Snář královský

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
online

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


Zzabarikádovaný být Očekáváš, že za své činy budeš muset nést následky.
zábava
Na nějakých oslavách budeš velmi vítaným hostem.
zabavit se
Je možné, že budeš truchlit.
zabijačka Asi ti hrozí nouze.
zabiják vidět ho Asi odhalíš nějaký velmi nečestný skutek.
zabiják setkat ho Budou ti lze vyčíst nedobrou společnost.
zabít někoho Asi chceš někomu ublížit. Pokud zachováš rozvahu, vyhraješ největší boj ve svém životě.
zabít pokud čin spáchá někdo jiný Menší zisk v budoucnosti.
zabit vidět někoho Dlouhé opletačky s úřady.
zabloudit
Mnohé z tvých obchodních akcí, se ti podaří.
zábradlí
Zbav se pýchy, neboť ti hrozí, že vyjdeš na posměch.
zabránit neštěstí Poučíš se, že ne všichni lidé vědí byt vděčnými.
zapomnětlivý být Někdo ti možná připomene slib, který nesplnil.
zazvonil
Dostaneš nečekanou návštěvu.
zaclánět
Pravděpodobně tě rozbolí oči.
záclona
Nedůvěřuj se se svými úspěchy, neboť vzbuzuješ chorobnou závist.
záclona zatáhnout ji Marně se budeš snažit zakrýt své nepěkné skutky.
záclona odhrnout ji Odhalíš tajemství a budeš velmi zklamán.
záclona mít na okně tmavé nebo špinavé Starosti v domácnosti.
záclona věšet bílou Přijdou neznámí hosté.
záclona vidět Chcete něco skrýt.
začadiť
Zřejmě tě bude trápit svědomí.
začarovaný být Je nejvyšší čas, aby si se začal odtahovat od alkoholu.
začarovat, očarovat někoho Věnuj se práci. jejíž dokonale rozumíš.
začervenat se sám Jste zamilovaní.
začervenat se vidět někoho Vyznají vám lásku.
začátek Možná tě čeká tvrdá práce.
zadivil, podivil se
Zklame tě osoba, které si velmi důvěřoval.
zadlužit se
Budeš mít nepříjemnosti.
záda
Nemysli jen na dnešek. I zítra budeš chtít jíst.
záda vidět sníženi Budeš nešťastný, protože lidé tě budou bezdůvodně obracet na posměch.
záda
Máte strach z neznámého.
záda mýt někomu Obnovíte staré přátelství.
zadek
Anální erotika s infantilními spomienakami.
zadek dětský Osvobození od všeho zla.
zadek vlastní vidět Znamená ostudu.
zadek mužský Nepříjemnosti.
zadek ženský Dozvíte se novinky.
záminku hledat Pouvažuj, proč tě ve společnosti nemají příliš rádi.
zadušený, udušený vidět někoho Poskytneš někomu první pomoc.
zadusit se Chraň se přílišné poživačnosti.
zahálet
Zármutek, trpké zklamání.
zahanbit se
Možná tě oklamou.
zahladit něco Náznak nešťastné lásky.
zahodit něco Postihne tě ztráta.
zahrada
Brzy poznáš pravý pocit štěstí.
zahrada rozkvetlá Nikdy se nechval cizím peřím.
zahrada zarostlé trním Nežije se ti dobře, protože se příliš spoléháš na pomoc jiných.
zahrada
Odpovídá vnitřnímu životu.
zahrada pracovat v ní Spokojenost ze splněného povinnosti.
zahrada procházet se v ní Zabavíte se.
zahrada vidět Najdete novou lásku.
zahrada vidět s vysokým oplocením Zamítnou nějakou prosbu.
zahrada zanedbaná Obklopují vás falešní rádci.
zahradník Buď opatrný!
zahynout žízní Pokud chceš znovu získat dobrou pověst, musíš být mnohem obetavejší.
zacházka
Pokud budeš nadále vystupovat proti svým příbuzným, lidé tě budou velmi odsuzovat.
záchod
Budeš vystaven zkoušce, při které se budeš muset velmi ovládat.
záchod znečištěný Spokojenost, štěstí.
záchod pokud je obsazen Zneužijí tvou důvěru.
záchod pokud ho musíš čistit Úřady tě budou dlouho znepokojovat.
záchod spadnout do něj Čeká tě překvapivě velké štěstí.
záchranná stanice
Ačkoli máš spoustu přátel, v nouzi se ti nepřihlásí ani jeden.
zachránit sen z úzkosti Nervózní až chorobná ostražitost.
zachránit být zachráněn Výstraha před nebezpečím.
zachránit někoho Příslib odměny za nějakou zásluhu.
zachránit někoho Příznivá změna, postup v zaměstnání.
zachraptëly být Velká svár v domácnosti.
záchvat dostat Odhalíš nevěru milované osoby.
zajíce vidět Pokud chceš být spokojenější, změň své místo.
zajíce zastřelit Z úspěchů, které si dosáhl bez námahy, se nikdy moc netěš.
zajíc pokud ho pes nahání Ještě dlouho budeš muset čekat na odpověď, která má změnit tvůj život.
zajíc
Symbol plodnosti.
zajíc jíst Spokojenost.
zajíc vidět Z něčeho budete mít obavu.
zajíc vidět běžet Neočekávaně se přelakovat.
zajíc vidět sedět Dobré rozhodnutí.
zajíc běžet za ním Asi vyhledáváte dobrodružství.
zajíc zastřelit Budete mít štěstí.
zakoktat se
Si příznačný a sem tam si přitom stoupá na jazyk.
zajmout někoho Dostaneš asi pokutu.
zajat být
Nemusíš si dělat starosti o svou obživu.
zákal na oku Brzy se dočkáš výsledků své namáhavé práce.
zakázat něco Rád používá š cizí výrazy. Budeš se velmi Blame ve společnosti, na které ti záleží.
zákazník
Pokud nechceš ztratit své výhody, musíš být chytřejší.
zákeřníku
Strach tě poučí, abys byl opatrnější.
zakysaná smetana
Lidé ti přejí; dej pozor, abys je nezklamal.
základy betonovat Získáš pověst starostlivého otce rodiny.
zaklení sám udělat Ohlašuje velké události ve vlastním životě.
zaklení vidět nebo přežít Převrat v sociálních poměrech.
zákony porušovat Očekávej velké nepříjemnosti.
zakopat něco Máš tajemství.
zákopy
Pokud chceš, aby ti uvěřili, že si statečným člověkem, budeš se muset velmi přičinit.
zakotvit člun Splní se ti tvé životní přání.
zatáčka Buď opatrný!
zakuklí se Lžeš přítele, který si to vůbec nezaslouží.
zákoutí malovat O dobrých přátel nikdy nebudeš mít nouzi.
zákusek jíst Pozveš přátele na domácí večírek.
zalepit něco Chvíli tě bude trápit svědomí.
zalichotit někomu Ve styku s lidmi měl bys být trochu diplomatičtější.
záloha zaplatit Budeš nadávat na lidskou nepoctivost.
zamaskovaný být Úřady asi odhalí všechny tvé podfuky.
zamaskovaný zamaskovaného vidět Pokud nechceš ztratit dobrou pověst, vyhýbej se své nynější společnosti.
záložna
Pokud se nezměníš, nebudeš se dlouho těšit ze svobody.
zamezit něčemu Žárlivost ti ztrpčuje všechny chvíle, které prožíváš s milovanou osobou.
zaměnit něco Změň pracovní prostředí, protože si zcela zničíš zdraví.
zametat
Zklamání na pracovišti.
zámečník
Máš před sebou velmi mnoho překážek.
zámek zámeček Ustupují, když ti tak káže rozum, a ne strach.
zámek na dveřích Poměr se s nepřítelem, se kterým si urputně bojoval.
zámek
Přeháníte využívání hmotných východ.
zámek bydlet v něm Pýcha předchází pád.
zámek ocitnout se jako host Slibuje vlivného příznivce.
zámek vidět Příslib skvělého vzestupu.
zamknout něco K dosažení cíle, po kterém tak dávno toužíš, musíš vynaložit mnohem více energie.
zamotat něco Naděláš si mrzutosti.
zamrznout Možná tě čekají bolesti.
zazdít něco Dostaneš špatnou zprávu.
zazdít sebe Dávej pozor, neboť zloději číhají na vhodnou příležitost.
zazdít jiného Velké utrpení a velké starosti.
zamykat se Asi přežiješ žal.
zanevřít na někoho Pro zatížené svědomí asi dost dlouho nenajdeš klid.
zápach cítit Pomstě ze nečestný skutek neunikneš.
zapálit něco Nenávidět tě pro krutost o chamtivost.
zápalky vidět Dlouho se Nezahrávej s city, neboť doplatíš.
zápasit
Příliš mnoho starostí o každodenní chléb.
zápasit s cizincem Ve vážné věci se projevíš jako slaboch.
zápasit s dítětem Strach před přibližující se nemocí.
zápasit se zvířetem Budou tě mrzet podvody lidí, kterým si vždy dělal jen dobře.
zápasit nebo dívat na zápas Blíží se nepříjemné setkání.
zápasit s někým zápasit Setkání s následným rozchodem.
zápasník
Pomluvami o pomluvami budou chtít znemožnit tvé společenské postavení.
zapatlaný být, od špíny Možná zanedlouho změníš práci.
zápecník být jím Velmi toužíš, aby ses konečně dostal do světa.
zápisník najít Doplácí, neboť obvykle zapomínáš na nejdůležitější věci.
zapisovatelé Je možné, že tě zatáhnou do soudního sporu.
zapečetit něco Chraň si své tajemství.
zaplatit odpustil Někdo tě v krátkém čase okrade.
zapůjčit něco Stihne tě menší ztráta.
zapřísahat se Rozmysli, proč ti už nechtějí věřit.
zarámovat obraz Marně se snažíš, tvoji Ostatní často označí i tvůj nejšlechetnější skutek ze vypočítavost.
zarmoucen být Příjemné překvapení, změna k dobrému.
zármutek
Radostné setkání.
zárodek
Úspěch je ještě velmi vzdálen, neboť příliš rozptylovat své síly.
zásady mít V životě budeš mít hodně nepřátel.
zásnuby vlastní Flirtování se brzy uskuteční.
zásnuby cizí Brzy budou zásnuby nebo svatba.
zasnoubení
Vše, co vykonáš, dělej z čisté lásky.
zástava vlající Vyhnul jsi se vážnému nebezpečí.
zastavět parcelu Brzy se nestahují do nového domu.
zástěra prát ji Můžeš být odvážný, protože máš čisté svědomí.
zástěra najít ji Darmo si nedělal, čeká tě dobrá odměna.
zástěra koupit Tvá žena bude s tebou velmi spokojená.
zástěra opásat si Co se ti zdálo být trestem, jednou budeš pokládat za požehnání.
zástěra hedvábná Patříš k těm, co chmury v duši zahánějí písní.
zástěra
Obtíže, které se na vás hrnou, musíte nenápadně skrýt.
zástěra vidět mužskou pracovní Znamená hodně práce.
zástěra vidět ženskou pracovní Znamená neútulný domů.
zástěra vidět ženskou slavnostní Muž s tímto snem je sukničkář. Žena dostane dárek.
zastrčit zástrčku Ztratíš odvahu a marně budeš hledat pomoc.
zastřelen být Tvá láska nebude opětována.
zastřelen vidět někoho Smutek a těžké starosti.
zastřelit sebe Láska, v kterou si nikdy nevěřil.
zastřelit někoho Dej pozor, neboť číhá nebezpečný nepřítel.
zásuvka kterou nemůžeš otevřít usilovné práce a obětování času nic nedosáhneš.
zásuvka pokud je přeplněná papíry Věřitelé ti pořádně zamotají život.
zásuvka prázdná Získáš lepší plat a méně starostí.
zástupy vidět Dostaneš se do nějaké šlamastiky.
zasypaný být Hrozí ti nebezpečí.
zasypat něco Buď opatrný, protože lidé už začínají slídit.
záškrt dostat Bohatství získáš, zdraví ztratíš.
zeť vidět ho Dozvíš se něco velmi špatného.
zátka vidět Předzvěst ztráty.
zatajit něco Váží si tě, protože víš dodržet slovo.
zátoka vidět ji Najdeš člověka, který ti znovu vrátí víru v lidi.
zatopit
Neodháňaj od sebe lidi svou srázy.
zatracen být Brzy zažiješ radostné setkání.
zatoulat se Východisko ze špatné situace ti pomohou najít lidé, kterých si si dosud vůbec nevážil.
zavařovat něco Pokud chceš snadněji překonat obtíže, i které tě čekají, hledej si srdce, které s tebou upřímně cítí.
závaží
Příjemná změna v povolání.
závěje
Náznak štěstí.
závěs
Zavírá nám nějaké tajemství.
závěs vidět Poukazuje na tajemství.
závěs shrnout stranou Odhalíte tajemství.
závidět někomu Nemysli jen na dnešek, ale i na budoucnost.
závin
Po hádky a zvadnout nastane dlouhé období klidu.
závislivec mít ho Tvá velkodušnost se, setká s uznáním.
závod vidět Dosáhnete jistý cíl.
závod zúčastnit se Nemůžete dosáhnout vše, o co usilujete.
závoj
Budeš se muset bránit proti posměváček.
závoj
Výstraha před těmi, kteří využívají neschopnost nebo opuštěnost jiných.
závoj nosit nebo se do něj zahalit Předzvěst samoty.
závoj smuteční K obávané smuteční události asi nedojde.
závoj vidět Zamilujete se.
závoj vidět jiné závoje Hrozí lež.
závoj vidět nevěstin Bohužel z lásky.
závoj vidět roztrhaný V lásce nastane roztržka nebo rozchod.
závora
Dokončíš práci, obdiv.
závory železniční Pro nedůslednost narazíš těsně před cílem na nepřekonatelnou překážku.
závrať cítit Vydán na milost a nemilost svým nepřejícím.
zavražděn být Musíš být trpělivý, neboť ti přijde překonat velkou bolest.
zavraždit někoho Dožiješ se úctyhodného věku.
zázrak
Prudká a překvapivá změna v tvých poměrech.
zažalovat být Předzvěst smíření.
zažalovat někoho Přináší rozdílnosti.
zbabělec
Je důležité, aby si se v následujících dnech nedal nikým zastrašit.
zbabělec být jím Svou odvahou vzbudíš velkou pozornost.
sběratel být jím Získáš pověst velmi vzdělaného člověka.
zbít někoho Předvolají tě na úřad.
zbojník
Budou obdivovat tvou velkou smělost.
zblednout sám Přistiženi vás při lži.
zblednout vidět jiných Dostanete nepříjemnou zprávu.
zbraně vidět Nezoufej a nehledej pomoc, východisko si určitě najdeš.
zbrojař vidět ho Moudrostí a rozvahou zaženeš hrozby Ostatní často.
zbrojnice
Setkáš se s někým, kdo naruší klid tvého domu.
zbožňovat krásnou ženu Velká čest a bohatství.
zbožňovat muže (pokud jste žena a zbožňuje muže) Vstoupíte do lepších vztahů.
zbraň, puška nosit Někomu jste na stopě.
zbraň, puška střílet z ní Ocitnete se v rozpacích.
zbraně
Sexuální význam.
zbraně poškozené Marně se bráníte před závažnými obtížemi.
zbraně vidět Upozorňuje na spor nebo nepřátelství.
zebra
Okolnosti tě asi přinutí bystře přemýšlet a jednat rychle.
zeď
Je symbolem překážky nebo ochrany závisí na snu.
zeď prolézt Překonáte překážky.
zeď spadnout z něj Něco co jste plánovali se vám nepodaří.
zeď stát na něm Dosáhnete svého cíle.
zeď vidět ho před sebou Do cesty jsou vám kladeny nějaké překážky.
zeď vidět ho nepřekonatelný Máte malou naději na dosažení vytouženého cíle.
zeď seskočit z něj Stojíte před odvážným činem.
zedník
Budeš mít opletačky se soudem.
zedník
Měli byste být trpělivější.
zedník být jím, dělat zedničině Stavíte si trvalé štěstí.
zefír
Celkem marně se tě pokoušejí pokořit.
zelenina
Tvá touha se splní.
zelenina syrovou ji jíst V sousedství tvého domu hrozí oheň.
zelenina vařit ji Krátká nepohoda v rodině.
zelenina
Erotický symbol v ženských snech.
zelenina jíst Znemená nemoc.
zelenina obchodovat s ní Sousedský spor.
zelenina pěstovat Čekají vás upřímné starosti.
zelenina vidět čerstvou v zahradě Odhalení smutného tajemství.
zelí sázet Tvůj klidný život někdo neruší.
zelí vidět Lidé tě okydajú.
zelí jíst Zatímco dosáhneš trochu úspěchů, projdeš kamenitou cestou.
zem kopat Lépe se starej o svou rodinu.
zem ležet na ní Žiješ v nezáviděníhodné situaci.
zem jíst I tvá největší touha se asi brzy splní.
zem pokud se zavírá Přibližují se dny smutku.
zem daleká Zotavíš se a splní se tvá dávná touha.
země
Máte sen, který se vám asi nesplní.
země vidět sluneční Přinese vám štěstí, lásku, radost.
země krásná Budeš hostem v nádherném kraji, po kterém si už dávno toužil.
země pustá Za tvou budoucnost by nikdo nedal ani Zlámaný groš.
zemědělství provozovat Jste na správné cestě co se týče jisté věci.
zemědělství vidět ostatní zabývat se jím Měli byste využít šanci, kterou vám nabízí osud.
zeměkoule vidět ji Podnikneš dalekou cestu a vrátíš se zklamaný.
zeměkoule
Symbol plánování.
zeměkoule něco na ní hledat a nenajít Obdržíte anonymní dopis.
zeměkoule studovat ji Seznámíte se s významným učencem.
zeměkoule vidět V dohledné době vás čeká pěkný sňatek.
zeměkoule vznášející se v zářivém vesmíru Opatrnost v souvislosti s mozkem.
zemětřesení
Tvůj "šestý smysl" tě ochrání i před největším nebezpečím.
zemětřesení
Představuje varování.
zemětřesení pokud vám způsobí škodu Ztráta jako důsledek obecného vývoje na Zemi.
zemětřesení vidět Vybízí k vytrvalosti.
zemětřesení zažít Naznačuje změnu existenčních poměrů.
zeměžluč
Nemusíš se stydět, neboť čistému je vše čisté.
zhubnout
Buď náročný i na sebe. nejen na děti, které vychováváš.
zima
Zlé časy, nouze, nedostatky.
zima
Jasný sen o lásce a potenci.
zima něco během ní prožívat Nepříznivé období na realizování nových plánů.
zima věnovat se zimním sportům Na nějaké návštěvě vás příjmu velmi chladně.
zisk ve hře Máte před sebou úspěšné přátelství.
zisk v obchodě Budte mít dobré příjmy.
zisky mít Připrav se na nedobré věci.
zjevení se známých a příbuzných Snaží se tě získat výhodami.
zjevení se mrtvých Příznivá změna.
zjevení se dětí V příštích dnech tě mohou poškodit drby.
zlatá rybka chytit Budete mít hodně štěstí.
zkouška udělat Dostanete se k cíli.
zkouška propadl při ní Pokud stojíte v životě před nějakou zkouškou, bude úspěšná.
zlatá rybka vidět Naznačuje bohatou nevěstu nebo ženicha.
zlatá rybka vidět ji uniknout Obejde vás velké štěstí.
zlatka vidět ji Zabýváš se malichernostmi.
zlatá důl Pomalu, ale bezpečně se dostaneš k cíli.
zlatník Asi máš nejisté postavení.
zlato dolovat Brzy budeš přijímat blahopřání.
zlaté předměty Budeš sebevědomější a adresnější.
zlaté rybky Buď chytrý a nepřepne výbornou příležitost.
zlato dostat Vše se změní, přijdou dny smutku a pláče.
zlato darovat Budeš hostem na velké slavnosti.
zlato krást Dostaneš špatné zprávy.
zlato ztratit Odhalíš lidí, kteří tě okrádají.
zlato tepané jen vydržet, lepší časy už klepou na dveře.
zlato mít ho u sebe Tvé předtuchy se splní.
zlato
Je symbolem pomíjivosti.
zlato najít Potkáte člověka, který vás bude mít upřímně rád.
zlato nosit zlaté šaty Dostanete sice pěkný příslib, ale nebudou ho myslet vážně.
zlato ztratit nebo jím platit Znamená ztrátu.
zlato mýt Vysoko se vypracujete.
zlato vidět, vlastnit Obchody se rozvíjejí.
zlato vidět sebe ověnčeného zlatem Symbolika povrchního životního postoje.
zločinec být jím Si asi v beznadějné situaci: nelžeš jen jiným, ale i sobě.
zloděj vidět ho Nevíš odolat dobrodružstvím, které tě velmi poškozují.
zloděj
Týká se zakázaných požitků při sbližování.
zloděj chytit ho Prožijete milostné dobrodružství.
zloděj krádež Znamená smutek.
zloděj nechat ujít Přináší zklamání.
zloděj okrade vás Příznivé transakce.
zloděj vidět krást Příslib štěstí a klidu.
zloděj vidět ho Milostné dobrodružství.
zloděj zlodějka Stáváte se asi lehkomyslný.
zlomenina kosti Pokud se chceš vyhnout škodám, musíš být samostatnější.
zlozvyky mít Pokládají tě za neogabaného člověka.
zlumpačiť se Budeš mít velmi neklidnou stáří.
zmatky vidět Přijdeš k nečekanému výdělku.
zmije štípne vás Zničené štěstí.
zmije vidět Hrozí ti nebezpečí. Nebo nešťastná láska.
zmije zabít Předzvěst usmíření.
zmizet
Pokud si uvědomíš všechny své chyby, ve společnosti budeš velmi vítaným hostem.
zmoknout
Příliš se netrap lidskými pomluvami.
zmrznout
Nevyhnutelný neúspěch.
známky
Dobrý pověst ti velmi zaměstná mysl.
známost
Příjemný zážitek.
znehodnocení peněz Jen velká pohotovost tě může zachránit.
zneuctěn být Získáš dobrého přítele, ale na opatrnost nikdy nezapomeň.
zobák
Bude třeba zachovat se odvážně.
zoologická zahrada vidět, být v ní V jisté věci se zahráváte s ohněm.
zpěv Snaha strast něco z duše Pokuste se ulehčit si život.
zpěv slyšet Znamená radostnou mysl.
zpěv Věnovat se mu Znamená smutek.
zpěvačka
Neztrácej zdraví v pochybných zábavách.
zpěvák
Po nepříjemných rozporech opět štěstí v lásce.
zpívat
Poznáš radost, zábavy, bezstarostnosti.
zpívat
Dávné události se vynořují podle momentální nálady.
zpívat Slyšet radostný zpěv Předzvěst dobrých zpráv.
zpívat Slyšet smutný zpěv Očekávejte neveselé zprávy.
zpívat sám zpívat Někdo vás pozoruje kritickými očima.
zpívat Zpívat společně s jinými Příslib mnoha oddaných přátel a přítelkyň.
zpověď
Navzdory nevině tě obviní z nečestnosti.
zpověď Být při ní přítomen Zamyslete se nad svým jednáním a postojem.
zpověď Sám být zpovědníkem Angažovat se v dobročinném, Bohumilem podniku.
zpověď vidět Dělat si výčitky.
zpovědnici
Znamená radost a útěchu.
zpovídat se
Trnitá cesta k úspěchům.
zpoždění
Dávejte si pozor abyste nepromarnili důležitou chvíli.
zpráva dostat dobrou Očekávejte špatnou zprávu.
zpráva dostat špatnou Očekávejte dobrou zprávu.
zpráva
Nejistota podněcuje k činu.
zrada
Sám si zapříčinil velké mrzutosti.
zrazen být Pokud budeš hrát, vyhraješ.
zradit někoho Přibudou ti další starosti.
zrak dobrý Budeš zdravý a šťastný.
zranění
Oběti se má vnutit nějaká změna.
zranění mít, utrpět Způsobíte si nepříjemnost, ale vyváznete bez pohromy.
zranění někomu způsobit Pocítíte škodolibost jiných.
zranění vidět raněných Asi žádná námaha nebude zbytečná.
zrcadlo všemu, co vidíš a slyšíš, bezvýhradně nedůvěřuj. & lt; / p & gt; & lt; p & gt; zrcadlo, vidět se v něm Náznak trpkých následků za falešnost.
zrcadlo děti v něm vidět Klepy ti velmi ztrpčují život.
zrcadlo starých lidí v něm vidět čeká tě bezstarostný život
zrcadlo mrtvého v něm vidět Dobrá, vzrušující zpráva.
zrcadlo zvířata v něm vidět Znepokojují tě velmi špatné myšlenky.
zrcadlo nestvůry v něm vidět Připrav se na zlé časy.
zrcadlo
Snaha ujasnit sebe sama bude neúspěšná, nebo naopak, skončí poznáním.
zrcadlo vidět rozbité nebo jej rozbít V jisté věci vás poučí o něčem lepším.
zrcadlo vidět slepé Pokládáte se za anděla.
zrcadlo vidět v něm sebe Buď objevíte svou chybu sám, nebo vás na ni upozorní jiní.
zrcadlo vidět vyrábět Znamená zradu.
zřícenina
Lidé čekají, aby si svou statečnost potvrdil činy.
zřícenina
Máte obavy z hmotných ztrát.
zřícenina vidět Nějaká událost ve vás obnoví vzpomínky.
zřícenina zdržovat se v ní Prožijete neobvyklý zážitek.
zbořit dům Budeš se muset odříct svých starých zvyků.
zhroutit se Pro lehkomyslnost utrpí značnou škodu.
ztráta
Utrpí menší škodu.
ztratit něco Cosi najdete nebo objevíte.
ztroskotání lodě Ne každý je přítelem, kdo se jím dělá.
ztroskotání Být na ní Ocitnete se v nebezpečí.
ztroskotání Loď v mlze Hrozí vám nebezpečí.
ztroskotání Potopit se s lodí Vlastní vinou prožijete těžký úpaok.
ztroskotání Utopit se jako trosečník Obětavost jiných vás uchrání před tísní.
ztroskotání Zachránit se jako trosečník Ztratíte všechno jmění.
ztroskotání zachraňovat trosečníky Zázrakem se uchráníte před nebezpečím.
zuby bílé Je na čase, aby si více dbal na své zdraví.
zuby falešné Asi rád předstíráš upřímnost a přátelství.
zuby křivolaké Nehledej lékaře tehdy, když tě už hrobník obchází.
zuby zlaté Před chudáky se nechval svým bohatstvím.
zuby čistit Hodně práce kvůli jiným.
zuby plombovat si nechat Tvé záležitosti se příznivě vybaví.
zuby nové dostat Rozveselí tě příjemný list.
zuby vytrhnout si nechat Stráň se zákeřných lidí.
zuby pokud ti vypadli Dozvíš se, že někdo zemřel.
zúčtování
Znamená být v nepřátelství.
zoufalství
Čekají tě nové zážitky.
zuřivce vidět jejich Ubránit se před rafinovaně připraveným podvodem.
zuřivé zvíře vidět Tvůj představený tě možná přivítá s velkými výčitkami.
zuřivý být Zanedlouho se asi zbavíš velké zátěže.
zvědavost
Pro svou lehkověrnost mnoho ztratíš.
zvědavý být Dozvíš se hodně, ale málo upřímného.
zvědavý
Znamená opovržení vůči lidem.
zvěř divoká Hrozí ti asi nebezpečí.
zvěřinec vidět Budeš mít do činění se špatnými lidmi, proti kterým budeš docela bezmocný.
zvíře domácí Budeš mít svůj domov.
zvířata krotit Někdo si chce přisvojit tvé zásluhy.
zvířata krmit Nečekané štěstí.
zvířata divocí K podřízeným buď taktnejší a ohleduplnější.
zvířata vycpané Chceš si získat zásluhy, které patří jinému.
zvířata pokud říkají Budou se tě snažit zesměšnit.
zvítězit
Bezohledná panovačnost přináší pouze přechodné úspěchy.
zvon slyšet vyzvánět Zvěstuje něco dobré.
zvoník Zřejmě tě čeká tvrdá práce.
zvonit
Dostaneš špatnou zprávu.
zvonice
Nekritizuj a nehan nic, co je někomu svaté!
zvony slyšet Přítel tě požádá o menší službu.
zvony lít Asi můžeš do budoucna hledět už bez obav.
zvony pokud je lije někdo jiný Využij dobrou radu od přítele.
zvonek Pikantní novinka.
zvonek slyšet Dostaneš překvapivou zprávu.
zvonek slyšet zvonit Dobrá předzvěst. Dobrý náznak.
zvonek sám stisknout Možná nevědomě způsobíte někomu radost.
zvonek vidět, ale zvonit neslyšet Odhodláte se na něco, co se ale asi nepodaří.
zvracet
Asi zažiješ nepříjemnou a zarmucující událost.
zvracení
Pro nemocné - zlepšení. Pro jiné - asi nepříjemné spory o peníze. A také to může být náznak možné prosperity.


královská koruna
Snář
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R/Ř S Š T U V Z Ž
Zkusit hledání:

home


banner-snar banner-snar banner-snar
banner-snar
banner-snar
banner-snar banner-snar banner-snar

SNÁŘ
KRÁLOVSKÝ
Výklad snů online