Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home
Sny a snění


Sny a snění Jak vlastně sníme? Sen je duševní činnost, která probíhá během spánku. Náš spánek se vyvíjí od lehčího po hluboký ve čtyřech fázích. Během těch fází se o něco zpomaluje srdeční tep a prohlubuje dýchání. Hovoříme o NREM fázích (non-rapid eye - mouvement - bez očních pohybů). Snění, které v těchto fázích probíhá si povětšinou nepamatujeme. Jiné je to při přechodu do páté fáze, kdy je tep nepravidelný, jsme snáze zobuditeľný, muži a ženy se mohou snadno sexuálně vzrušit, velké svaly jsou inhibovány.

Mluvíme o REM fázi - (fázi rychlých očních pohybů), ta vzniká v mozkovém kmeni, kdy jsou aktivovány cholinergní neurony a jiné neurony související s pozorností jsou neaktivní. To způsobí, že daleké vzpomínky jsou snadněji dostupné. Při probuzení z REM fáze si 60-90 procent lidí své sny už pamatuje. Těchto pět fází se opakuje asi po 90 minutách. Z toho v REM fázi jsme přibližně 10 minut. Ukazuje se, že spánek v REM fázi je důležitý při začleňování si nově naučených věcí. Ve skutečnosti tedy při učení pomáhá známé "vyspat se na to."

Sny jsou většinou spouštěny událostmi, které jsou pro nás nějakým způsob emočně významné během dne. Jsme neustále obklopování podněty, které vnímáme vědomě, ale je množství takových, které nestíháme zpracovat a uvědomovat si. Zůstávají uloženy v našem podvědomí. Během spánku, kdy jsme mimo okolních podnětů se právě "nedokončené, nevstřebané" zážitky dostávají na povrch. Ve snu se často míchají zážitky z bdělého stavu se vzpomínkami, s minulostí a vytvoří tak nové příběhy našeho života. Sny nám poskytují možnost uspořádat a zpracovat naše emoce a problémy vyskytující se během dne.

Podněty, které spouštějí sny mohou být zcela triviální nebo velmi významné. I to je věc vysoce individuální a nemusí to být pouze vnější události. Může se jednat o různé vnitřní konflikty, neklid. Mohou to být očekávání, myšlenky na předešlé události.

Cartwightová tvrdí, že lidé si ve snech dělají domácí úkol, pro který neměli čas během dne. Když se lidé věnují svým snům, zotavují se rychleji ze životních stresů. Sen odráží náš duševní stav.

Ve snech se vytvářejí příběhy se současných myšlenek a pocitů o nás samých spolu s minulými vzpomínkami v obrazech, symbolech a metaforách. Pokud jsme vyrovnaní sami se sebou, spíme tvrději a sny si až tak nepamatujeme. Ve snech se vynořují tvůrčí části, příjemné fantazie, ze kterých mohou vznikat i hodnotnější díla. Pokud nejsme pod stresem, sny nám také pomáhají třídit emocionální zážitky, spojovat je s minulostí a přemýšlet směrem k plánování budoucnosti.

Pokud jsme utrápení, ve stresu, spánek máme lehčí a pamatujeme si více snů. Čím výraznější jsou zážitky během dne, tím většinou i živější a výraznější bývají sny. Opakující se sny odrážejí dlouhodobé problémy, nevyřešené věci v nás. V běžných snech se můžeme dozvědět něco více o sobě. Díky snům můžeme změnit i věci v našem životě, pokud se snem pracujeme a snažíme se mu porozumět.

Výklad snů. Výklad snů je fenomén vyskytující se od nejstarších dob. Ve starověku Egypťané i Řekové věřili, že sny jsou spojovány s bohy, jsou poselstvím od Boha. Hippokrates věřil, že sny vyjadřují prorocké, diagnostické i psychologické skutečnosti. Naopak Aristoteles zase tvrdil, že sny jsou záležitostí senzomotorických vjemů a tělesných narušení. Individuální význam snů zdůraznil v svém díle Artemidorus 100 let po Kristu. Snáře požívali v Číně, Indii. Číňané si např. mysleli, že ve snech opouští duše tělo a komunikuje s mrtvými. Indiáni věřili, že sny patří mezi nejdůležitější životní zkušenosti.

Od začátku našeho letopočtu hrály sny nadále významnou funkci a vždy byly důležité například v islámském světě. Interpretace snů byly vysoce hodnoceny i zakladateli západního křesťanství. Byly považovány za dar od Boha. Zvrat nastal při překladu Bible Jeronýma, kde pár krát chybně přeložil slovo "ananas" (čarodějnictví) jako "zabývání se sny". Od té doby se někteří lidé i báli o svých snech mluvit.

Sny byly stále v jistém zájmu filozofů i vědců. K modernímu chápání snů přispěly zejména představitelé rané psychoanalýzy, Freud, CG Jung a A. Adler. Freud viděl dva významy snu - chrání spánek a slouží jako bezpečný ventil pro nepřijatelné přání (ve snech si dovolíme to, co bychom si jinak nedovolili). Jung tvrdil že sny jsou normální tvůrčí vyjádření nevědomí a mají i kompenzační funkci - dovolují projevit se jiným stránkám osobnosti. Zavedl pojem kolektivního nevědomí, přičemž ve snech pracoval se symboly, které se vyskytují na celém světě. Adler tvrdil, že sny chrání jednotu osobnosti a její sebehodnoty. Všichni tři zdůrazňovali individuální význam snícího.

Všechny současné teorie výkladu snů vycházejí z historických zkušeností a teorií. Určitě odlišné postupy má astrologie a jiné psychoterapeutická práce se sny. V každém případě sny jsou pro náš život velmi důležité.

Ve snech se odrážejí naše různé obavy, touhy a vzpomínky. Pospojovány do obrazů a příběhů; hovoří o nás samých. Někdy jsou to věci, které potřebujeme dořešit a sen nám může ukázat určité řešení. Jindy jsou to zas jakési upozornění na vnitřní konflikty nebo zdravotní problémy, kterými žijeme vědomě či nevědomě. Sen nám může přinést i hluboké poselství, které pochopíme mnohem později. Interpretací snů se zabývají mnohé psychoterapeutické směry. Pro porozumění snu je však terapeut pouze průvodcem. Pro pochopení významu snu je asi největším odborníkem sám snící. Sny nás také mohou posouvat v našem životě dopředu, pokud se budeme snažit s nimi pracovat a rozumět jim.

Clara E. Hill: Práce se sny v psychoterapii

Přejeme vám sladký spánek a krásné sny


‹‹‹ zpět na články
královská koruna
home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online