Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home
Tajemné sny a proč je pro nás snít tak důležité


Tajemné sny a důležitost snění Asi každý člověk zná ty různé pocity ze svých nočních snů - někdy se vyděšení probudíme uprostřed noci a bojíme se opět usnout, jindy máme celý den dobrou náladu z příjemného snu. Některé sny nás zasáhnou tak, že si je pamatujeme i mnoho let. Někteří lidé se vůbec nepokoušejí vysvětlit si své sny a mávnou nad nimi rukou jako nad nesrozumitelnými nesmysly; jiní věnují mnoho času a úsilí tomu, aby pochopili, co se jim jejich nitro pokouší tímto způsobem říci.

Proč je pro nás snít tak důležité?
V 60. letech 20. století proběhl pokus na zjištění, zda musí člověk snít. Dr. W. Dement budil pokusné osoby v REM fázi spánku, kdy nejintenzivněji sníme. Po několika takových nocích vykazovaly pokusné osoby změny nálady, pokles soustředěnosti, nárůst úzkosti; a během spánku téměř neustále upadaly do REM fáze - jakoby potřebovali dohnat zameškané ... Druhá skupina dobrovolníků buzení v non-REM fázi nevykazovala žádné změny nálad. Jde tedy o jakousi regeneraci psychiky formou snění. Každému člověku se sní přibližně 5 - 10 snů za noc. Ti, co tvrdí, že se jim nesní, si své sny pravděpodobně pouze nepamatují. Lidé, co opravdu nesní, mohou být pouze raritou a tajemným úkazem.

Přes den - podněty z vnějšího světa, v noci z vnitřního
Ve starověku pokládali mnozí lidé sny za stejně reálné jako to, co se děje v bdělém stavu. Např. v antice měl spící odpovědnost za sen, ve kterém zabil vládce země. Typické pro starověk bylo také k snu přikládání věšteckého významu. Důležitá rozhodnutí např. o válce konzultovali vládci s věštci a vykladačmi snů, a znamení (známé je např. jak se Kroisos před začátkem války s Peršany radil s věštírnou v Delfách). Již v antice se přišlo na to, co "znovuobjevil" Sigmund Freud: sen je kompenzací nesplněného přání z dne a váže se k osobnosti snícího. Na myšlenku univerzálnosti snů navázal CG Jung, podle něhož sen neodráží pouze vědomou realitu snícího, ale je prý také obrazem kolektivního nevědomí.

Typy snů
Různí autoři měli už od dob antiky rozličné dělení snů. Sny lze rozdělit na minimálně tři typy: zpracování denních zážitků (tedy jakási očista psychiky), dále sny, které nám přinášejí poselství z našeho nevědomí a jsou důležité pro náš osobní rozvoj, a zřejmě nejméně obvyklý typ snů - sny pocházející z něčeho, co nás přesahuje jako jednotlivce (např. více lidem se sní o katastrofě probíhající daleko ve světě).

Sen i jako předzvěst onemocnění
Velký myslitel Aristoteles věřil, že sny přinášejí i informace o nemocech - a dokonce i o jejich léčení, způsobu jak nasměrovat léčbu. Hippokrates ve svém díle zformuloval diagnostický význam snů. Ve spánku se může duše zabývat zkoumáním drobné nerovnováhy v těle a vyslat o tom signál. Podle Hippokrata pomocí obrazů čtyř živlů (ohně, vody, země a vzduchu). I současní vědci zabývající se touto problematikou dospěli k názoru, že sny nám přinášejí informace o našem zdravotním stavu - ne však přímo, ale v obrazech. Takže jejich poselství není snadné rozšifrovat. Nikdy však není na škodu, když na podnět opakujících se děsivých snů absolvujeme preventivní prohlídku. Rovněž chování během spánku může mnohé napovědět. Poruchy spánku během REM fáze (RBD - REM sleep behaviour disorder) podle výzkumů predikují některá onemocnění CNS, hlavně Parkinsonovu chorobu. Zkoumají se i sny pacientů nemocných na určité onemocnění (na Slovensku zkoumala Dr. Andrášiová sny onkologických pacientek, jejich sny byli jiné, např. na rozdíl od kontrolní skupiny se v jejich snech častěji objevovaly emoce bezmoci a strachu a vyskytoval se tam menší počet lidských postav).

Varování i řešení
Děsivé noční můry u dětí mají varovnou funkci pro rodiče. Říkají, co dítě nedokáže adekvátně vyjádřit - děje se s ním něco, s čím si samo neumí poradit - od nezdravé atmosféry doma přes sledování špatných filmů (jsou často špatné i když jsou prý tzv. určené pro děti a mládež) až po šikanu ve škole.

V snu máme také tendenci dokončit věci a záležitosti, které jsme v realitě neuzavřely. Sen nám řešení buď může naznačit, nebo nás alespoň uspokojit obrazem dokončení, uzavření nějaké náročné situace.

Osobní přínos snů
Sen je důležitou informací o nejvnitřnějším světě člověka, většina psychoterapeutických směrů proto využívá sen klienta v jeho terapii. Různé psychoterapeutické školy mají různý přístup k interpretaci snů, kvůli zřejmé nejasnosti a proměnlivosti snových obrazů se značná část práce týká spíše emocí, které sen doprovázejí. Vždy však platí, že největší expert na sen je samotný snící. Někdy sen přináší hluboké poselství - člověk jej lze zcela pochopí až po delší době, někdy i za několik let. Pokud to tedy našim snem dovolíme, mohou výrazně obohatit náš život.

PhDr. E. Tomková

Přejeme vám sladký spánek a krásné sny

královská koruna
home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online