šťastného člověka.
prorok být jím Zůstanete nedocenění.
prorok vidět ho Odhalení nějakého tajemství. Dozvíte se něco, co byste rádi věděli.
prosebný dopis dostat Znamená ztrátu.
prosebný dopis psát Čekejte nepříjemnosti v práci nebo obchodě.
prosebný dopis vidět To, co podniknete, nedopadne dobře.
proso
Tvé majetkové poměry se značně zlepší.
proso pěstovat Znamená mír.
prosit
Je znakem vnitřních starostí a obav.
protekce Budou tě na něco namlouvat.
protokol dostat Hrozí vám nepříjemnosti.
prostitutka
Raději se vyhýbej lidem s nízkou morálkou.
provokace
Na své přátele se můžeš spolehnout.
pršet mírně Pravděpodobně budeš mít zisk.
pršet prudce Asi dostaneš peníze.
pršet za slunce Čeká tě příjemná změna.
prsa
S láskou, kterou přechovává, budeš dlouhá léta šťastný.
prsa s kojencem Lidské jazyky ti velmi rychle mohou zničit pověst.
prsa srostlé Směle Podstupte, neúspěch ti nehrozí.
prsa raněné Přátelé ti pomohou z nouze.
prsa
Chápejte čistě sexuální.
prsa dítě u prsu Čeká vás štěstí v soukromých záležitostech.
prsa sama držet dítě u prsu Toužíte po domově.
prsa vidět nadměrně velká prsa Příslib času vnějšího blahobytu.
prsa vidět ochablé Cítit se dobře.
prsa vidět pěkné prsa ženy Příjemné překvapení.
prsa vidět prsa pěkné dívky Splnění tajných přání.
prst
Mnoho rozdělaných věcí znamená pouze poloviční úspěch.
prst krvácející Tvé city budou opětovány.
prst hrozící Vykonáš něco, za co se budeš stydět.
prst s dlouhým nehtem Vyvaruj se jakýchkoliv sporů.
prst s nalakovaným nehtem Nezkoumá lidí pod povrchem.
prst ztratit Pronásledují tě starosti.
prst
Chápat jako erotický sen.
prst mít pěkné Nebudete žádáni.
prst přetínat se do prstu Věstí pomluvy.
prst upatlaný Zapletete se do nepěkné věci.
prsť
Na krásnou krajinu, do které se dostaneš nikdy nezapomeneš.
prsten
Vyčerpají tě hádky s blízkými lidmi.
prsten železný Budou tě trápit pochybností.
prsten drahocenný Nadviažeš výhodné styky.
prsten Zlámaný Zarmoutí tě loučení s lidmi, kteří jsou ti velmi milí.
prsten kupovat Budeš netrpělivě čekat na zprávu z daleké ciziny.
prsten darovat Uskutečníš velmi úspěšnou cestu.
prsten dostat do daru Někdo tě chce podvést a využít.
prsten ztratit V pravé chvíli získáš nového a dobrého přítele.
prsten
Ve vztazích, po kterých příliš netoužíte, dbejte na opatrnost.
prsten dostat do daru Najdete dobrého přítele, nebo se vám splní milostné přání.
prsten najít Zamilujete se.
prsten navléknout si ho na prst Varuje před nevěrou.
prsten někomu darovat Vytoužené přátelství nebo milostný vztah se asi neuskuteční.
prsten stáhnout si ho z prstu Nevěra bude mít špatné následky.
prsten ztratit Rozchod s milým člověkem.
prsten vidět ho Pevný vztah k jinému člověku.
prsten zlomený Porušení věrnosti.
proud plavat po proudu, nechat se jím unášet Zažijete MOOH starostí a neklidu v důsledku nešťastných událostí.
proud jít nebo plavat proti proudu Předzvěst těžkých životních bojů.
proud pokud vás unáší Očekávejte bídu a nouzi.
proud vidět Ohlašuje nepříjemné změny.
proud vody
Většinou se ti v životě všechno šťastně podaří.
proud vody velmi prudký Pokud se chceš zbavit dnešních starostí, musíš si více důvěřovat a krok za krokem překonávat nepřízeň.
průjem průjem mít Tvé štěstí je na dosah ruky.
prut
Těžký úkol s sebou přinese mnoho neradostného.
prut
Blízká budoucnost vám bude nejlepší učitelkou.
prut dostat ním bitvu Váš plán nebo záměr bude úspěšný.
prut někoho ním bít Váš záměr se nepodaří.
prut vázat více prutů Sami si způsobíte potíže nepromyšlených činy.
prut vidět Za nějakou špatnou věc budete potrestán.
průvod
Važ si pouze pochvalu od znalce.
průvod pořádat V důsledku nějaké události budete muset změnit dispozice pro nejbližší budoucnost.
Průvod s pochodněmi Jít v něm Přináší radost.
průvodce být jím Někomu budete na obtíž.
průvodce vidět ho Čeká na vás splnění nepříjemné povinnosti.
prvosenka darovat Milostnou náklonnost vám nikdo neopětuje.
prvosenka dostat Někdo vás miluje, i když o tom nevíte.
prvosenka Thrane Při troše trpělivosti se vaše touha uspokojí.
prvosenka vidět Znamená štěstí v lásce.
prvosenky kvetoucí Štěstí ve hře a loterii.
psí bouda
Život na příliš vysoké noze tě může přivést do neštěstí.
psota
Máš vyšší nároky, než si můžeš dovolit.
psota smát se z ní Před důsledky svých skutků neunikneš.
pstruh
Znamená bystrost a šikovnost.
pstruh v čisté vodě Štěstí tě neopustí.
pstruh chytat ho Štěstí ve hře.
pstruh jíst ho Znepokojí tě smutný pověst.
pstruhy
Štěstí je na cestě.
pšenice
Asi se trápíš jak dosáhnout výhody, které se v tvém okolí nabízejí.
pšenice vidět pšeničné pole Naznačuje to blahobyt.
pšenice vidět zrna Znamená přírůstek peněz.
pšenice vieieť mouku Značí bohatou slavnost nebo prostopášnost.
pštros
Přechodné poruchy v obchodních akcích.
pštrosí pero
S pýchou a nadutostí se mezi poctivými a skromnými lidmi nikam nedostaneš.
ptáci
Někdo v tvé rodině onemocní.
ptáci velmi hezcí Nezapomeň, že pýcha vždy jen pádem dýchá.
ptáci v kleci Někoho Oklamáš.
ptáci na stromě Vzdej se všech nereálných plánů.
ptáci pokud létají Dostaneš zprávu od příbuzných.
ptáci pokud se opírají o křídla Máš dobré záměry, ale ani přes snahu nic nedosáhneš, protože ti chybí vytrvalost.
ptáci pokud jim obstřihneme křídla Asi si sám způsobíš, že dlouho nebudeš šťastný.
ptáci krmit jejich Pozvou tě na bohatou hostinu.
ptáci zabíjet jejich Zraní tvou hrdost.
ptáci chytat jejich Získáš pouze těžkou, ale poctivě placenou práci.
ptačí hnízdo
Kdybys měl pevnější vůli, hodně by si dokázal.
ptačí hnízdo vidět Příslib domácího štěstí.
ptačí hnízdo s mláďaty Hodně práce a námahy, ale i radosti.
ptačí hnízdo s vejci Požehnání na dětech.
ptačí hnízdo zničit nebo vybrat Utrpíte vážnou škodu.
ptačí vajíčka
Příznivá změna, lepší život.
ptačí nohy
Důvěřuj lidem, neboť náročnější úkoly sám nemůžeš splnit.
ptačí peří
Dej si pozor, protože jakmile poznají, že se jen vychloubá, ztratíš všechnu vážnost.
pták
Pokud nejde o kulicha, má tento sen erotický význam.
pták strašák na ptáky Někdo není až takový nesnesitelný jak se nám vidí.
pták vidět nebo slyšet Zpěvní ptáci symbolizují zprávy, stěhovavé změnu a dravé nepřátel.
pták vidět prázdnou klec Přináší lež nebo ztrátu.
pudr pudrovat se Vaše svědomí není čisté.
pudr rozsypat pudr Něco byste chtěli napravit, ale zbytečně.
pudr vidět ho Pozor na přikrášlování něčeho.
pudink Nezapomínejte, že i sladké řeči vás mohou štípnout.
pudlík
Mají tě rádi a váží si tě, protože víš zachovat míru a nedáváš najevo svou převahu nad okolím.
pudlík vidět ho Setkání s určitým člověkem bude pro vás velmi užitečné.
pudlík mít, vlastnit Zabýváte se moudrostí, která. Je nanic.
pudrovat se
Své nedostatky nemůžeš natrvalo ukrývat.
puk vidět Čeká vás radost a štěstí v lásce.
pult pracovat za ním Příslib malého úspěchu dosaženého s námahou.
pult vidět Budete mít plné ruce práce.
pumpa
Asi budeš docela příjemně překvapen.
pumpa chtít pumpovat, ale nefungovala Vaše utekl o vzájemnou lásku vyzní naprázdno.
pumpa obsluhovat V jisté věci zajdete příliš daleko.
pumpa vidět Nabádání k činu, na která nemáte hodně odvahy.
pumpa vidět jiných obsluhovat Budete požádán o pomoc.
punč
V době odpočinku těžko snášíš samotu.
pampeliška
Blíží se příjemné dnů.
pampeliška chodit v ní Nevážíš si práci jiných.
pampeliška ležet v ní Rád by si zaměnil práci ve městě za práci na venkově.
pupek
Pokud chceš, aby se ti život utvářel příznivě, snaž se již při začátku každé práce předvídat její dosah.
pupek
Pochopení vnitřního tajemství.
pupek vidět, mít popočnú kýla Někomu z vašich blízkých hrozí nebezpečí.
pustina
I nejnepříznivější podmínky snášej statečně.
poustevníkem být V ústraní budeš hledat klid a jistotu.
poustevníka vidět Trochu závidíš vyrovnaným a klidným lidem.
poustevníka vidět, jak se směje Dbej, abys lidem nebyl na posměch.
pustošit
Nebuď příliš hrubý k podřízeným.
puška
Hrozí ti velké nebezpečí.
puška nosit Vůči jiným máte nečisté úmysly.
puška střílet z ní Zachvátí vás hněv.
puška vidět někoho s puškou Někdo vás bude ovlivňovat, aby vás později mohl využít.
puškař
Získáš úctu pro důslednost a přesnost.
puška vstřelit z ní Okradou tě.
puška nosit ji Získáš pomoc a ochranu.
puška dostat ji Zahrnou tě ctí o pozorností.
poustevna, samota vidět ji, být v ní Znamená ztrátu lásky k lidem.
poustevna, samota žít v ní s manželem / manželkou Váš manžel / manželka vás omrzí a budou vám na obtíž.
poustevník být jím Vstoupíte do nějakého spolku.
poustevník přijít jako poustevník do vlastního bytu Značí delší odloučení od rodiny.
poustevník setkat poustevníka s roztrhaným oděvem Předzvěst špatné zprávy.
poustevník vidět Budete mít do činění s lichotník.
poušť
Je před vámi úplná prázdnota. Tento sen znamená špatné znamení.
poušť být na ní Budete se muset zříci něčeho velmi nevyhnutelného.
poušť vidět V blízké době budete dlouho sami.
pouštění žilou
Znamená smrt blízké Osby nebo spory.
pouštění žilou, odebírání krve
Nastávající období nebude moc radostné.
putna vidět, nést Pokud je plná budete mít dobré příjmy, pokud je prázdná naopak.
putovat
Předzvěst neklidných dní.
pouť vidět Vysoká odměna za práci.
pouť účastnit se na ní Možná změníš bydliště.
pouť vidět a účastnit se Dosáhnete svého cíle.
pouta na rukou mít na rukou, nosit Setkání se starou láskou na vás znovu zapůsobí.
pouta na rukou nervová reakce na napětí Vyskytuje se často s noční můrou.
poutník
Varovný sen, vše, co existuje je pomíjivé.
poutník
Nenechte se ovlivnit problémy a dospějete k cíli.
poutník být jím Znamená samotu.
poutník setkat radostného Přinese vám zotavení a radost.
poutník setkat chudého Nebuďte zklamaní z nedosažení cíle. Skuste ho dosáhnout jinou cestou.
poutník vidět ho Pozemské štěstí je pomíjivé.
pouto, pouta
Reakce nervů na napětí, často v souvisloti s noční můrou.
pouto, pouta nosit Setkání se starou láskou na vás zapůsobí silným dojmem.
pouzdro Budeš mít tajemství.
pýcha Asi špatně skončíš.
pyramida
Pouze s námahou se pomalu dopracuješ úspěchů.
pyramida
Vaše cesta ke štěstí je někde v dálce.
pysk zvířecí Snaž se mít více lásky!
pytač
Velmi toužíš za upřímnou láskou.
pytlák
Štěstí tě čeká na cestách.
pytel
Klepy, pomluvy ze závisti.
pytel s ovocem V těchto dnech počítej s větší ztrátou.
pytel s penězi Jelikož se zcela věnuješ své práci, po čase hodně získáš.
pytel s obilím Každý tvůj úspěch vzbuzuje velkou závist.
pytel pokud je děravé Utrpěl ztrátu ve chvíli, když si budeš myslet, že už všechno máš v hrsti.
pytlík na tabák Buď dobrodušný k lidem, kterým štěstí tak nepřeje jako tobě.
pyžamo Pravděpodobně zlepšení poměrů v rodině.
pyžamo vidět Nějaký náznak intimností.


královská koruna
Snář
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R/Ř S Š T U V Z Ž
Zkusit hledání:

home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online