Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


Uublížit někomu Nějaká velká ztráta z vlastní viny.
úbočí Podívejte - "stráň"
ubrus špinavý Bude tě trápit svědomí.
ubrus bílý Budou si tě vážit pro čistotu.
ubrus stříhat Asi si znepřátelit nějakých lidí.
ubrus Tvoje rodina nebude trpět nouzí.
ubrus roztrhat Lépe se ovládej a neukazuj před lidmi své vášně.
ubytovat se na novém místě Asi máš kolem sebe falešných lidí, co ti znepříjemňují život.
úcta prokazovat ji někomu Někdo tě možná poníží nebo zahanbí.
úcta přijímat ji Možná se nevyhneš přelíčení.
úcta těšit se z ní Náznak štěstí.
učarovat někomu Zklameš se, přestože si vše vrhl na jedinou kartu.
účastiny - podíly vidět Pravděpodobně budeš trpět nouzí.
účastinář být jím Získáš nové místo a pravidelné příjmy.
učebnice vidět Je možné, že získáš úctu.
učeň vidět ho Zabýváš se praktickými věcmi.
učeň setkat ho Dej si pozor, protože ti vyvedou šibalství.
učeň být jím Budeš hledat lepší zaměstnání.
učeň sám být Dosáhnete úspěch.
učeň vidět, setkat Dostanete dobré obchodní zprávy.
učenec vidět ho Vykřičet ti tvou falešnost.
účes si dělat Čekej pozvání na večírek.
účes obdivovat Zbytečně se budeš nahrbit.
učesat se Možná dostaneš špatnou zprávu.
učit se Asi brzy odhalíš velké tajemství.
učit někoho Budeš vážený a uznávaný.
učit se
Ačkoli máte řešit mnoho problémů, nedejte se tím zmást.
učitel
Máte před sebou nějakou zkoušku, a pochybujete, zda vše zvládnete.
učitel být jím Chcete všechno vidět lépe než ostatní.
učitel vidět ho Budete mít radost a užitek ze studia nějakého problému.
učitel vidět ho Vzpomeneš si na své dluhy.
učitel být Puntičkářství hodně ubírá z tvé vážnosti.
účtárna navštívit Pokud nechceš ztratit ještě víc, okamžitě začni splácet své dluhy.
účetní být jím Při prav se na radostné výdaje.
udání být udán Neklid a nejistota.
udání zprostředkovat Ztratit místo a bezvýsledně usilovat o nové.
udat někoho Nebuď důvěřivá a nedej se ovlivňovat.
udavač vidět Stráň se špatné společnosti.
udavač být jím Možná zachráníš nespravedlivě obviněného člověka.
uzenáče jíst ho Přemýšlíš, jak se setřást šiplavej a nepříjemné práce.
uzené maso kupovat Blížící se svátky prožiješ v blahobytu.
úder dostat Požívá vážnost jako velmi spravedlivý člověk.
uzeniny
Seznámíš se s dobrou, veselou společností.
uzeniny jíst Konec nadějím, že se znovu setkáš s milovanou osobou.
udit Čekají tě potíže.
údiv vyvolat Budeš si muset dávat lepší pozor na jazyk.
údolí
Si asi bezstarostný as ničím si neděláš problémy.
údolí
Znak nížiny na životní cestě. Chápeme jako určitý bod odpočinku.
údolí vidět, putovat Pokud je údolí milé, přijdou skromné časy.
udomácnit se někde I pro tebe platí: ó jaký milý host, za tři dny je ho dost.
udeřit někoho Sobectvím a krutostí všude vyvoláváš nenávist.
údržbář vidět ho Budeš řešit těžké problémy.
údržbář setkat ho Brzy se dočkáš milého překvapení.
údržbář být jím Zaručeně tě někde oklamou.
udusit někoho jiného Soupeř by vám rád uškodil.
udusit sám se udusit Uzdravení nebo úspěch vyvolávající žárlivost.
udusit vidět jiných Zvítězíte nad nepřáteli.
uhodnout něco Pokus se o štěstí v loterii.
uhánět někam Ženeš se ze ziskem, ale překvapí tě těžká ztráta.
uhasit oheň Vyhneš se nebezpečí
uhasit požár Budeš šťastný.
uhlíř Nedorozumění ti způsobí mrzutosti.
uhlíři vidět jejich Nouze v tvém domě ještě potrvá.
uhlí kupovat Znamená, štěstí, klid, dobré finanční poměry.
uhlí pokud je žhavé Vůbec netušíš, jak moc tě někdo miluje.
uhlí pokud dohořívá Jsi šťastný, neboť máš pocit jistoty.
uhlí topit ním Předzvěst neštěstí.
uhlí vidět Naznačuje to štěstí.
uhlí vidět žhavé Neočekávaná radostná událost.
úhoř ve vodě Vzestup, nové úspěchy.
úhoř pokud utekl ze zajetí Is tím malým štěstím, které máš, nerozumně hazardu.
úhoř pokud byl stočený jako had Tvůj osud se nečekaně naplní.
úhoř jíst ho Znovu tě rozčílí drby.
úhoř vidět ho, když jsi zamilovaný Získáš velmi hodnotnou cenu.
úhoř vidět ho, když si smutný Brzy najdeš duševní rovnováhu.
úhoř hadiaci se Nepříjemná zpráva.
úhoř chytit Závist.
úhoř jíst Mrzutost a lítost.
úhoř kluzný z rukou Neúspěch podniku.
úhoř pokrájený Smrt soka v lásce.
uhranout někoho Dej pozor, aby tě nebyly využity k nečestné věci.
uhúkat Velmi toužíš po chvilkách samoty v přírodě.
ucházet se o místo I sen ti připomíná; že konečně musíš vysoukat rukávy.
ucházet se o ženu Využiješ svou poslední příležitost.
uchrání Ještě asi hodně toho zkusíš, dokud se konečně na vlastních chybách poučíš.
urvat něco Tak je to s tebou: na statečnou práci líný, na kradení zbabělý.
ucho
Rozmysli, proč ti příliš nedůvěřují.
ucho na hrnci V domě svár pro pletky.
ucho
Patří k erotickým zónám.
ucho čistit V jistém ohledu budete oprávněně nedůvěřivý.
ucho mluvit do hluchých uší Nesplnění záměru či prosby.
ucho mít ucpané, být hluchý Důvěru, kterou jste vložili do jiného člověka, zneužijí.
ucho tahat za uši někoho Bude vás trápit lež milého člověka.
ucho mít velké Mnoho radosti.
ucho tahají vás za ně Upozornění na daný slib.
ucho vidět Máte dbát na to, co se o vás říká, protože se dozvíte něco důležité.
ucho vidět někoho s velkýma ušima Prosba bude úspěšná.
úchylného vidět
Zahrnou tě poctami a vysokou odměnou.
ujček Asi zažiješ příjemnou rodinnou událost.
ukamenovat někoho Pravděpodobně si nemilosrdný nebo málo milosrdný. Buď lepší a skutečně molosrdný!
úklady strojit Budou tě podezřívat z nečestného skutku.
uklánět se Možná získáš dobré postavení.
ukousnout z potravy Dej si pozor na zloděje.
ukousnout z něčeho odporného Vzdej se svých plánů, neboť zbytečně plýtváš silami.
ukousnout zbytečně se pokoušet boj bude marný.
ukradené věci vlastnit Prožijete obrat k horšímu.
ukradené věci vidět Dobré časy.
ukrojit
Naznačuje smutné zprávy a neštěstí.
ulakomiť se Přemýšlíš o koláčích, ale horko těžko si umíš vydělat na chléb.
uletět Bude ti snadno na duši.
ulice
Neťažkaj si, ale využij své schopnosti.
ulice široká Svobodně se rozhodneš a svobodně své rozhodnutí splníš.
ulice úzká Navzdory odlišným názorům uskutečni svůj záměr.
ulice plná lidí Na pracovišti získáš širokou podporu.
ulice
Sen erotického charakteru. Upozornění, abyste nazahadzovali.
ulice kráčet opuštěnými ulicemi Asi nemilé překvapení, při kterém zůstanete odkázán sám na sebe.
ulice vidět úzkou a málo živou Přináší drby.
ulice vidět živou ulici Přináší nejrůznější zajímavé novinky.
ulička vidět Znamená srdečnost.
ulička zametat Znamená smutek.
uličník
Zanedlouho uvidíš, že si terčem posměchu.
ulita najít ji Potrápí tě jisté tajemství.
úloha dostat ji Trochu se asi potrápí.
úloha splnit ji Dobré znamení.
umělec
Nezáviď lidem, co víc dokážou.
umělec mluvit s ním V očích známých stoupneš na ceně.
umělkyně Příliš never pěkným řečem.
umíráček Budeš asi truchlit.
umírat sám Se svým zdravím můžeš být spokojen.
umírat vidět jiných Známá osoba ti přinese velmi potěšující zprávu.
umrlci hlava
Vtipům o důkazy znemožnil svého protivníka.
umýt se Život bez starostí, s mladickou náladou.
umýt někoho Možná dostanete docela dobrou nabídku.
umýt se nechat Protivníci tě nezničí, protože si pod dobrou ochranou.
umyvadlo
Budeš smutný, neboť ztratíš člověka, na kterém ti velmi záleží.
unavený být Dobrá práce, klidný; vyrovnaný život.
unesen být Kráčíš vstříc nepříjemnostem.
unést někoho Nezapomínej: jaké skutky, taková odplata.
uniforma
Změníš svobodu za nejisté radosti.
uniforma nosit ji Nadutost, ješitnost.
uniforma
Vybízí k dodržování disciplíny.
uniforma nosit Na někoho neuděláte dojem.
uniforma vidět Těšíte se oblibě u druhého pohlaví.
univerzita vidět ji Hodně bys dosáhl, kdyby ses dal poučit.
univerzita navštěvovat ji Staneš se člověkem, kterého názor si všude rádi poslechnou.
únos
Tvé touhy se překvapivě rychlé splní.
únos únos dítěte Znamená nečekané štěstí.
únos únos významné osobnosti Projev nespokojenosti lidu s určitým politickým směrem.
únos provést Znamená slib manželství nebo přátelského svazku.
úpadek
Rychle si nabyl, ještě rychleji ztratíš.
upéct něco Uspořádáš skromnou hostinu.
upír
Nezdôveruj se se vším lidem, protože obvykle si to i tak vyloží po svém.
úpis
Budeš mít opletačky s úřady.
úplatkáři
Habr k sobě pouze tolik, kolik ti opravdu patří.
úplavice
Odstěhuješ se do zdravějšího prostředí.
úplněk měsíce Asi další potomek v rodině.
upomínka dostat ji Možná tě čeká nepříjemné překvapení.
upomínkový dar
Velmi si rozmysli, komu slíbíš věrnost.
uklízečka vidět ji Hostům se bude velmi líbit tvá domácnost.
uklízet sám Připrav se na hádku v rodině.
uklízet jinému Kdosi tě bude chtít pokořit.
upřímný být Trampoty pro neopatrnost.
úřad vidět Přechodné starosti.
úřad dostat Vlivní přátelé ti chtějí pomoci.
úřad
Úřady a úkoly s nimi spojené znamenají omezení osobní svobody.
úřad vidět úřední budovu Naděje se vám nesplní.
úřad provádět Starosti o "chléb každodenní".
úřad vyšší úředník Pronásledování přítele.
úředník dávat mu peníze Znamená ztráty.
úředník dohadovat se s ním Spoustu nepříjemností, které zavinil nějaký spor, nebo proces.
úředník vidět Neznamená nic dobrého.
úředník být jím V samotě najdeš duševní rovnováhu.
úředník potkat ho Pro něco tě budou pokutovat.
úřední listina
Poťahovačky s úřady.
uragán přežít Z úspěchů se ti zamotá hlava na tolik, že ztratíš vážnost, čest i důstojnost.
uragán vidět se v něm v nebezpečí Dostanete se do nebezpečí života.
uragán vidět vyvádět Předzvěst těžké ztráty.
uran planetu navštívit Nejsi vůbec reálný člověk, ztrácíš čas fantastičností o nemožnosti.
úraz zapříčinit Utrpí značnou škodu.
uražený být Tvé přátelské vztahy se ještě více upevní.
urazit někoho Budou se ti omlouvat.
urazit cizí osobu Nedorozumění související se zaměstnáním.
urazit sám být uražený Ztratíte milou bytost.
urazit urazí vás dítě Dobré znamení, štěstí v loterii.
urazit urazí vás dospělý Může znamenat rozdělení.
úrazové auto vidět Dostaneš velmi nebezpečnou práci.
úrazové auto ležet v něm Po přechodných neúspěších čekej prudké zlepšení.
urna
Na blízku je smrt. Může přijít úmrtí v blízkém čase.
úroda
Tvé touhy se zaručeně splní.
úroda svážet ji Nehledej vypočítavost v každém, kdo ti chce pomoci.
úrodný kraj vidět Příliš mnoho se trápíš myšlenkami, jak zlepšit svůj život.
úroky platit Tvé činy jsou impulzivní, nikdy nemyslíš na jejich důsledky.
úryvek číst Měl by ses více starat o rozšiřování svých znalostí.
úsad dostat Díky rozvaze unikneš nepříjemným starostem.
usedlost vidět Zažiješ nezapomenutelné chvíle v samotě.
usedlost koupit Radostná, klidná a blahobytná stáří.
usedlost zdědit Máš před sebou sňatek a velmi šťastný život.
úschovna vidět ji Pokládají tě ze velmi uzavřené ho člověka.
úskalí
Navzdory svým Ostatní často budeš postupovat.
úskok dopustit se ho Svár, hašteření v rodině.
uskromnit se Asi překonáš nějaké překážky a nejasnosti.
úslužný být Dej pozor, aby ti ně prischla pečeť nohsledy.
úsměv vidět Radostné zážitky.
usmívat se
Mrzutosti přijdou, odejdou a tebe se zmocní pocit velmi šťastného člověka.
usmrtit někoho Stihne tě velké nebezpečí.
usnout
Nedej se odstrašit výhružnými slovy.
uspat někoho Miluje tě srdce, pro které se opravdu vyplatí žít.
uspokojení
Mít čisté svědomí.
úspory mít Dostaneš se do velmi špatné finanční situace.
ústa malé Patříš k těm, co musí kráčet zlatou střední cestou.
ústa velké Přijdou za tebou s velkými požadavky.
ústa namalované Tvoje lichotky nikdo nebere vážně.
ustát v práci Je nejvyšší čas, aby si vyhledal lékaře.
ústní harmonika slyšet Nevinná radost.
ústředna telefonní Z pomluv tě rozbolí hlava.
ústřice vidět Zaskočí tě překvapující události.
ústřice jíst V rodině očekávej přírůstek.
ústřice prodávat Tvůj život se nezlepší tak rychle, jak očekáváš.
ústřice symbol třeba chápat eroticky Znamená potíže ve vzpomínkách.
ústřice jíst Člověk dělá ze sebe víc, než je.
ústřice vidět Prismelé plány se neuskuteční.
uši vidět Zbav se žárlivosti, neboť ta vždy více bere než dává.
uši vidět, na druhém Máš výhodu, že si vždy klidnější než tvoji sousedé.
uši pokud tě za ně potahují Lajdáckosť ti zapříčiní ještě mnoho zla.
uši velké Máš pověst člověka, kterému se nelze svěřit.
uši malé Někomu se velmi zalíbíš.
ušít něco Velký smutek v rodině.
úsvit vidět Naděje, nebo také můžeš padnout do nějakého těžkého podezření.
úsvit pokud je růžový Kdosi na tebe velmi vzpomíná.
uprchlík potkat ho Možná tě budou podezřívat, že něco zatajil.
útěk
Unikneš před nepříjemnou mrzutostí.
útěk
Východisko, jak uniknout před nebezpečím, byť jen v myšlenkách.
útěk někomu pomoci k útěku Asi vás potkají nepříjemnosti pro vaši dobrotivost.
útěk sám být na útěku Uniknete před nebezpečím.
utíkat před něčím Nemáš čisté svědomí.
útes zakotvit při něm Odcestovat do země, za kterou už dávno toužíš.
útes ztroskotat na něm Rezignace, hluboká beznaděj.
utišit někoho Pokud si chceš zachovat čistý štít, neprovokuj konflikty.
utlačovat někoho Zůstaneš sám, bez přátel a lidí, což by s tebou alespoň trošku cítili.
útlak cítit ho na vlastní pokožce Beznaděj, zničené plány.
útok
Máš co dělat, aby sis zachránil čest.
útočiště hledat Padneš ve chvíli, kdy se ti bude zdát, že si už všechno dosáhl.
útočník být jím Neopovažujte se s dobrou vůlí svých bližních.
utopit se Doplatíš na bezhlavosť, se kterou se hrnieš za ziskem.
utopit
Zkouška odvahy, vybízející k osobité opatrnosti.
utopit spěchat na pomoc tonoucímu Odvahou překonáte nebezpečnou situaci.
utopit někdo vás utopí Ztráta majetku.
utopit sám se utopit Znamená štěstí a radost.
utopit vidět utopence Znamená zábavu.
utopit vidět více utopených Předzvěst velkých obětí.
utopit zachrání vás před utonutím Asi se seznámíte s člověkem, který pro vás hodně obětuje.
úterý
Ukazují se ti výborné perspektivy.
útrapy zažít Až na konci poznáš, že ses Pechory zcela zbytečně.
utrpení způsobit Poučíš se na vlastní škodě.
útrata hradit ji Rozvážil si už o tom, kolik z dnešních přátel ti zůstanou, když už budeš na dně.
útulna vidět Dlouho budeš bloudit, dokud najdeš východisko.
útulna navštívit V ústraní se budeš zotavovat po zradě, kterou horko-těžko přežiješ.
útvar vojenský Blíží se zlé časy, nejistota.
útvar hasičský Dostaneš se do společnosti velmi veselých lidí.
uvězněn být Prudce změna, konec klidu a radostí.
úvěr Raději dej na moudré rady.
uvěřit někomu Přátel obvinil z falešnosti.
uzavřený být Náhlý, zcela nečekaný úspěch.
uzavřít dohodu Nové známosti uzatváraj velmi opatrně.
uzda chytit, vést za ni zvíře V nějaké záležitosti nebudete mít možnosti, jaké byste chtěli.
uzda
Jelikož si na sebe tak přísný jako na jiných, nebude tě otravovat závist z úspěchů.
uzdravení
Ohrožuje tě nějaká nemoc.
uzimený být Asi jednou budeš proklínat všechny hazardní hry.
úzkokolejka vézt se na ní Tvůj zdravotní stav vyžaduje, aby si co nejrychleji změnil pracovní prostředí.
úzkokolejka vidět ji Příjemný a veselý pobyt v přírodě.
úzkost
Přežiješ těžké chvíle odloučení.
uzlík udělat Připomenou ti, že neplní své úvazky.
uznání
Prokoukne falešných přátel.
uzel vázat Jednoduché objasnění pochybností.
uzel rozvázat Houževnatost a ctižádost tě ustavičně pohání vpřed.
uzel pokud ho nevíš rozmotat Tajemství, co tě tolik trápí, asi nikdy neodhalí.
uzel rozvázat Nějaké přání se splní.
uzel udělat Někoho přivedete do rozpaků.
uzurpátor být jím Kam přijdeš, vzbuzuješ zlobu a nenávist.
uzurpátor vidět ho Čekej smutný, bolestný pověst.
úžasně Budeš se o někoho strachovat.
úžina
Ve všem je třeba se snažit zachovávat míru.
užitek z něčeho mít Hrozba krádeže.
uživil léky Náznak nemoci.
užovka
Špatné znamení. Ale buď klidný, láska jednou zvítězí.


královská koruna
Snář
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R/Ř S Š T U V Z Ž
Zkusit hledání:

home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online