Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home
Spánek a metabolismus


Spánek a metabolismus Spánek je přirozenou organickou součástí života člověka, který ho potřebuje na regeneraci svého zatíženého těla i psychiky. O jeho důležitosti se ani vůbec nedá pochybovat. V poslední době se intenzivně zkoumají vzájemné propojení vlivu spánku na metabolismus člověka. Odborníci tvrdí, že od kvality spánku a snění vlastně závisí celá kvalita lidského života.

Spánek a metabolismus, to jsou spojené nádoby. Je známo, že spánek je pro život nezbytný. Podporuje různé fyziologické a psychologické funkce, například obnovu tkání, růst, regeneraci paměti nebo schopnost učení. Potřeba spánku dospělých lidí je různá, ale odborníci tvrdí, že méně než 7 hodin nepřetržitého spánku má negativní vliv na mozek a tělo.

Při zkoumání vztahu mezi spánkem a metabolismem se většinou jen těžko dá zjistit, zda konkrétní metabolické podmínky ovlivňují spánek, nebo zda je metabolismus ovlivněn kvalitou a délkou spánku. Například tělesně aktivní lidé a osoby se zvýšenou činností štítné žlázy spí déle, což v obou případech souvisí s rychlejším metabolismem. Naopak, lidem se sníženou činností štítné žlázy a osobám se zpomaleným metabolismem stačí méně hodin hlubokého spánku. Když se na tento zmíněný vztah podíváme z jiné strany, vidíme, že nedostatek spánku souvisí s celou řadou nežádoucích změn v metabolismu. Například narůstá hladina kortizolu (hormonu zodpovědného za reakci na stres) v krvi, ovlivněna je imunitní odezva, snižuje se schopnost organismu správně zacházet s glukózou a dochází k poruše ovládání touhy po jídle. Podobné změny se projevují při poruchách spánku, např. u malých dětí nebo při onemocnění.

Konečným důsledkem je narušení normálního fungování organismu, což vede k určitým metabolickým důsledkům. Laboratorní a epidemiologické studie ukazují, že úbytek spánku může ovlivnit nárůst prevalence diabetu a obezity. Vztah mezi omezením spánku, nárůstem tělesné hmotnosti a rizikem vzniku cukrovky může být zapříčiněn změnou metabolismu glukózy, nárůstem chuti k jídlu a poklesem energetického výdeje. V obdobích kratšího spánku klesá glukózová tolerance a narůstá koncentrace kortizolu v krvi. Glukózová tolerance je výraz, kterým se vyjadřuje, jak organismus reguluje dostupnost využití krevní glukózy v tkáních a mozku. Když je ve stádiu hladu hladina glukózy a hormonu insulinu v cirkulující krvi vysoká, znamená to, že organismus glukózu nevyužívá správně. Je dokázáno, že slabá glukózová tolerance je rizikovým faktorem cukrovky 2. typu. Výzkumníci tvrdí, že dlouhotrvající omezování spánku (6,5 h za noc) může zapříčinit 40% pokles glukózové tolerance.

U velkého počtu osob byla zjištěna souvislost mezi zvykem krátce spát a zvýšenou hodnotou indexu tělesné hmotnosti (BMI). Krátký spánek souvisel se změnami hormonů, které regulují pocit hladu: hladina leptinu (který snižuje pocit hladu) byly nízké, zatímco hladiny ghrelinu (který podporuje pocit hladu) byly vysoké. Vlivy se projevovaly, když lidé spávali kratší než 8 hodín.1,3 Znamená to, že nedostatek spánku je rizikovým faktorem vzniku obezity.

Studie, v jejímž rámci se sledovali zdraví muži, ukázala, že asi 4-hodinový spánek souvisí s významně zvýšenou chutí na energeticky bohaté potraviny s vysokým obsahem sacharidů (sladkosti, slané potraviny a škrobnaté potraviny). Lidé byli také hladovější. Méně spánku znamená více času k jídlu a pití - výzkum ukazuje, že toto je také faktor, který přispívá k obezogénnym aspektům zvyku méně spát. Nedostatek kvalitního spánku zřejmě ovlivňuje fyziologické mechanismy zajišťování energetické rovnováhy, zvláště na chuť k jídlu, pocit hladu a výdej energie. Kromě toho, nedostatek spánku ovlivňuje schopnost organismu správně zacházet s glukózou a může zvyšovat riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Food today, EUFIC

Přejeme vám sladký spánek a krásné sny

královská koruna
home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online